PODosłonami.pl

Hezera 2 grudzien
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Jak przygotować stanowisko do uprawy maliny?

Po podjęciu decyzji o założeniu plantacji roślin jagodowych należy w pierwszej kolejności zadbać o jakość gleby na wybranym stanowisku. Wskazówek na ten temat udzielono w trakcie webinaru zorganizowanego 1 października b.r. przez Doradcę Jagodowego.

Ogólne wskazówki

Stanowisko pod uprawę malin powinno być przygotowane z minimum 1-2 letnim wyprzedzeniem. W pierwszej kolejności należy wykonać analizę gleby metodą ogrodniczą. „W ten sposób dostajemy informacje o wysokość pH i zawartości składników pokarmowych w glebie, dzięki czemu łatwiej jest dobrać odpowiednie nawożenie”– wyjaśniał Albert Zwierzyński.

W trakcie przygotowania stanowiska pod uprawę należy skupić się na poprawie parametrów wpływających na żyzność gleby, takich jak: struktura, zawartość materii organicznej, odczyn gleby, zasobność w makro- i mikroelementy. Działania powinny być ukierunkowane także na przywrócenie stanu równowagi w składzie gatunkowym mikroorganizmów. Z pola należy usunąć wszystkie chwasty wieloletnie, wykorzystując do tego celu dostępne na rynku herbicydy. Przed założeniem plantacji należy uregulować pH, wprowadzić odpowiednie zmianowanie (z wykorzystaniem roślin fitosanitarnych) oraz nawożenie organiczne (np. obornik). Jako poplon można zastosować żyto i zaorać je na wiosnę. Następie jako przedplon wysiać grykę lub gorczycę na przyoranie. Orka jest odpowiednim momentem na wprowadzenie nawozów organicznych.

Nawożenie wapniem

Przed założeniem plantacji należy uregulować pH podłoża. Zbyt niskie pH utrudnia pobieranie i dostępność składników pokarmowych, a także sprzyja rozmnażaniu się w glebie szkodliwych mikroorganizmów.

Dla maliny optymalna wartość pH wynosi 5,5-6,5.  Gdy odczyn jest zbyt niski należy przeprowadzić wapnowanie gleby. Jesień jest najlepszym terminem dla tego zabiegu, ponieważ nawozy wapniowe lepiej rozkładają się w niskich temperaturach i jest wówczas wystarczająca ilość wilgoci w glebie do ich rozpuszczenia. Do uregulowania pH odpowiednie jest wapno tlenkowe (Agrowap Standard), które jest najszybciej działającą formą – zalecał Rafał Bibrowski z firmy Eko-Wap. Po wysianiu na pole nawóz powinien być wymieszany z glebą. Agrowap Ekstra (w formie granulowanej) to najsilniejsze wapno tlenkowej polecane na gleby bardzo ciężkie i ciężkie. Dawkę powinno skonsultować ze specjalistą. Wapna tlenkowego nie można łączyć z materią organiczną (np. obornikiem).

r e k l a m a

Eko-Wap

Jak podkreślał dr hab. Zbigniew Jarosz odczyn gleby nie jest równoznaczny z dostępnością wapnia. Kolejnym etapem jest stworzenie odpowiedniej retencji tego pierwiastka w glebie. Po uregulowaniu pH należy uzupełnić niedobory wapnia. Wyrównanie jego zawartości na wybranym stanowisku może być czasochłonne i wymaga kilkukrotnego nawożenia nawet przez kilka sezonów. Dostarczenie odpowiedniej ilości wapnia przed założeniem plantacji będzie miało bardzo pozytywny wpływ na rozwój roślin w kolejnych sezonach. Do zapewnienia retencji wapnia polecane jest nawożenie kredą nawozową (wapno węglanowe), np. Agrowap Kreda. Ta forma nawozu wapniowego może być łączona z obornikiem.

Przed założeniem plantacji może być stosowane nawóz Agrowap Magnez 75/25 (wapno tlenkowe z magnezem).

Poprawa jakości gleby

Na stanowisku uprawionym przez kilka lat w monokulturze dochodzi do „zmęczenia gleby”. Gromadzą się w niej patogeny i szkodniki. Dochodzi do osłabienia w rozwoju i funkcjonowaniu mikroorganizmów pożytecznych, a wzrasta aktywność szkodliwej mikroflory. Pogorszeniu ulega struktura i właściwości fizykochemiczne gleby. W zależności od stopnia zmęczenia przywrócenie żyzności glebie może trwać kilka lat.

Kwasy humusowe (huminowe, fulwowe) wpływają na właściwości gleby wielu aspektach. Do polepszenia paramentów fizykochemicznych i biologicznych polecano preparaty z przewagą kwasów huminowych. Poprawiają strukturę gleby, dostępność składników pokarmowych, bufor wody, a także wpływają korzystnie na warunki zapewniające zdrowotność roślin. Uzupełniają ubytki próchnicy w glebie. Przywracają równowagę w składzie gatunkowym mikroorganizmów glebowych, dzięki czemu zapobiega się rozwojowi chorób systemu korzeniowego. Przed założeniem plantacji polecano Carbohumik (w formie płynnej), który zawiera ekstrakty humusowe (z przewagą kwasów huminowych) pozyskane z węgla brunatnego oraz materię organiczną. Jako kondycjoner gleby można zastosować podłoże Carbomat (na bazie węgla brunatnego), które należy wymieszać z glebą. Polecane jest przede wszystkim na gleby ciężkie, mało napowietrzone. Poprawia strukturę gleby i stopniowo uwalnia kwasy humusowe do podłoża. Substrat może być użyty jako nawóz organiczny. Wyniki doświadczeń w uprawie malin prowadzone przez dr hab. Zbigniewa Jarosza wykazały, że dodatek podłoża Carbomat powinien stanowić minimum 10% objętości gleby.

„Zadbana gleba to rentowne gospodarstwo. Jest to inwestycja, która później przyniesie realne oszczędności. W trakcie uprawy nie będzie potrzebne intensywne nawożenie roślin”– podsumowała Sylwia Gabrysz z firmy CarboHort.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Migawka z Targów Gardenia 2021, fot. A. Cecot

Gardenia 2021: wybrane środki produkcji w uprawach pod osłonami

Targi Gardenia 2021 w Poznaniu, które odbyły się miesiąc temu, okazały się wydarzeniem branżowym niejako zamykającym okres dużych stacjonarnych imprez wystawienniczych lub konferencyjnych organizowanych bez szczególnych ograniczeń. Tym chętniej uczestnicy tegorocznej Gardenii wracają do listopadowych [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
HortiAdNet