Yara od 11 01 2019
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To event minęło.

Konferencja Upowszechnieniowo-Wdrożeniowa Nauka – Praktyce

10 grudnia 2019 @ 08:30 - 15:30

10 grudnia w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach w sali 233 odbędzie się konferencja Upowszechniowo-Wdrożeniowa Nauka – Praktyce. Przedstawione będą wyniki badań prowadzonych w ramach programu wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” – aktualności 2019. Konferencja skierowana jest do producentów, przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa i wszystkich osób zainteresowanych wdrażaniem nowoczesnych metod efektywnej produkcji w ogrodnictwie.

Program konferencji:

08.30 – 09.00 Rejestracja uczestników
09.00 – 09.15 Otwarcie Konferencji – dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO – Dyrektor IO
09.15 – 09.30 Wytworzenie materiałów wyjściowych do hodowli mieszańców F1 wybranych gatunków warzyw z uwzględnieniem cech jakościowych, odpornościowych i prozdrowotnych – dr Piotr Kamiński, dr Urszula Kłosińska, dr Marzena Nowakowska, mgr Wojciech Szczechura, mgr inż. Katarzyna Nowak (zadanie 1.1)
09.30 – 09.45 Tworzenie i wdrażanie postępu biologicznego w systemie zrównoważonej produkcji sadowniczej (hodowla odpornościowa, jakościowa i adaptacyjna) – dr Agnieszka Masny, dr Mariusz Lewandowski, dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO, dr Marek Szymajda, dr Maria Buczek, dr Sylwia Keller-Przybyłkowicz, dr Anita Kuras, dr Bogumiła Badek, mgr Łukasz Seliga, mgr Bogusława Idczak (zadanie 1.2)
09.45 – 10.00 Elitarny materiał szkółkarski roślin sadowniczych: wytwarzanie i utrzymywanie zdrowego materiału przedbazowego w 2019 roku – dr inż. Paweł Bielicki (zadanie 1.3)
10.00 – 10.15 Polskie odmiany jagody kamczackiej do uprawy – mgr inż. Tomasz Golis (zadanie 1.4)
10.15 – 10.30 Zastosowanie kultur in vitro w produkcji wysokiej jakości materiału rozmnożeniowego maliny – dr Danuta Kucharska, prof. dr hab. Teresa Orlikowska, dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO, dr Aleksandra Trzewik, dr Danuta Wójcik, mgr Monika Markiewicz, mgr Andżelika Niewiadomska-Wnuk, Lucyna Ogórek, Barbara Wiosna (zadanie 1.5)
10.30 – 10.45 Metody wykorzystywane w diagnostyce chorób roślin na potrzeby aktualizacji i opracowania metodyk integrowanej ochrony i produkcji roślin oraz poradników sygnalizatora – dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO, mgr Monika Michalecka, prof. dr hab. Joanna Puławska (zadanie 2.1)
10.45 – 11.00 System HortiOchrona jako narzędzie wspomagania ochrony roślin ogrodniczych przed agrofagami – dr Zbigniew Anyszka, dr Małgorzata Tartanus, mgr Daniel Sas (zadanie 2.2)
11.00 – 11.15 Aktualne zagrożenie upraw małoobszarowych przez wybrane patogeny i szkodniki – dr hab. Grażyna Soika, prof. IO (zadanie 2.3)
11.15 – 11.30 Upowszechnieniowe metody ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin – dr hab. Grzegorz Doruchowski, prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, dr Artur Godyń, mgr Waldemar Świechowski (zadanie 2.4)
11.30 – 11.45 Wstępne wyniki badań pozostałości środków ochrony roślin wykonane w ramach kontroli upraw prowadzonej przez PIORiN w 2019 roku – dr Artur Miszczak, mgr inż. Joanna Kicińska, mgr Krzysztof Rudziński, mgr inż. Katarzyna Zagibajło, mgr inż. Ewelina Szustakowska, mgr inż. Ilona Kuśmierska, dr Jolanta Szymczak (zadanie 2.5)
11.45 – 12.30 Przerwa kawowa i sesja posterowa
12.30 – 12.45 Potrzeby nawadniania roślin w sezonie wegetacyjnym 2019. – mgr inż. Anna Tryngiel-Gać, prof. dr hab. Waldemar Treder, dr Krzysztof Klamkowski, mgr inż. Katarzyna Wójcik, Mirosław Kiełkiewicz, mgr Aleksandra Lipińska (zadanie 3.1)
12.45 – 13.00 Ocena wpływu środków biologicznych (bioprodukty wzbogacone mikrobiologicznie, pożyteczne bakterie ryzosferowe, grzyby mykoryzowe) na poprawę jakości gleb oraz wzrostu i plonowania roślin sadowniczych – dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO, mgr Paweł Trzciński, dr Anna Lisek, mgr Edyta Derkowska, mgr Sławomir Głuszek, dr Beata Sumorok, mgr Mateusz Frąc, mgr Michał Przybył, mgr Krzysztof Weszczak, Maria Dzikowska, Anna Polit (zadanie 3.2)
13.00 – 13.15 Wpływ różnych sposobów przerzedzania kwiatów i zawiązków owocowych na plonowanie i jakość owoców jabłoni odmiany Gala Must – dr Zbigniew Buler (zadanie 3.3)
13.15 – 13.30 Wpływ podkładek na wzrost i owocowanie odpornej na szarkę śliwy ‘Jojo’ w warunkach ekologicznego sadu – mgr inż. Agnieszka Głowacka, dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO (zadanie 3.4)
13.30 – 13.45 Innowacyjne technologie przechowywania gruszek – dr Krzysztof P. Rutkowski, dr Anna Skorupińska, mgr inż. Anna Ciecierska, dr Zbigniew B. Jóźwiak, dr Karolina Celejewska, dr inż. Monika Mieszczakowska-Frąc, mgr inż. Wioletta Popińska, mgr inż. Teresa Stępień., dr Sylwia Keller-Przybyłkowicz (zadanie 3.5)
13.45 – 14.00 Analiza rozrodczości pasożyta Varroa destructor w komórkach z czerwiem pszczelim – dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO, dr Dariusz Gerula, dr Beata Panasiuk, mgr inż. Paweł Węgrzynowicz, Ewa Skwarek, Tomasz Białek (zadanie 4.1)
14.00 – 14.15 Sezonowa zmienność użyłkowania skrzydeł u pszczół kaukaskich oraz kraińskich – dr Dariusz Gerula (zadanie 4.2)
14.15 – 14.30 Eliminacja niekorzystnych czynników obniżających jakość gospodarki pasiecznej – dr Piotr Skubida, dr hab. Teresa Szczęsna, prof. IO, dr Piotr Semkiw, dr Ewa Waś, mgr Katarzyna Jaśkiewicz, Urszula Kośka, mgr inż. Aneta Porębska, mgr inż. Krzysztof Jeziorski, Andrzej Pioś (zadanie 4.3)
14.30 – 14.45 Analiza palinologiczna w badaniach źródeł pożytków pszczelich – dr Dariusz Teper, dr Piotr Skubida, dr Piotr Semkiw, dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO, mgr Mikołaj Borański (zadanie 4.4)
14.45 – 15.00 Światowy rynek gruszek – szanse i zagrożenia dla Polski – dr Krzysztof Zmarlicki, dr Piotr Brzozowski (zadanie 5.1)
15.00 – 15.30 Dyskusja i podsumowanie Konferencji

Sesja Posterowa
1. Jagoda kamczacka – surowiec do suszenia – mgr inż. Jan Piecko, dr inż. Monika Mieszczakowska-Frąc, mgr inż. Justyna Szwejda-Grzybowska, dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO, dr Dorota Kruczyńska (zadanie 1.4)
2. Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych – mgr inż. Anna Tryngiel-Gać, prof. dr hab. Waldemar Treder, dr Krzysztof Klamkowski, mgr inż. Katarzyna Wójcik, Mirosław Kiełkiewicz , mgr Aleksandra Lipińska (zadanie 3.1)
3. Plonowanie ogórka Pacto F1 podczas uprawy zimowej z doświetlaniem lampami LED – prof. dr hab. Jadwiga Treder, mgr inż. Anna Borkowska, prof. dr hab. Waldemar Treder (zadanie 3.1)
4. Wpływ zróżnicowanego doświetlania lampami LED i HPS na plon i jakość pomidora malinowego – prof. dr hab. Jadwiga Treder, mgr inż. Anna Borkowska, prof. dr hab. Waldemar Treder (zadanie 3.1)
5. Prognozowanie odżywiania jabłoni odmiany ‘Šampion’ na podstawie analizy mineralnej roślin w okresie wiosennym – dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO, dr Jacek Filipczak (zadanie 3.2)
6. Wpływ zawartości azotu w pożywce na stan odżywienia ogórka w uprawie bezglebowej – dr Jacek Dyśko, prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski (zadanie 3.2)
7. Wpływ dodatków organicznych na parametry jakości gleb w gospodarstwach prowadzących intensywną uprawę warzyw – dr Magdalena Szczech, dr Beata Kowalska, dr Jacek Nowak, dr Waldemar Kowalczyk, Jolanta Winciorek, Anna Michalska (zadanie 3.2)
8. Ekologiczne metody zwiększenia potencjału plonotwórczego i poprawy jakości nasion roślin bobowatych – dr Regina Janas, prof. dr hab. Mieczysław Grzesik, mgr inż. Renata Góralska (zadanie 3.4)
9. Odmiany warzyw korzeniowych i cebuli polecane do upraw ekologicznych z przeznaczeniem na zbiór pęczkowy – mgr inż. Teresa Sabat, mgr Ewa Wojciechowska (zadanie 3.4)

Zgłoszenia uczestników przyjmuje – mgr Ewelina Kolis-Mikina,
tel. 46 8345451, e-mail: ewelina.kolis@inhort.pl

Szczegóły

Data:
10 grudnia 2019
Czas:
08:30 - 15:30
Wydarzenie Tagi:
,

Organizator

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Miejsce

Instytut Ogrodnictwa
ul. Pomologiczna 18 Skierniewice 96-100 Polska + Google Map