Ekologicza uprawa malin i jeżyn - relacja z konferencji

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Ekologiczne podstawy produkcji malin i jeżyn – przygotowanie stanowiska

Przed rozpoczęciem uprawy wybranych gatunków roślin jagodowych warto przemyśleć dobór stanowiska i jego przygotowanie. Do niego należy dostosować odpowiednie odmiany, które różnią się m.in. wymaganiami względem środowiska i odpornością na agrofagi. Kolejne zagadnienie to zawartość składników biologicznie czynnych w owocach, decydująca o ich przydatności do przetwórstwa. Takim tematom było poświęcone webinarium pt. „Ekologiczna uprawa wybranych roślin jagodowych ukierunkowana na ich prozdrowotne właściwości” zorganizowane 17 listopada br. przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach.

W uprawie jeżyn i malin korzystne jest ściółkowanie gleby, fot. P. Bucki

W uprawie jeżyn i malin korzystne jest ściółkowanie gleby, fot. P. Bucki

W kierunku ekologii

O przygotowaniu stanowiska glebowego pod ekologiczne uprawy malin i jeżyn mówiła Katarzyna Kupczak z nowopowstałego Centrum Rozwoju Rolnictwa i Ogrodnictwa. Prelegentka przypomniała, że materiał nasadzeniowy powinien być wyprodukowany zgodnie z wszelkimi zasadami produkcji ekologicznej. Jeśli nie jest to możliwe producent może wnioskować o dopuszczenie do nasadzeń materiału „konwencjonalnego”. W produkcji ekologicznej rolnik powinien przede wszystkim odpowiedzialnie i racjonalnie gospodarować dostępnymi zasobami środowiska. Teren pod uprawę, zwłaszcza roślin wieloletnich, w konwencji ekologicznej powinien być dobrany tak, aby ograniczyć do minimum możliwość zamierania roślin lub pogorszenia ich rozwoju, odporności i w konsekwencji plonu. W przypadku wzięcia pod uprawę ekologiczną nowych gruntów trzeba uwzględnić okres ich konwersji, trwający nawet kilkadziesiąt miesięcy (jeśli znana jest historia pola to można ubiegać się o jej skrócenie).

Od czego zacząć przygotowanie stanowiska uprawy?

Aby jak najlepiej zagospodarować ten czas warto wykonać analizę gleby i (ewentualnie) uregulować odczyn gleby do lekko kwaśnego (6,0-6,7), optymalnego dla malin i jeżyn. Do podniesienia odczynu gleby w produkcji ekologicznej powinno stosować się wapno węglanowe, wolniej działające lecz nie wpływające negatywnie na środowisko glebowe. Godną polecenia jest w tym czasie uprawa roślin „na zielony nawóz” w celu podniesienia zawartości próchnicy. Pod tym względem najwartościowsze są gatunki bobowate (zwłaszcza mieszanki bobowato-trawiaste) wiążące i dostarczające azot z powietrza. Ich przyoranie powinno nastąpić w pełni kwitnienia, a rozkład resztek roślinnych można przyspieszyć poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku preparatów zawierających mikroorganizmy oraz azot i mikroelementy (dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym). Ścisłe zadarnianie przez te gatunki powierzchni gleby sprzyja również ograniczeniu zachwaszczenia.

Pod maliny i jeżyny powinny być dobierane stanowiska o uregulowanych stosunkach wodnych, bez zastoisk wodnych. Polecane są gleby żyzne o dużej zawartości próchnicy i umiarkowanej wilgotności należące do klas bonitacyjnych nie niższych niż IV. Nowe nasadzenia powinny być zakładane z dala od starszych plantacji, które często są źródłem patogenów i szkodników. Z kolei zadrzewienia i dzikie gatunki o miękkich owocach zwiększają presję ze strony inwazyjnej muszki plamoskrzydłej. Z drugiej strony ograniczają wysuszające podmuchy wiatru w okresie wegetacji oraz wymrożenia zimą. Producent dysponując jedynie stanowiskiem po starym jagodniku przed nowym nasadzeniem największą uwagę powinien poświęcić analizie gleby na obecność szkodników i  patogenów (głównie z rodzajów Verticilium i Phytophthora), nawożeniu organicznemu oraz głębokiej orce (np. z pogłębiaczem). Specjalistka z CRRiO zwróciła uwagę, że nieodpowiednim przedplonem są wieloletnie gatunki, np. koniczyna. Niedobór składników pokarmowych po uprawie roślin na przyoranie można uzupełnić nawozami mineralnymi lub organicznymi dopuszczonymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Z uwagi na płytki system korzeniowy malin i jeżyn zwłaszcza na glebach lekkich wskazane jest nawadnianie kroplowe (ograniczające ryzyko wystąpienia chorób, np. szarej pleśni). Przyszłe stanowisko powinno więc uwzględnić potencjalne źródło wody do nawadniania. Bezpieczniejsze jest napowierzchniowe rozłożenie linii kroplujących, przy którym emitery rzadko się zapychają. Wadą takiego systemu jest narażenie ciągów nawadniających na degradujące działanie promieni słonecznych (szczególnie w okresie początkowym przed rozrośnięciem się roślin). Można temu zapobiec poprzez ściółkowanie ich (i gleby) np. pokosem z wieloletniej koniczyny, dostarczając w ten sposób również materii organicznej. Maliny można standardowo sadzić na płasko, natomiast jeżyny poleca się sadzić na niewysokich, ściółkowanych wałach. Do ściółkowania w rolnictwie ekologicznym (oprócz tworzyw sztucznych) sugerowane są materiały pochodzenia naturalnego np. z przemysłu włókienniczego, odpady tekstylne, resztki roślinne, etc.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dzień Pomidora w miejscowości Wijewo

9 września br w Gospodarstwie Ogrodniczym pana Piotra Johna w miejscowości Wijewo odbyło się spotkanie poświęcone odmianom i ochronie pomidora w uprawie w tunelach foliowych. Organizatorami wydarzenia były firmy Hazera Poland, Koppert oraz Sativex. Zaprezentowano [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet