Bezpieczna i skuteczna dezynfekcja szklarni i instalacji nawadniających - Huwa-San TR50

PODosłonami.pl

GRODAN_2
ENZA_3

Bezpieczna i skuteczna dezynfekcja w szklarniach

Na sukces dezynfekcji obiektów szklarniowych po zakończeniu uprawy wpływa wiele czynników. Bardzo ważne jest dobre przygotowanie do właściwej dezynfekcji, polegające na dokładnym uprzątnięciu wszystkich pozostałości po uprawie i umyciu dezynfekowanych powierzchni. Następnie przeprowadza się właściwą dezynfekcję – w tym momencie kluczowe znaczenie ma wybór środka do dezynfekcji. Idealny powinien łączyć wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin. Takie cechy ma środek Huwa San TR 50.

Czytaj dalej...
Jako ostatni zabieg procesu czyszczenia i dezynfekcji, przed wniesieniem roślin do szklarni warto zastosować Huwa-San opryskując całą powierzchnię produkcyjną w szklarni (razem z nowymi matami) według podanych powyżej zaleceń.

Jako ostatni zabieg procesu czyszczenia i dezynfekcji, przed wniesieniem roślin do szklarni warto zastosować Huwa-San opryskując całą powierzchnię produkcyjną w szklarni (razem z nowymi matami) według zaleceń podanych w artykule.

Środek dezynfekujący o wysokiej skuteczności

Huwa San TR 50 to oryginalny i najbardziej zaawansowany preparat na bazie nadtleneku wodoru, stabilizowany srebrem. Unikatowa formuła sprawia, że Huwa San jest silnym, wysoce skutecznym środkiem dezynfekującym o szerokim spektrum działania. Skuteczność preparatu Huwa San wynika z  jego wysokiej stabilności, co pokazują badania porównawcze stabilności w wodzie z kranu do innych substancji używanych powszechnie przy dezynfekcji. Badania wykonywane zostały przez stację badawczą produkcji warzyw w Sint-Katelijne Waver. Stężenie wyjściowe dla wszystkich produktów wynosiło 10 ppm. Stabilność zweryfikowano po 26 dniach. Po tym czasie Huwa San zachował nadal wysoką stabilność na poziomie 74%. Inne produkty, w tym jeden oparty na nadtlenku wodoru, praktycznie uległy dezaktywacji.

Wysoka wydajność preparatu Huwa San TR 50

Drugim ważnym parametrem jest wysoka wydajność. Już przy małych stężeniach Huwa San wykazuje bardzo silne działanie biobójcze, szczególnie w porównaniu do samego nadtlenku wodoru (H2O2). Jak wykazują testy już przy 100 ppm jest ona porównywalna z działaniem 2000 ppm samego nadtlenku wodoru. Huwa San jest więc dwudziestokrotnie skuteczniejszy od samej wody utlenionej! Pod względem działania biobójczego nie odbiega od silnych substancji dezynfekujących powszechnie stosowanych w ogrodnictwie, takich jak na przykład podchloryn sodu. Na przykład 100% dezaktywacja bakterii Rhiozbium radiobacter lub R. rhizogenes (dawniej Agrobacterium rhizogenes) następuje już po 5 minutach kontaktu.

Bezpieczny produkt do dezynfekcji

Bardzo dobra stabilność oraz wysoka wydajność przekładają się na bardzo wysoką skuteczność dezynfekcji przy użyciu preparatu Huwa San TR 50. Ponadto Jego stosowanie jest bardzo bezpieczne – nie pozostawia żadnych szkodliwych substancji, które mogły by uwalniać się i zatruć rośliny w czasie uprawy. Mechanizm jego działania polega na silnym utlenianiu substancji organicznej co powoduje, że niemożliwe jest wytworzenie odporności przez patogeny nawet przy bardzo częstym stosowaniu preparatu. Dlatego też Huwa San TR 50 ma bardzo szerokie zastosowanie w utrzymaniu higieny w produkcji szklarniowej.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że powszechnie stosowane produkty oparte na podchlorynie i formaldehydach to preparaty, których opary nie są obojętne dla zdrowia ludzi pracujących przy dezynfekcji. Dlatego zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi możliwościami skutecznego zastosowania preparatu Huwa San TR 50.

Huwa San usuwa biofilm

Huwa San bardzo dobrze sprawdza się w usuwaniu biofilmu i materiału organicznego z rur, ale jego skuteczność w walce z osadami nieorganicznymi nie jest tak dobra. Dlatego przy dokładnym czyszczeniu linii nawadniających używa się również kwasu azotowego, który rozpuszcza osad nieorganiczny (kamień i osady wytrącane z nawozów). Czyszczenie i dezynfekcję rur można wykonywać dwuetapowo: najpierw rury płucze się Huwa Sanem, a następnie kwasem azotowym (lub na odwrót). Można jednak użyć tych produktów łącznie, dodając do 0,3-0,7% Huwa Sanu 2% kwas  azotowy, aż do uzyskania wartości pH 1-2. Instalację systemu nawadniającego napełnia się tą mieszanką i pozostawia na noc. Rano wylewa się mieszankę i płucze instalację. Takie użycie jednoczesne kwasu i preparatu Huwa San jest bardzo skuteczne a jednocześnie skraca czas czyszczenia i dezynfekcji systemu nawadniania.

Dezynfekcja pomieszczeń przez zamgławianie

Huwa San jest bardzo skutecznym, a jednocześnie bezpiecznym preparatem do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania. Do takiego zabiegu przeznacza się 1 litr Huwa Sanu TR 50 + 3 litry wody na każde 1000 m³ szklarni. Czyli np. do dezynfekcji szklarni o wysokości 5 m, której kubatura to 50 000 m3 zużyjemy 50 l Huwa Sanu + 150 l wody na 1 ha szklarni. Należy posługiwać się  maszynami, które są w stanie wypełnić pomieszczenie mgłą w maksymalnie 1 godzinę. Po zabiegu należy trzymać szklarnię zamkniętą przez 6-12 godzin, a następnie dobrze przewietrzyć. Po przewietrzeniu można od razu rozpocząć pracę w szklarni, bez żadnego ryzyka dla pracowników.

Szklarnię można zamgławiać za pomocą zimnego zamgławiacza lub za pomocą zamgławiacza termicznego (np. Pulsfog). Nie ma potrzeby używania dodatkowego nośnika. Często, ludzie chcą dodać wzmacniacz, aby mgła była bardziej widoczna, ale nie jest to konieczne. Przy stosowaniu nośnika należy się upewnić, że Huwa San nie reaguje z tym nośnikiem, w tym przypadku skuteczność zarówno Huwa San, jak i nośnika zmniejszy się. Zaleca się przyklejenie kilku pasków testowych (wykrywających H2O2) w szklarni, jeśli zmienią kolor na niebieski, to mamy pewność, że mgła dotarła do tego miejsca i zostało ono zdezynfekowane prawidłowo.

Czysty start – dezynfekcja przed wniesieniem roślin

Ze względu na swoje właściwości i bezpieczeństwo stosowania zaleca się użycie preparatu Huwa San TR 50 do dezynfekcji powierzchni (folii rynien, rozłożonych mat) przed wniesieniem roślin do szklarni. W tym celu zaleca się użycie 2-3% roztworu preparatu Huwa San TR 50 (2-3 l preparatu na 100 l wody), na hektar powierzchni powinno się przeznaczyć 600 l roztworu. Po naniesieniu na powierzchnię pozostawia się go do wyschnięcia. W ten sposób likwiduje się patogeny, które wraz z kurzem mogły znaleźć się na powierzchniach.

Jako ostatni zabieg procesu czyszczenia i dezynfekcji, przed wniesieniem roślin do szklarni warto zastosować Huwa-San opryskując całą powierzchnię produkcyjną w szklarni (razem z nowymi matami) według podanych powyżej zaleceń.

Jako ostatni zabieg procesu czyszczenia i dezynfekcji, przed wniesieniem roślin do szklarni warto zastosować Huwa San TR 50 opryskując całą powierzchnię produkcyjną w szklarni (razem z nowymi matami) według podanych powyżej zaleceń.

Dezynfekcja mat przed ponownym ich użyciem (w drugim roku uprawy)

Wielu ogrodników by obniżyć koszty produkcji decyduje się na pozostawienie mat uprawowych na drugi rok. W takiej sytuacji rekomenduje się dezynfekcję całej szklarni środkiem Huwa San TR 50 (również poprzez zamgławianie), który odpowiednio zastosowany jest bardzo skuteczny i nie ma po nim szkodliwych pozostałości, które mogłyby być fitotoksyczne dla uprawianych roślin.

Także pozostawione maty poddaje się dezynfekcji przy użyciu Huwa Sanu. Proces ich dezynfekcji przeprowadza się podczas ponownego napełniania ich pożywką przed ponownym sadzeniem roślin. Trudność polega na tym, że w matach są już wykonane otwory drenażowe i podłoże należy nawadniać odpowiednimi dawkami, aby nawodnić je na całym profilu. Podczas ponownego nawadniania mat Huwa San TR 50 może być dodawany w każdym cyklu nawadniania, aż maty zostaną całkowicie uwodnione:

  • Maty z wełny mineralnej: stężenie w pożywce 100-200 ppm preparatu Huwa San TR 50 (10-20 l na 100 l stężonej pożywki), najlepiej roztwór dozować przez specjalnie zamontowaną pompkę do linii nawadniającej.
  • Maty torfowe lub kokosowe: 200 ppm preparatu Huwa San TR 50.

To, jak dobrze można przeprowadzić dezynfekcję mat, zależy w dużej mierze od:

  • Liczby i rozstawy kroplowników w macie.
  • Strategii nawadniania w poprzednim sezonie (suche maty trudniej doprowadzić do ponownego pełnego uwodnienia).
  • Liczby otworów drenażowych i ich lokalizacji.

Maty nawadniamy do czasu kiedy woda z nawozami i preparatem Huwa San TR 50 wypłynie z podłoża (uzyskamy przelew). Ważne, aby pomiar pokazywał co najmniej 20 ppm (pomiar paskami) preparatu Huwa San TR 50 w wodzie przelewie, który wypływa z maksymalnie uwodnionych mat. Po takiej dezynfekcji możemy bezpiecznie sadzić nowe rośliny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Katarzyna i Szczepan Korfanty

Pomidory malinowe, śliwkowe, cherry i inne z okolicy Bieszczad

W Grabownicy Starzeńskiej na Pogórzu Dynowskim, skąd już niedaleko w Bieszczady, znajdują się najdalej na południowy-wschód Polski wysunięte gospodarstwa szklarniowe specjalizujące się w uprawie pomidorów. Działalnością tą zajmują się Danuta i Lesław Korfanty oraz ich [...]

Florensis_Dianthus
HortiAdNet