PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Współpraca w sprzedaży biostymulatorów

20 grudnia w Paryżu firma Arysta LifeScience i Laboratoria Goëmar ogłosiły podpisanie dwóch umów dotyczących rozwoju i dystrybucji biostymulatorów i produktów kontroli biologicznej.

Na mocy pierwszej umowy firma Arysta LifeScience zyskała wyłączność na liczne produkty Laboratoriów Goëmar z linii Physio Activator® (PAT) i Natural Protect®. Na mocy drugiej Laboratoria Goëmar zyskały wyłączność na produkty Arysta LifeScience z grupy biostymulatorów i środków kontroli biologicznej. Obie umowy przewidują rozszerzenie współpracy o nowe technologie, które obecnie są rozwijane.

Arysta LifeScience uzyskała wyłączne prawo do określonych produktów na Europę Środkową, natomiast Laboratoria Goëmar – na rozwój i dystrybucję linii Atonik (Asahi) we Francji, oraz prawa do produktów z grupy biostymulatorów i środków kontroli biologicznej firmy Arysta LifeScience na Francję i inne kraje Europy Zachodniej.

W technologii Physio Activator (PAT) wykorzystuje się substancje uzyskane z wodorostów, dzięki czemu następuje aktywacja głównych mechanizmów wzmacniających pobieranie przez roślinę składników pokarmowych z gleby oraz aktywacja hormonów niezbędnych podczas zawiązywania owoców i we wczesnej fazie ich rozwoju.

Technologia Natural Protect odnosi się do marki handlowej Vacciplant®, której produkty zawierają laminarynę stymulującą naturalne mechanizmy obronne roślin. W 2005 roku, laminaryna została zarejestrowana w oparciu o Rozporządzenie o wprowadzaniu do obrotu środków ochrony roślin w UE (Załącznik I, Dyrektywa 11/07/2009/EC). Po uzyskaniu licznych rejestracji w krajach Europy Południowej i Zachodniej, oraz USA, spodziewana jest rejestracja w Polsce w 2013 roku, z pełną komercjalizacją przed 2014 rokiem, początkowo dla jabłek, gruszek, truskawek i pomidorów.

W ofercie biostymulatorów firmy Arysta LifeScience znajdują się obecnie Atonik (Asahi), Biozyme, Foltron, Pilatus, oraz TYytanit,  produkowany przez polską firmę Intermag.

HortiAdNet