PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Zalety rozproszonego promieniowania świetlnego

Z inicjatywy Katedry Uprawy Roli i Naowożenia Roślin Ogrodniczych oraz krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 5 marca zorganizowano seminarium poświęcone nowoczesnym rozwiązaniom w ogrodnictwie szklarniowym, pozwalającym na zwiększenie dostępu światła do uprawianych roślin. Seminarium prowadził Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich UR w Krakowie – prof. dr hab. Włodzimierz Sady.

Podczas seminarium mówiono m.in. na temat wpływu światła i jego spektrum na procesy życiowe roślin (wykłady prof. dr hab. Stanisława Rożka oraz dr Krzysztofa Tokarza z UR w Krakowie). O możliwościach wykorzystania do doświetlania roślin diod emitujących światło (LED) i wykorzystaniu sterujących nimi modeli komputerowych mówił dr Zdzisław Szczepanik (Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania, AGH). Analizę zapotrzebowania na ciepło szklarni pokrytej szkłem rozpraszającym światło przedstawił prof. dr hab. Stanisław Kurpaska z Instytutu Inżynierii Rolniczej i Informatyki UR w Krakowie.

Wiele ciekawych informacji na temat właściwości szkła wykorzystywanego w ogrodnictwie szklarniowym, przede wszystkim dyfuzyjnego z powłoką antyrefleksyjną, przekazali pracownicy firmy D.A. Glass, będącej jego producentem. Obecnie udział eksportu w ogólnej sprzedaży szkła pochodzącego z tej firmy wynosi 70%. Trafia ono m.in. do odbiorców w Holandii, gdzie jest wykorzystywane m.in. w obiektach doświadczalnych Uniwersytetu w Wageningen, a także w szklarniach produkcyjnych. Jest również wysyłane do odbiorców z innych kontynentów. Zainteresowanie tym rodzajem szkła wynika z bardzo wysokiej wartości tzw. transmitancji bezpośredniej (czyli wartości przechodzącego przez szybę promieniowania padającego pod kątem 90). Wynosi ona od 90,5% w przypadku szkła dyfuzyjnego bez właściwości antyrefleksyjnych, aż do 98% – taką transmitancją bezpośrednią charakteryzuje się szkło DAGlass 301 – dyfuzyjne, antyrefleksyjne. Ponadto dzięki rozproszeniu promieniowania rośliny w szklarni są bardziej równomiernie doświetlone – również w niższych partiach. Co ciekawe, technologia produkcji szkła rozpraszającego promieniowanie została opracowana we współpracy z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (linię technologiczną zaprojektował dr Konstanty Marszałek z AGH). W odróżnieniu od innych, obecnych już na rynku europejskim rodzajów szkła rozpraszającego padające na nie światło, to pochodzące z Rzeszowa jest uzyskiwane nie przez pokrywanie powierzchni powłokami (które są podatne na uszkodzenia), lecz powstaje w wyniku zmieniania powierzchni szyby. Dzięki modyfikowaniu powierzchni szkła możliwe jest również ukierunkowanie światła – co może mieć zastosowanie przy asymilacyjnym doświetlaniu upraw, ponieważ umożliwia bardziej precyzyjne kierowanie światła na rośliny.

Na temat nowych kierunków w budownictwie szklarniowym i rozwiązań wykorzystywanych obecnie w nowoczesnych szklarniach mówił Jerzy Kazimierczak, reprezentujący firmę P.L.J Bom Greenhouses. Firma ta wprowadziła m.in. konstrukcję szklarni Twinlight® (zaprezentowaną pierwszy raz na targach Horti Fair w 2007 roku). W jej konstrukcji zamiast tradycyjnych słupów wykorzystano zwężające się ku dołowi wsporniki w formie kratownicy. Rozwiązanie to jest bardziej wytrzymałe w porównaniu ze zwykłymi słupami, dlatego możliwa jest budowa wyższych obiektów przy mniejszym zużyciu materiału. Dodatkowo w szklarni Twinlight® panują lepsze warunki świetlne – pionowe, zwężające się kratownice w niewielkim stopniu zacieniają uprawę. Jerzy Kazimierczak przedstawił również w skrócie informacje na temat obecnie wykorzystywanych w szklarniach rodzajów kurtyn i ich mechanizmów napędowych (kurtyny wszelkiego rodzaju (cieniujące, termoizolacyjne czy cieniująco-termoizolacyjne) muszą być obecnie niepalne, dąży się także do tego by po zsunięciu zajmowały jak najmniej miejsca i w jak najmniejszym stopniu cieniowały uprawę. Coraz częściej wykorzystuje się także ekrany z antykondensacyjnej folii perforowanej, pozwalającej na początku uprawy zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie obiektów.

HortiAdNet