BIO-ROZWIĄZANIA dla upraw w szklarniach i w tunelach foliowych

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

BIO-ROZWIĄZANIA dla upraw w szklarniach i w tunelach

BIO-ROZWIĄZANIA to biologiczne i biotechniczne preparaty, które pozwalają na uzyskanie wysokiego plonu ekologicznego lub bez pozostałości.

NeemAzal - schemat działania preparatu

NeemAzal - schemat działania preparatu

Każdy ze środków stanowi sprawdzone i efektywne narzędzie, uzupełniające standardowe strategie ochrony oraz programy dążące zarówno do obniżenia poziomu pozostałości substancji czynnych w plonie, jak i spełniające warunek ochrony organizmów pożytecznych introdukowanych do uprawy.

Wszystkie razem, zastosowane w przemyślanym, opracowanym na podstawie realnych potrzeb programie ochrony przed szkodnikami i chorobami, stanowią potężne narzędzie w rękach producenta warzyw.

Zwalczanie mączlików, wciornastków, przędziorków i mszyc

NATURALIS® to biologiczny insektycyd i akarycyd, za którego działanie odpowiada występujący w naturalnym środowisku grzyb Beauveria bassiana szczep ATCC 74040, który rozwija się na wielu gatunkach szkodników.

W uprawach pod osłonami znajduje zastosowanie do zwalczania wszystkich form rozwojowych (jaj, larw, poczwarek i owadów dorosłych) wielu szkodników, m.in. mączlików, wciornastków, przędziorków i mszyc.

Unikatowy sposób działania preparatu Naturalis® nie wywołuje efektu fitotoksyczności na roślinach, środek nie zawiera chemicznych substancji czynnych i nie jest źródłem pozostałości po pestycydach w roślinach.

Po zastosowaniu preparatu niewymagane jest zachowanie okresu karencji, a ponadto jest bezpieczny dla zapylaczy i większości organizmów pożytecznych. Działa na wiele stadiów rozwojowych szkodników. Podczas przygotowania cieczy do opryskiwania roślin, możliwe jest mieszanie preparatu z insektycydami, nawozami oraz niektórymi fungicydami np. na bazie siarki i miedzi .

W przypadku konieczności zastosowania środków grzybobójczych w danej uprawie, zalecane jest zachowanie odstępu przynajmniej  2-5 dniowego pomiędzy aplikacją środka NATURALIS®, a ewentualnymi zabiegami fungicydami.

Przestrzeganie optymalnych warunków stosowania preparatu NATURALIS® ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania wysokiej efektywności zwalczania szkodników. Dlatego zabieg należy przeprowadzać wieczorem, rano lub w dzień pochmurny w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Preparat można stosować w zakresie temperatur od 10 do 35 °C, ale optymalne warunki to 20 do 27 °C.

NATURALIS® jest środkiem gotowym do użycia nie wymaga specjalnego przygotowania go do stosowania, a formulacja zapewnia optymalne warunki do przeżywania i zachowania wysokiej bioaktywności zawartych w nim mikroorganizmów. W celu poszerzenia spektrum działania zabiegów o zwalczanie mączniaka  prawdziwego oraz zwiększenia efektywności owadobójczej preparatu, zalecana jest aplikacja z preparatem PREV-AM®łącznie lub w niewielkim odstępie czasu. Takie połączenie poprawia przyczepność zarodników i wrastanie owadobójczego grzyba do ciał owadów.

Naturalis beauveria

Schemat działania preparatu zawierającego zarodniki grzyba Naturalis beauveria

PREV-AM®  to kompleksowy środek owadobójczy, grzybobójczy i roztoczobójczy
w formie mikroemulsji (ME) gotowej do użycia, o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania szkodników o miękkiej budowie ciała takich jak mączliki, wciornastki, skoczki oraz roztocze. Działanie grzybobójcze środka PREV-AM® polega na uszkadzaniu ścian komórkowych, a następnie wysuszaniu grzybni, dlatego świetnie sprawdza się w walce z mączniakiem prawdziwym. Po zastosowaniu środka PREV-AM® należy zachować tylko 1 dzień karencji i nie wykazuje pozostałości substancji czynnej.

Stosując łącznie lub naprzemiennie preparaty PREV-AM® oraz NATURALIS® uzyskujemy szybki i synergistyczny efekt działanie:

  • na larwy i postacie dorosłe szkodników (PREV-AM®),
  • na jaja przędziorków, larwy i pozostałe formy zwalczanych szkodników (NATURALIS®),
  • na mączniaka prawdziwego (PREV-AM®).

NeemAzal® -T/S

Tegoroczną nowością jest preparat NeemAzal® -T/S, jest to środek zawierający azadyrachtynę który jest pozyskiwana z nasion miodli indyjskiej (Azadirachta indica) zwanego również drzewem neem.

W wielu krajach Unii Europejskiej preparaty na bazie azadyrachtyny są z powodzeniem wykorzystywane do walki z ponad 150 szkodnikami i stały się integralną częścią biologicznej ochrony upraw.

Standaryzowany ekstrakt NeemAzal®-T/S to złożona mieszanina wielu substancji aktywnych z grupy limonoidów, wśród których dominuje azadyrachtyna A, wykazująca działanie w bardzo niskich stężeniach. Jest to produkt o stałej jakości i ilości substancji czynnej, zapewniający niezawodne działanie.

Azadyrachtyna charakteryzuje się szerokim spektrum działania na szkodniki gryzące, ssące oraz minujące o mechanizmie żołądkowym. Szkodniki pobierają substancję czynną wraz z fragmentami tkanek roślinnych lub sokami podczas żerowania. Należy pamiętać, że azadyrachtyna nie powoduje natychmiastowej śmierci szkodników. W związku z czym nie należy się spodziewać natychmiastowego efektu działania (tzw. knock down). Azadyrachtyna jest antyfidantem czyli ogranicza żarłoczność szkodników. W ciągu kilku godzin od przeprowadzenia zabiegu fitofagi przestają żerować.

Substancja czynna zawarta w środku NeemAzal®-T/S zakłóca również rozwój owadów oraz zmniejsza ich płodność.

Azadyrachtyna wykazuje działanie wgłębne, co dodatkowo zwiększa efektywność zwalczania, zwłaszcza szkodników minujących, m.in. skośnika pomidorowego (Tuta absoluta). Dwie godziny po aplikacji – 62% substancji aktywnej pozostaje na powierzchni liścia, a 38% przenika przez tkanki w głąb liścia. Zależnie od warunków pogodowych, substancja czynna pozostaje w roślinie od 7 do 10 dni  (w uprawach polowych w przypadku wystąpienia opadów do 8 h po aplikacji, zabieg należy powtórzyć).

NeemAzal - schemat działania preparatu

NeemAzal – schemat działania preparatu

Azadyrachtyna zawarta w preparacie NeemAzal®-T/S jest bezpieczna lub niewielkim stopniu wpływa na organizmy pożyteczne introdukowane do szklarni. Zaleca się sprawdzenie wpływu substancji aktywnej na dany organizm pożyteczny przed zastosowaniem środka, lub stosowanie preparatu przed introdukcją. Działanie azadirachtyny na organizmy pożyteczne można sprawdzić w wykazach wpływu środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne (Side effect)publikowane na stronach producentów i dystrybutorów tych produktów np. (Biobest, Koppert).

W uprawach szklarniowych i pod osłonami, do zastosowania w programie ‘BIO-ROZWIĄZANIA’ proponujemy również preparaty, także:

  • nemaplus®,zawierający entomofilne nicienie – do zwlaczania m.in. ziemiórek, zadrowatych
    i wciornastków.
  • Lepinox® Plus zawierający bakterie Bacillus thuringiensis kurstaki szczep EG 2348., do zwalczania gąsienic motyli.
  • RhizoVital®, Rizocore®, Free N 100® oraz FREE PK® – preparaty zawierające pożyteczne mikroorganizmy glebowe, poprawiające wzrost, rozwój i zdrowotność rozsady.

Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych preparatach oraz skomponować własny program ochrony skontaktuj się z przedstawicielami firmy BIOCONT, kontakt dostępny na stronie www.biocont.pl.

Zakres zastosowania wszystkich preparatów należy sprawdzić przed zastosowaniem.

***

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Zwróć szczególną uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie preparatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Technologia „Zero pozostałości” – ochrona przed chorobami

Zwalczanie chorób w technologii „Zero pozostałości” oparte jest przede wszystkim o produkty biologiczne. Zabiegi należy wykonywać prewencyjnie, przed wystąpieniem chorób. Dzięki temu rośliny będą odporniejsze na atak patogenów. W trakcie warsztatów Berry Tech 2021 w [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet