PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

W Karpaczu pomidory i podkładki w roli głównej – odmiany, szczepienie, hodowla

8 października firma De Ruiter Seeds należąca do koncernu Monsanto zaprosiła producentów warzyw szklarniowych na konferencję do Karpacza. Uczestnicy spotkania mieli okazję wziąć udział w jednej z dwóch sesji wykładowych. Na temat odmian, trendów w ich hodowli, perspektyw na globalnym rynku pomidorów, zdrowotności nasion, a także podkładek pomidora i korzyści wynikających ze szczepienia mówili przedstawiciele firmy Monsanto z Holandii, Węgier i Polski – m.in. Ferdi Veenstra – dyrektor handlowy w Polsce, Bjoern Neumann – dyrektor handlowy w Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce, Europy, Csaba Czinege – menedżer ds. marketingu oraz Katarzyna Tykarska – specjalistka ds. doświadczeń odmianowych. 

Jak informowali przedstawiciele Monsanto, ich firma obecnie koncentruje się wyłącznie na działalności związanej z rolnictwem, a celem działań ma być „większa produkcja, przy mniejszych nakładach oraz poprawa jakości życia.” W uprawach ogrodniczych ma być to realizowane m.in. przez zmniejszenie zużycia środków chemicznych i nawozów. Podkreślano, że mimo iż działania firmy na świecie są powszechnie kojarzone z modyfikacjami genetycznymi nie wprowadza ona jednak tej technologii w warzywnictwie – wynika to z europejskich uregulowań prawnych oraz z braku akceptacji społecznej dla warzyw GMO.

Na temat korzyści wynikających z uprawy pomidorów szczepionych na podkładkach mówiła Katarzyna Tykarska. Według przedstawionych przez nią danych uprawy pomidorów szczepionych zajmują w Polsce już 30% ogólnej powierzchni produkcji tych warzyw w szklarniach (która szacowana jest na 1150 ha). Cel szczepienia pomidorów jest już dobrze poznany – przede wszystkim odmiany dzięki szczepieniu na podkładce uzyskują silniejszy system korzeniowy i większą odporność na infekcje, również na korkowatość korzeni. Silny, rozbudowany i zdrowy system korzeniowy zapewnia lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych, a więc dobre odżywienie roślin, dobry wigor latem, lepsze wypełnienie i dorastanie owoców, zwiększa się także odporność roślin na małe wahania temperatury.

Obecnie szczepić można wszystkie odmiany pomidorów, jednak decydując się na ten zabieg warto wziąć pod uwagę cechy odmiany oraz warunki uprawowe. Firma ma w ofercie już od dłuższego czasu podkładki, wśród nich dobrze znaną Maxifort F1, która – według informacji przedstawionych przez K. Tykarską ma aż 80% udział w rynku. Nowszą propozycją jest Optifort F1, na której w początkowym okresie uprawy nieco łatwiej jest uzyskać zrównoważenie wegetatywno-generatywne roślin.

Na temat szczepienia i wpływu tego zabiegu na rośliny – ich kondycję, siłę wzrostu i odporności – mówił również Jamie Rickard, menedżer odpowiedzialny za ten dział oferty De Ruiter Seeds. Jak poinformował, firma zamierza zrobić kolejny krok w kierunku wprowadzenia podkładek o jeszcze większym wigorze, niż dotychczasowe. W testach jest bardzo obiecująca podkładka, która do 2 lat będzie wprowadzona na rynek.

W zestawie odmian na sezon 2011-2012 Katarzyna Tykarska zwracała uwagę na wielkoowocowego pomidora Starbuck F1 (220-230 g), cenionego przez ogrodników m.in. za duże wyrównanie gron, w których, jak zalecała, powinno się pozostawiać po 4 owoce. Są one ładnego kształtu, z połyskiem, o dobrej jakości i trwałości, z trwałą szypułką. Rośliny Odmiany Starbuck F1 mają otwarty pokrój, dosyć długie międzywęźla. Dobre efekty przynosi uprawa tej odmiany z rozsady szczepionej.

Od dwóch lat na naszym rynku dostępna jest także nowsza propozycja – wielkoowocowy pomidor Torero F1, o owocach ważących od 240 do 260 g, które ładnie wybarwiają się nawet, gdy są zbierane w stanie lekko zapalonym („3″), prezentują się one bardzo atrakcyjnie (regularny kształt, połysk), charakteryzują się dobrą jakością, trwałością i smakiem. Odmiana ta dobrze zawiązuje owoce, jej rośliny wykazują przewagę cech generatywnych, są łatwe w pielęgnacji i również w ich przypadku dobre rezultaty daje szczepienie.

Kolejna odmiana z tej grupy występuje jeszcze pod numerem hodowlanym – DRW7848 F1. Owoce tej nowości dorastają do 230 g, są bardzo wyrównane, średnio rośliny zawiązują po 4-5 pomidorów w gronie. Ważnymi cechami tej odmiany pomidora jest średnia odporność na mączniaka prawdziwego oraz wysoki plon wczesny (nawet nieco wyższy niż u odmiany Starbuck F1). Ponadto wyróżniają się dobrą jakością i trwałością – w badaniach porównawczych owoców odmian wielkoowocowych pomidory DRW 7848 F1 miały największą twardość zarówno bezpośrednio po zbiorze, jak i po 9 dniach przechowywania.

W zestawie odmian o owocach średniej wielkości nadal najważniejszą pozycję w ofercie firmy De Ruiter Seeds zajmuje Admiro F1, standardowa już propozycja do wczesnej uprawy, z przeznaczeniem najpierw na zaopatrzenie rynku krajowego, a później na eksport. Nowszą propozycją jest Listell F1, o owocach z efektownym połyskiem, 180-gramowych, dająca nieco większy plon niż Admiro F1, w odróżnieniu od niego nie jest ona jednak polecana na najwcześniejsze nasadzenia, gdyż wymaga większej ilości światła. Według Katarzyny Tykarskiej bezpieczny termin sadzenia odmiany Listell F1 zaczyna się 10-15 stycznia.

W ofercie firmy ważne miejsce zajmują również pomidory przeznaczone do zbioru w całych gronach. Do tej grupy należy m.in. Komeett F1, jedna z odmian popularnych w Holandii. Rośliny tej odmiany wykazują przewagę tendencji generatywnych, szybko rosną i rozwijają się. Owoce są ciemnoczerwone, błyszczące, wyrównanej wielkości w gronach – aby uzyskać atrakcyjne, regularne grona, należy w nich pozostawiać po 5 owoców.

Nowością w grupie odmian całogronowych, na którą zwracała uwagę Katarzyna Tykarska, jest pomidor testowany pod numerem DRW 7812 F1 (otrzymał on nazwę Merlice F1). Jest to odmiana o dużych owocach (130-160 g), równomiernie wybarwiających się, twardych i trwałych. Rośliny wykazują odporność na mączniaka prawdziwego, mają krótkie międzywęźla, są łatwe w pielęgnacji, bardzo łatwo związują owoce w różnych warunkach uprawy.

Bardzo ważną pozycję w ofercie zajmuje promowany od kilku sezonów pomidor malinowy Tomimaru Muchoo F1, przeznaczony do uprawy w szklarniach, w cyklu przedłużonym. Jego rośliny zaliczane są do tzw. typu generatywnego. Owoce wyróżniają się dobrym smakiem, dorastają do 160-180 g, twardością dorównują odmianom tradycyjnym – dzięki czemu pomidor ten zdobył uznanie nie tylko konsumentów, ale także handlowców – w tym roku podczas konferencji Fresh Market odmianę Tomimaru Muchoo F1 uznano za produkt roku i przyznano jej nagrodę Fresh Market Award. 

Podczas spotkania w Karpaczu wiele mówiono także o hodowli pomidorów w firmie De Ruiter Seeds (w której uwzględniać trzeba oczekiwania nie tylko ogrodników i konsumentów, ale także handlowców) oraz o procesie selekcji odmian wprowadzanych do handlu i o zasadach produkcji wysokiej jakości nasion, wolnych od chorób. Poruszano także zagadnienia rynkowe – mówiono m.in. o perspektywach na globalnym rynku, związanych ze wzrostem populacji i wzrostem konsumpcji (spowodowanej coraz lepszą dostępnością i jakością oferowanych pomidorów).

Ogrodnicy w Karpaczu mieli okazję także wysłuchać wykładu Petera Klapwijka z firmy doradczej Green – Q. Ciekawą prezentację o doświetlaniu asymilacyjnym wygłosił również Maciej Król z firmy Philips. Więcej informacji na te tematy ukaże się wkrótce. 

Pierwiosnki z grupy Finish/Eblo F1

Kwiaty od ogrodników dla medyków

W czasie epidemii wszyscy jesteśmy coraz bardziej zmęczeni wprowadzonymi ograniczeniami, mającymi zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2. Zmiany w naszym życiu codziennym, głównie w swobodnym poruszaniu się, oraz ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej są bardzo uciążliwe. [...]

HortiAdNet