PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Uprawy szklarniowe zrównoważone i precyzyjne

Podczas wiosennego spotkania zorganizowanego przez firmę Grodan w Łaszkowie wiele mówiono m.in. o konieczności zmiany sposobu myślenia o produkcji, również ogrodniczej, co wynika z rosnących problemów z dostępnością podstawowych zasobów naturalnych i konieczności racjonalnego gospodarowania nimi. Po wykładach przygotowanych przez pracowników firmy, wystąpił gość specjalny – Szymon Hołownia, dziennikarz i Ambasador Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w zakresie walki z głodem.

Uczestnicy seminarium zorganizowanego przez firmę Grodan w Łaszkowie

Uczestnicy seminarium zorganizowanego przez firmę Grodan w Łaszkowie

Zrównoważony rozwój

Dr Krzysztof Fatel – doradca agrotechniczny Grodanu – zwracał uwagę, że produkcja ogrodnicza może być jeszcze bardziej efektywna, a zarazem bardziej przyjazna otoczeniu – zrównoważona (sustainable). Zrównoważony rozwoju zakłada równowagę pomiędzy wzrostem gospodarczym, względami ochrony środowiska i równością społeczną. Zmiana podejścia do prowadzenia uprawy wynika m.in. z rosnącej populacji ludności – szacuje się, że do 2050 roku wyniesie ona 9-10 mld. Aby zapewnić żywność dla rosnącej liczby ludzi, produkcja powinna być coraz bardziej efektywna, a przy tym realizowana przy oszczędnym gospodarowaniu kurczącymi się zasobami naturalnymi. Kolejny ważny aspekt, na który zwracał uwagę wykładowca, przed jakim ogrodnictwo stanie w przyszłości, to koncentracja ludności w dużych miastach. Nie tylko produkcja, ale także dystrybucja żywności będzie dużym wyzwaniem logistycznym.

Ile wody potrzeba na wyprodukowanie warzyw?

Produkcja warzyw pod osłonami – najintensywniejsza wersja ogrodnictwa – będzie odgrywać coraz większą rolę. Obecnie pomidory czy ogórki z takich upraw nie są już sezonowym rarytasem, lecz stały się właściwie codziennym elementem diety wielu osób. Uprawy szklarniowe, w coraz większym stopniu kontrolowane, zaliczane są do najefektywniejszych metod produkcji żywności – czyli takich, w których zużycie wody na wytworzenie kilograma gotowego produktu jest stosunkowo małe. Jak przekazał wykładowca, w uprawie polowej z regularnym nawadnianiem kroplowym na wyprodukowanie 1 kg pomidorów zużywa się ok. 60 litrów wody, podczas gdy w szklarni z otwartym obiegiem pożywki potrzeba około 1/3 tej ilości – nieco ponad 20 l wody na 1 kg. W szklarniach z zamkniętym obiegiem pożywki kilogram pomidorów produkuje się zużywając tylko ok. 10 l wody, natomiast w szklarniach najbardziej zaawansowanych technologicznie – zamkniętych lub półzamkniętych, w których dla utrzymania optymalnych parametrów klimatu osusza się powietrze poprzez skraplanie zawartej w nim pary wodnej (dehumidifikacja) – zużycie wody na uzyskanie 1 kg pomidorów można ograniczyć do około 4 l. Ze zmniejszeniem zużycia wody w szklarniowej uprawie warzyw w systemach z recyrkulacją pożywki idzie w parze możliwość znacznego ograniczenia zużycia nawozów – może to przynieść nie tylko korzyści dla środowiska, ale także duże oszczędności. Warto poważnie podejść do tego aspektu produkcji, tym bardziej że rosnącym problemem na świecie, w tym również w Polsce, jest dostępność wody dobrej jakości i jej wysokie zużycie przez rolnictwo. Jak podał dr K. Fatel, tylko 1% światowych zasobów wody jest dostępne dla człowieka, z tego rolnictwo zużywa prawie 70%.

Oszczędności energii

Uprawy szklarniowe wiążą się z dużym zużyciem energii, dlatego warto inwestować w nowoczesne obiekty i rozwiązania, które pozwolą oszczędniej nią gospodarować (kurtyny termoizolacyjne i właściwe sterowanie ich „pracą”, zbiorniki buforowe, odpowiedni dobór gatunku, odmiany, terminu uprawy i sposobu produkcji – tradycyjna lub doświetlana itd.). Uprawa warzyw ciepłolubnych, do jakich zalicza się pomidory i ogórki, w szklarniach starego typu, w których następują duże straty energii, stała się nieekonomiczna, większość takich obiektów przestała już funkcjonować. Niestety w Polsce nadal wykorzystywane są głównie konwencjonalne źródła energii – mało przyjazne dla środowiska (ponadto, w przypadku opalania szklarni węglem, powstającego w wyniku tego procesu dwutlenku węgla nie można wykorzystać do dokarmiania roślin – co jest możliwe i powszechne w przypadku gazu, podstawowego źródła energii na zachodzie Europy).

Uprawa precyzyjna

Jak informowano podczas spotkania, firma Grodan wprowadzając nowe rozwiązania – najnowsze to podłoża tzw. nowej generacji, określone symbolem NG 2,0 – uwzględnia wymagania zrównoważonego rozwoju. Podłoża te, o dużych możliwościach resaturacji, pozwalają na precyzyjną kontrolę poziomu wilgotności i wartości EC, umożliwiają dobry rozwój systemu korzeniowego w całej objętości maty oraz lepsze sterowanie wzrostem i rozwojem roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

HortiAdNet