Uprawa pomidorów malinowych z doswietlaniem pulsacyjnym, opraway z firmy Perfand LED

PODosłonami.pl

Hezera 2 grudzien
Agro-Sorb 2020

Pulsacyjne doświetlanie pomidorów – prezentacja uprawy

W gospodarstwie państwa Agaty i Klaudiusza Kordylasińskich w miejscowości Szosa Turecka w uprawie odmiany malinowej testowane jest w tym roku na powierzchni produkcyjnej pulsacyjne doświetlanie pomidorów. Spotkanie dla ogrodników, podczas którego mogli oni poznać tę technologię i przekonać się, jak wpływa ono na rozwój i plonowanie roślin, zorganizowała firma Perfand LED, producent pulsacyjnych opraw LED. Spotkanie prowadził reprezentujący ją dyrektor ds. rozwoju – Grzegorz Konieczny.

Pulsy światła są korzystne dla roślin

Czym jest pulsacyjne doświetlanie pomidorów? Opracowanie technologii doświetlania pulsacyjnego, wdrożonego przez firmę Perfand LED, poprzedzone było badaniami w krakowskim Instytucie Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk. Badania prowadziły dr hab. prof. nadzw. Anna Janeczko oraz dr Monika Kula-Maximenko. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać ich wykładów na temat fizjologicznych podstaw doświetlania pulsacyjnego. Pulsy światła są zbliżone do warunków panujących w naturze i rośliny wykorzystują je w efektywny sposób. Wiadomo też, że stałe światło o wysokim natężeniu może wywoływać efekt fotoinhibicji, co w efekcie zmniejsza intensywność fotosyntezy (więcej o tych zjawiskach pisaliśmy w poprzednim artykule nt. uprawy doświetlanej pulsacyjnie). Dzięki takiemu sposobowi doświetlania można uzyskać plonowanie na normalnym poziomie przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej w stosunku do doświetlenia LED-ami w sposób ciągły. W porównaniu z doświetlaniem wysokoprężnymi lampami sodowymi HPS oszczędności te są znacznie większe. Przy ogólnie wysokich i rosnących cenach energii elektrycznej, a także przy problemach w wielu rejonach Polski z dostępnością odpowiedniej mocy dla prowadzenia upraw doświetlanych tradycyjnie, możliwość doświetlania przy ograniczonym zużyciu energii ma duże znaczenie.

Uprawa pod okiem profesjonalnego doradcy

Ogrodnicy z Szosy Tureckiej, którzy jeszcze kilka lat temu zajmowali się uprawą róż szklarniowych i pędzonych tulipanów (pisaliśmy na ten temat artykule „Przede wszystkim róże”), postawili na uprawę pomidorów z doświetlaniem. Na większości powierzchni (1,5 ha) pomidory są doświetlane tradycyjnie, pulsacyjne doświetlanie pomidorów testowane jest na powierzchni 0,5 ha. Pulsy światła są emitowane przez oprawy LED B++, emitujące głównie białe światło z niewielkim udziałem barwy czerwonej. Wprowadzając przed kilkoma laty do swych szklarni nowy gatunek zdecydowali się na współpracę z profesjonalną firmą doradczą – ich szklarnie odwiedza doradca z firmy Delphy – Tomasz Krasowski. Podczas prezentacji zorganizowanej przez Perfand LED przedstawił swoje obserwacje dotyczące doświadczenia prowadzonego w tym gospodarstwie.

 

3 komentarze do Pulsacyjne doświetlanie pomidorów – prezentacja uprawy

  1. Pingback: LED - doświetlanie pulsacyjne w uprawie pomidorów malinowych

  2. Pingback: Przede wszystkim róże - o młodych producentach kwiatów róż szklarniowych i o ich pasji zawodowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet