Jak przygotować truskawki do przezimowania jesienią?

PODosłonami.pl

Hezera 2 grudzien
Agro-Sorb 2020

Jak przygotować truskawki do przezimowania?

Wchodzenie roślin truskawki w stan spoczynku jest złożonym procesem i ma na niego wpływ wiele czynników. O poziomie wrażliwości na mrozy decyduje kondycja i zdrowotność roślin – rośliny silne, prawidłowo nawożone i zdrowe w mniejszym stopniu uszkadzane są przez mróz. Dobre przygotowanie roślin do zimowania to podstawa przyszłorocznych plonów.

fot. Merja Partanen z Pixabay

Uwagi ogólne

Pierwsze przymrozki jesienią indukują procesy fizjologiczne przygotowujące roślinę do zimowania. Oznakami wchodzenia roślin w stan spoczynku jest stopniowa zmiana koloru liści z zielonego na ciemnoczerwony do brunatnego.

W procesie fotosyntezy produkowane są substancje zapasowe, które zaczynają być odprowadzane z liści do ogonków liściowych, korony i korzeni. To właśnie zmagazynowane tam składniki pokarmowe będą wykorzystane przez rośliny wiosną do wznowienia wegetacji.

Rośliny przed wejściem w stan spoczynku zimowego powinny być w dobrej kondycji. Silny i dobrze rozbudowany system korzeniowy pozwala na efektywne pobieranie składniki pokarmowych z gleby i transportował je do część nadziemnej. Ważnym czynnikiem wpływającym na przezimowanie jest zdrowotność plantacji, ponieważ rośliny zaatakowane przez patogeny lub/i szkodniki są osłabione i w większym stopniu będą uszkadzane przez mróz.

Aby rośliny prawidłowo weszły w stan spoczynku należy zastosować odpowiednie nawożenie makro- i mikroelementami. Na podstawie analizy gleby (metodą ogrodniczą) należy uzupełnić zawartość składników pokarmowych w glebie.

Wskazówki nawozowe

Jesienią rośliny nie powinny wytwarzać dużej masy wegetatywnej, ponieważ tkanki będą zbyt uwodnione. W związku z tym należy ograniczyć nawożenie azotem, W tym okresie wskazana jest duża dawka nawozów potasowych (w formie siarczanu potasu lub chlorku potasu). Potas podnosi zawartość suchej masy w tkankach i zagęszcza sok komórkowy, co poprawia mrozoodporność roślin.

Bardzo istotną rolą odgrywa krzem, który zwiększa odporność roślin na stresy abiotyczne (m.in. niskie temperatury, susza) i biotyczne (szkodniki, patogeny). Wapń stabilizuje ściany komórkowe a krzem uelastycznia je. W ten sposób wymienione pierwiastki wzmacniają wytrzymałość tkanek na zamarzanie. Zabiegi dolistne nawozami zawierającymi krzem (np. Barrier Si-Ca, Potasil Plus Krzem) powinny być wykonywane przed początkiem wchodzenia roślin w stan spoczynku.

Stosowanie wapna jesienią ma na celu także uzupełnienie ilości tego pierwiastka w glebie. Wapń wpływa na jakość plonu i powinien być dostępny dla roślin przez cały sezon wegetacyjny. Do nawożenie doglebowego zalecana jest kreda nawozowa (np. Agrowap Kreda, Hortiwap Kreda) – reguluje pH i powoli uwalnia wapń do gleby wypełniając kompleks sorpcyjny.

Kolejnym ważnym pierwiastkiem jest siarka, która uczestniczy w procesach fizjologicznych zachodzących w roślinie (w tworzeniu enzymów, aminokwasów, białek, przemianie azotu) oraz działa fitosanitarne, tj. zmniejsza presję chorób i szkodników. Skutecznie ogranicza przędziorki po zbiorach owoców.

Jesienią nie może zabraknąć dokarmiania dolistnego mikroelementami, szczególnie borem i cynkiem  – zwiększają mrozoodporność i potencjał plonotwórczy roślin (biorą udział w zawiązywaniu pąków na przyszły sezon). Opryski preparatami zawierającymi cynk i bor (np. Cynko-bor Turbo) najlepiej wykonać przed początkiem przebarwiania się liści.

Mangan stosujemy jesienią w celu stworzenia retencji tego pierwiastka w tkankach i w glebie. Mangan odpowiedzialny jest za przetwarzanie azotu i tworzenie enzymów. Jeżeli będzie go za mało, to wiosną może dojść do zamierania zawiązków kwiatów.

Jesienią procesy zachodzące w strefie korzeniowej warto wspomagać kwasami humusowymi (np. Carbohumik, Humik, H-850), które poprawią jakość gleby i wspomagają rozwój pożytecznych mikroorganizmów. Dzięki temu system korzeniowy będzie pracował bardziej efektywnie, aby roślina mogła pobierać wodę i składniki pokarmowe z podłoża.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet