Trianum - innowacyjny fungicyd zawierający grzyb Trichoderma harzianum T 22, konkurujący z patogenami

PODosłonami.pl

Hezera 2 grudzien
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Trianum – najnowszy fungicyd, który obrasta korzenie i rośnie wraz z nimi!

Zdrowy system korzeniowy to zdrowe rośliny i wyrównana produkcja! W uprawach roślin duży nacisk kładzie się na zapobieganie występowaniu chorób i szkodników. Działania profilaktyczne wdrażane są już w najwcześniejszych etapach produkcji. Roślina w pierwszych stadiach rozwojowych najwięcej energii „poświęca” korzeniom by w kolejnych etapach organy nadziemne mogły prawidłowo się rozwijać. Pamiętajmy więc, żeby nasze rośliny chronić od podstaw, dbając o korzenie.

Trianum jest biologicznym fungicydem zarejestrowanym w Polsce. Zawarty jest  nim pożyteczny grzyb Trichoderma harzianum T-22, który chroni korzenie przed patogenami glebowymi, m.in. Fusarium, Pythium, Rhizoctonia. Wyselekcjonowany na podstawie wielu badań szczep pasożytniczego grzyba, charakteryzuje się kilkoma cechami, dzięki któremu jego wykorzystanie w uprawie poprawia opłacalność produkcji. Ma on niesamowite zdolności kolonizacyjne, rozmnażając się zdecydowanie szybciej niż pozostałe organizmy grzybowe znajdujące się w glebie. Obrasta system korzeniowy zajmując wcześniej dostępną dla patogenów przestrzeń życiową i  uniemożliwiając ich rozwój. Szybkie rozmnażanie grzyba wymaga wiele energii, która jest uzyskiwana z wchłaniania wydzielin korzeniowych roślin. Substancje te są także pożywką dla patogenów. Dlatego zastosowanie Trianum blokuje dostęp do tych substancji patogenom, w rezultacie hamuje ich rozmnażanie. Kolejnym atutem tego pożytecznego grzyba jest produkcja dużych ilości enzymów litycznych, które niszczą ściany komórkowe grzybów i bakterii. To proste działanie gwarantuje wyższą jakość produkcji roślin.

Najnowszy fungicyd zwalcza choroby, wzmacnia roślinę:

Współzawodnictwo o miejsce z organizmami chorobotwórczymi.

– Pożyteczne grzyby zawarte w Trianum rozwijają się szybciej niż glebowe grzyby chorobotwórcze, zajmując tym samym miejsce, w którym miałyby szanse się rozwijać.

Konkurencja o składniki pokarmowe z patogenami.

Trichoderma harzianum T-22 zawarta w Trianum zużywa składniki pokarmowe, które są także pożywką dla patogenów.

Odżywianie się patogenami.

– Trianum (Trichoderma harzianum T-22) rozkłada ściany komórkowe grzybów chorobotwórczych, tym samym niszczy patogeny.

Wzmacnianie roślin.

– Trianum wzmacnia system korzeniowy, który dzięki większej liczbie włośników absorbuje więcej wody i składników pokarmowych. W rezultacie tego działania, rośliny są silniejsze i bardziej wyrównane, efekt działania Trianum najlepiej widać, gdy roślina jest narażona na działanie czynników stresowych.

Indukowanie odporności.

– Trianum przyczynia się do uruchamiania mechanizmów odpornościowych, które lepiej radzą sobie z chorobami części nadziemnej, np. z mączniakiem prawdziwym.

Uwalnianie i przekazywanie roślinie trudno dostępnych składników pokarmowych.

– Trianum (Trichoderma harzianum T-22) przekształca trudno rozpuszczalne związki, takie jak np. fosforany wapnia, żelaza czy innych pierwiastków w formy łatwo przyswajalne przez roślinę. Trianum działa zapobiegawczo i powinno być stosowane w uprawie od początku Szczególnie zalecane jest zastosowanie preparatu w przypadku uprawy na glebach i podłożach „zmęczonych”, w monokulturze. Zapobiega to szybkiemu zasiedlaniu korzeni przez grzyby patogeniczne, które dominują w wyeksploatowanym podłożu.

Chemia i biologia w jednej drużynie.

Jednym z niewielu grzybów odpornych na działanie substancji czynnych fungicydów jest Trichoderma harzianum szczep T-22. Nowy fungicyd – Trianum, zawierający Trichoderma harzianum szczep T-22, odznacza się wysoką odpornością na substancje czynne chemicznych środków ochrony roślin. Inne szczepy T. harzianum nie są tak odporne na działanie substancji czynnych środków ochrony roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Migawka z Targów Gardenia 2021, fot. A. Cecot

Gardenia 2021: wybrane środki produkcji w uprawach pod osłonami

Targi Gardenia 2021 w Poznaniu, które odbyły się miesiąc temu, okazały się wydarzeniem branżowym niejako zamykającym okres dużych stacjonarnych imprez wystawienniczych lub konferencyjnych organizowanych bez szczególnych ograniczeń. Tym chętniej uczestnicy tegorocznej Gardenii wracają do listopadowych [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
HortiAdNet