Żyność zrównoważona i ekologiczna - wzrost popularności produktów bezpiecznych dla zdrowia

PODosłonami.pl

Hezera 2 grudzien
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Żywność zrównoważona w wydatkach Polaków – rocznie ponad 64 mld zł

Udział żywności ekologicznej w całym polskim rynku spożywczym wynosi 0,3%, podczas gdy średnia unijna to 4%. Potencjał do rozwoju sektora w naszym kraju jest duży. Na produkty pochodzące ze zrównoważonego rolnictwa polscy klienci są w stanie wydawać rocznie już 64,6 mld zł – wynika z szacunków Accenture. Jak wskazują eksperci Farmy Świętokrzyskiej, producenta certyfikowanej żywności ekologicznej, sprzyja temu wzrost świadomości konsumentów na temat ochrony środowiska i zdrowia.

(fot. Valeria Cuervo Guerrero, Pixabay)

Średnie kwoty wydawane rocznie przez Polaków na żywność ekologiczną są zdecydowanie niższe niż mogłyby być. Ostatnie szacunki szwajcarskiego Instytutu Badawczego Rolnictwa Ekologicznego za 2019 rok wskazują, że ta kwota to jedynie 35 zł na statystycznego mieszkańca rocznie. Pandemia przyczyniła się do wzrostu tych wydatków, nawet o 30%, ale nadal potencjał jest dużo wyższy. Szacunki Accenture dotyczą co prawda żywności zrównoważonej, ale wskazują również na ogromny potencjał dla certyfikowanych produktów  ekologicznych. Zwiększanie ich udziału w rynku jest nieuniknione, nie tylko ze względów zdrowotnych, ale także ze względu na ochronę środowiska. Warunki ku temu są coraz bardziej sprzyjające, bo konsumenci mają coraz większą wiedzę – mówi Łukasz Gębka, Prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Klienci chcą kupować ekologicznie

Wydatki na żywność w 2020 r. w Polsce wg Nielsena wyniosły 143,2 mld zł. Żywność ekologiczna stanowiła niewielki procent tej kwoty. Tymczasem Accenture szacuje, że polscy konsumenci są w stanie wydawać rocznie na spożywcze produkty uprawiane w sposób przyjazny dla środowiska nawet 64,6 mld zł. To ogromny potencjał, który wciąż rośnie. Z raportu „Zrównoważona żywność w Polsce” wynika, że aż 57% konsumentów obecnie bardziej niż przed pandemią zwraca uwagę, jak wybierane produkty spożywcze wpływają na ich zdrowie.

Szansa na zmianę

Obecnie udział żywności produkowanej z poszanowaniem środowiska jest niewielki. Same produkty ekologiczne stanowią 0,3% polskiego rynku spożywczego, podczas gdy średnia unijna wynosi już 4%. Jak wynika z analiz ekspertów, to konsekwencja m.in. wciąż za małej podaży tego typu produktów. Zdaniem autorów raportu, aby sprostać potrzebom klientów i środowiska ważne jest zapewnienie na rynku odpowiedniej ilości i dostępności produktów uprawianych z poszanowaniem zasad ekologii. A będzie to możliwe przy odpowiednich regulacjach, korzystnych dla rolników i wspieraniu ich działalności poprzez dotacje i inne działania zwiększające opłacalność proekologicznej produkcji.

Aktualnie tylko 3,5% gruntów rolniczych w naszym kraju uprawia się ekologicznie, a w całej Unii to już 8,5%. Te proporcje będą się zmieniać na korzyść dla środowiska. Oprócz większego zapotrzebowania wśród konsumentów, szansę na zmianę stwarzają też cele postawione przez Unię Europejską, która zakłada, że do 2030 r. jedna czwarta wszystkich gruntów rolnych powinna zostać zajęta przez uprawy ekologiczne.

źródło: Farma Świętokrzyska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Migawka z Targów Gardenia 2021, fot. A. Cecot

Gardenia 2021: wybrane środki produkcji w uprawach pod osłonami

Targi Gardenia 2021 w Poznaniu, które odbyły się miesiąc temu, okazały się wydarzeniem branżowym niejako zamykającym okres dużych stacjonarnych imprez wystawienniczych lub konferencyjnych organizowanych bez szczególnych ograniczeń. Tym chętniej uczestnicy tegorocznej Gardenii wracają do listopadowych [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
HortiAdNet