Produkcja rozsady ogórka wysokiej jakości, przygotowanie rozsady w wełnie skalnej

PODosłonami.pl

Hezera 2 grudzien
Agro-Sorb 2020

Rozsada ogórka wysokiej jakości

Prawidłowo przygotowana rozsada ogórka stanowi podstawę do dalszej intensywnej uprawy tych roślin. Znaczenie ma nie tylko prawidłowy rozwój części nadziemnej: łodyg i liści, ale przede wszystkim rozwój systemu korzeniowego. Jest on bowiem fundamentem do dalszego prawidłowego wzrostu i rozwoju uprawy, prawidłowego ukorzeniania się roślin i w przyszłości prawidłowego odżywienia części nadziemnej.

Rozsada ogórka w kostce Grodan Plantop

Rozsada ogórka w kostce Grodan Plantop

Paluszki (koreczki) z wełny skalnej

Na rynku jest wiele rodzajów podłoży do uprawy roślin, a najczęściej stosowane są produkty wykonane z wełny skalnej. Rozsadę ogórków producenci mogą produkować dwuetapowo – najpierw wysiewając nasiona do tzw. paluszków (AO Plug lub Plantop Plug) – koreczków z wełny kamiennej w styropianowej tacce, a następnie pikując siewki do kostek uprawowych. Drugim sposobem jest siew bezpośrednio do kostek uprawowych. Najczęściej są to kostki o wymiarach 10 x 10 x 6,5 cm.

Zaletą stosowania pierwszego sposobu, jest oszczędność miejsca na etapie produkcji siewek. Dzięki temu producenci mogą dużo łatwiej zapewnić optymalne warunki dla kiełkujących nasion i młodych siewek, a po ich przepikowaniu do kostek umieścić na miejscu docelowym. Zazwyczaj siewki uprawiane w paluszkach są bardziej wyrównane, a cała partia jednolita. Również w czasie pikowania siewek przeprowadza się wstępną selekcję roślin, odrzucając te, które nie nadają się do dalszej uprawy. Firma Grodan oferuje do produkcji siewek tacki AO Plug w których znajduje się 200 paluszków o wymiarach 25 x 25 x 40 mm. Plantop Plug to z kolei produkt, który składa się z 240 koreczków z wełny skalnej umieszczonych w styropianowych tackach o wymiarach 200 x 300 mm. Takie rozwiązanie charakteryzuje się jednakową objętością podłoża dla każdej siewki. Uniemożliwia przenoszenie chorób między roślinami oraz eliminuje ryzyko uszkodzenia systemu korzeniowego podczas pikowania roślin do kostek.

Rodzaje kostek rozsadowych

Do dalszej produkcji rozsady ogórków, która wymaga optymalnych warunków uprawy przeznaczone są dwa produkty. Kostka Grodan Delta NG2.0 w rozmiarach 10 x 10 x 6,5 cm, oraz kostka Grodan Plantop NG2.0 w rozmiarach 10 x 10 x 6,5 oraz 10 x 15 x 6,5 cm.

Każdy z tych produktów jest unikatowy i ma swoje przeznaczenie. W zależności od terminu sadzenia, wymagań odmiany i sposobu produkcji ogrodnicy mają możliwość dokonania właściwego wyboru podłoża odpowiedniego dla swoich warunków uprawy.

Kostka Grodan Delta NG2.0 stwarza możliwości sterowania wilgotnością w szerokim zakresie. Tworzy  bazę do zrównoważonego sterowania wzrostem i rozwojem roślin, zapewniając optymalny dostęp roślinie do wody i składników pokarmowych. Dzięki temu, ogrodnik ma możliwość sterowania roślinami za pomocą strategii nawadniania, a osiągane rezultaty przekładają się na zdrowe, dobrze zbalansowane rośliny. Kostki Grodan Delta NG2.0 są odpowiednie dla producentów, którzy szukają kompromisu pomiędzy łatwością produkcji i efektami uprawowymi.

Kostka Grodan Plantop, jako pierwsza wytworzona w technologii NG2.0, stanowi podstawę do prowadzenia uprawy precyzyjnej. W połączeniu z matami uprawowymi stanowi całość, a uprawa staje się bardziej „kontrolowalna”. Szeroki zakres sterowania wilgotnością kostek Plantop stwarza duże możliwości regulacji wzrostu i rozwoju roślin poprzez strategię nawadniania. Kostka ta jest polecana szczególnie do produkcji rozsady do nasadzeń zimowych oraz do uprawy doświetlanej.

Przygotowanie podłoża do produkcji rozsady

Istotnym elementem dla prawidłowego rozwoju roślin jest przygotowanie podłoża. Wszystkie nasze podłoża są produkowane i dystrybuowane z uwzględnieniem ścisłych reżimów sanitarnych i dzięki temu są wolne od patogenów i obecności np. nasion innych roślin. Sterylne podłoże umieszczone w docelowym miejscu produkcji jest poddawane pierwszemu nasączeniu pożywką. Proces ten powinien być wykonany starannie, z dużą dokładnością, aby w całej objętości podłoża panowały jednakowe warunki wodno-powietrzne. Parametry pożywki do nasączania wełny skalnej do produkcji rozsady ogórka powinny mieć następujące wartości:

  • Grodan Plug i AO Plug – EC 1,5-1,8 mS/cm, pH 5,5

  • Kostki Grodan Delta NG2.0, Grodan Plantop – EC 2,0 – 2,5 mS/cm, pH 5,3-5,5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet