Odzyskiwanie azotanów z obornika i resztek z gospodarstw - technologia GreenSwitch

PODosłonami.pl

Hezera 2 grudzien
Agro-Sorb 2020

Azotany z obornika

Firmy Van Iperen International and Pure Green Agriculture rozpoczęły przygotowania pierwszej na świecie fabryki produkującej azotany z obornika. Firma będzie zlokalizowana w Holandii. Ta inwestycja pozwoli znacznie zmniejszyć straty azotu, a równocześnie produkować zrównoważone, organiczne, ciekłe nawozy azotowe.

Technologię GreenSwitch wyróżniono podczas Horticontact 2021 jako Innowację Roku

Technologię GreenSwitch wyróżniono podczas Horticontact 2021 jako Innowację Roku

Odzyskiwanie azotu korzystne dla środowiska

Obecnie rządy i firmy podejmują zdecydowane działania, by rozwiązać kryzys związany z nadmiarem azotu w atmosferze. Nadmiar azotu prowadzi do powstawania toksycznych zanieczyszczeń, takich jak amoniak, który ma negatywny wpływ na zdrowie, a także na roślinność, glebę i wodę. Firmy Pure Green Agriculture oraz Van Iperen International angażują się w rozwiązanie tego problemu poprzez zrównoważoną technologię oraz produkty, które bezpośrednio służą rolnikom i ogrodnikom, a także wspierają zrównoważony rozwój rolnictwa oraz biogazownie.

Zrównoważona technologia ogranicza emisje gazów cieplarnianych

Technologia Pure Green’s Ammonium Recovery Technology (ART) oraz Ammonium Inversion Reactor (AIR) umożliwiają wychwytywanie azotu w formie amoniaku z obornika i odpadów z gospodarstw oraz przetwarzanie go w nawozy oferowane pod marką GreenSwitch.

– Gloablny kryzys związany z emisjami gazów wymaga wprowadzenia rozwiązań, które są korzystne dla planety. Zamierzamy wdrożyć produkcję GreenSwitch w dużych biogazowniach oraz u innych przetwórców obornika, gdzie możemy uzyskać 1000 do 5000 ton azotu rocznie i zredukować emisje azotu o 180 do 900 ton. Co więcej możemy zapobiec emisjom od 11000 do 55000 ton CO2 – stwierdza Phil van Wakeren, dyrektor firmy Pure Green.

Dalsze procesy prowadzą do uzyskania zrównoważonych, organicznych płynnych nawozów azotowych, dobrze nadających się do fertgacji. Cały ten kompleksowy proces przemysłowy otrzymał nazwę GreenSwitch.

Nawozy o niskim śladzie węglowym

Producent specjalistycznych nawozów ogrodniczych i biostymulatorów, holenderska firma Van Iperen International odpowiada za industrializację procesu GreenSwitch oraz za komercjalizację produktów finalnych. Konwencjonalne ogrodnictwo zużywa ogromne ilości syntetycznie uzyskiwanych nawozów azotowych, które są niezbędne dla uzyskania dobrych, wysokiej jakości plonów.

Niestety konwencjonalne metody produkcji wiążą się z wysokim śladem węglowym. GreenSwitch zmienia ten model dla ogrodników i przemysłu nawozowego poprzez dostarczanie potrzebnych produktów azotowych o znikomym śladzie węglowym – podkreśla Erik van den Bergh, dyrektor zarządzający w Van Iperen International.

„Ekologiczny” azot od razu dostępny dla roślin

Nawozy azotowe GreeSwitch mają również certyfikat dopuszczający ich użycie w uprawach ekologicznych. Pozwoli to producentom prowadzącym uprawy ekologiczne używać nawozu azotowego w formie od razu dostępnej dla roślin. W sumie produkt uzyskiwany w technologii Pure Green oraz w procesie GreenSwitch może być postrzegany jako rozwiązanie zmieniające zasady gry w globalnym rolnictwie i ogrodnictwie w kierunku większego zrównoważenia na skalę przemysłową.

Z tego powodu 1 czerwca podczas wydarzenia Horticontact wyróżniono rozwiązanie GreenSwitch jako Innowację Roku w sektorze wysoko zaawansowanych technologii w sektorze ogrodniczym.

GreenSwitch Original jest pierwszym produktem tej technologii na rynku. Jest to organiczny, przejrzysty roztwór azotanu potasu (N-P-K = 2-0-7), gotowy do użycia. Unikatowy organiczny ciekły azot azotanowy. Azot od razu dostępny dla roślin. Opatentowany proces produkcyjny ze śladem węglowym bliskim zeru. Gospodarka w obiegu zamkniętym. Opracowany do płynnego nawożenia kroplowego w uprawach polowych i szklarniowych.

Kto stoi za tą technologią?

Van Iperen International to firma holenderska założona w 2010 roku i specjalizująca się w produkcji nawozów specjalistycznych i biostymulatorów do fertygacji i użycia pozakorzeniowego. Firma należy do grupy Van Iperen obchodzącej w tym roku jubileusz 100-lecia.

Pure Green Agriculture to amerykańska firma badawczo-rozwojowa specjalizująca się w produkcji organicznych i zrównoważonych nawozów azotowych z odpadowych produktów rolnictwa. Technologie te są dobrze dostosowane do zastosowania w biogazowniach i zakładów przetwórstwa obornika.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet