Innowacje firmy Bayer na rzecz rolnictwa zrównoważonego

PODosłonami.pl

OSRAM - FLUENCE - czerwiec

Znany koncern stawia na innowacje wspierające rolnictwo zrównoważone

Firma Bayer przekazała informacje o innowacjach dla zrównoważonego rolnictwa, jakie wprowadza w celu zwiększenia efektywności produkcji i obniżenia emisji dwutlenku węgla w rolnictwie. Koncern wspiera nie tylko rolnictwo zrównoważone, ale także kształtowanie zrównoważonych postaw u najmłodszych – projekt jest prowadzony we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności.

Czytaj dalej...

Nasiennictwo, cechy odmianowe, ochrona roślin, rozwiązania cyfrowe – oto obszary prac nad innowacjami firmy Bayer. Priorytetem są rozwiązania zwiększające zrównoważenie rolnictwa i ograniczające jego zasobochłonność. Inwestycje w badania i rozwój dywizji Crop Science wynoszą 2 miliardy euro roczne.

Wzrost liczby ludności i zmiany klimatu wymuszają zmiany w rolnictwie

– W ciągu 25 lat liczba ludzi na Ziemi ma wzrosnąć do 10 miliardów. Trzeba zapewnić im żywność, jednocześnie zmniejszając zużycie zasobów. Sytuację pogarsza sprzężenie kryzysów: na rynku zbóż, sytuacja po pandemii, niestabilne warunki klimatyczne, dramatyczne konsekwencje wojny – mówi Antoine Bernet, szef działu Crop Science w koncernie Bayer na obszar Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji. – Wyzwania związane z zapewnieniem żywności można przezwyciężyć jedynie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wspierającym rolnictwo zrównoważone.

Bayer wykorzystuje możliwości nowych technologii do tworzenia zrównoważonego i odpornego na zmiany klimatu systemu produkcji żywności. Firma wspiera rolników w zwiększaniu plonów przy ograniczaniu zużywania zasobów i jednoczesnym zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Najnowsze rozwiązania to m.in. kukurydza karłowa o zwiększonej odporności na ekstremalne warunki pogodowe, a także rozwiązania cyfrowe dla rolnictwa.

Innowacje na rzecz rolnictwa zrównoważonego

Inwestycje firmy Bayer w wysokości 2 miliardów euro rocznie w badania i rozwój w dywizji Crop Science nie mają sobie równych w branży. Przeznaczane są na rozwój innowacji w dziedzinie nasiennictwa, cech odmianowych, ochrony roślin i rozwiązań cyfrowych.

Dzięki licznym rozwiązaniom cyfrowym firma Bayer wspiera zmniejszanie śladu węglowego w działalności rolniczej. Inicjatywa Węglowa Bayer (Carbon Initiative) zachęca rolników do wdrażania praktyk przyjaznych dla klimatu, takich jak ograniczanie orki lub uprawy okrywowe.

W Polsce Bayer współpracuje z ponad setką gospodarstw nad monitorowaniem i zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych. Wsparciem jest platforma FieldView Plus, umożliwiająca rolnikom automatyczną rejestrację wszystkich zabiegów, analizę plonów oraz stosowanie zmiennego nawożenia i dawki wysiewu. Na polski rynek wprowadzono niedawno FieldView Yield Kit – system mapowania plonów, w który można łatwo wyposażyć posiadane maszyny rolnicze (niezależnie od modelu czy roku produkcji). Pozwala on rolnikom mierzyć plony upraw, oceniać trafność podjętych decyzji agronomicznych, analizować zmienność pól.

Kolejnym strategicznym projektem Bayer w kierunku zrównoważenia rolnictwa jest IWM (ang. Integrated Weed Management, zintegrowana kontrola zchwaszczenia). W jego ramach pracujemy nad produktami nowych technologii i praktykami, których wdrożenie zmniejszy ilość środków ochrony roślin stosowanych w ochronie przed chwastami. Dzięki wykorzystaniu dronów i telefonów komórkowych do monitorowania i oceny zachwaszczenia będziemy w stanie zidentyfikować pojedyncze chwasty i ich rozmieszczenie na różnych obszarach pola. Na podstawie zebranych danych algorytm stworzy „mapę opryskiwania” dla pola, pozwalającą na precyzyjne „punktowe” nanoszenie herbicydów.

Popularyzacja zrównoważonych postaw wśród najmłodszych

Równolegle z wprowadzaniem innowacji na rzecz rolnictwa koncern Bayer wspiera zmianę postaw społecznych na bardziej zrównoważone. Bardzo aktualnym wyzwaniem jest zapobieganie marnowaniu żywności nie tylko na polu i w łańcuchu dostaw, ale również w naszych własnych domach. W polskich domach wyrzuca się aż 5 mln ton żywności rocznie. W ślad za wyrzuconym chlebem czy pomidorem uruchamia się lawina strat ekonomicznych i środowiskowych. Jeśli wdrożymy odpowiednie zmiany, możemy odwrócić ten trend.

A ponieważ trwałe postawy najefektywniej kształtuje się od najmłodszych lat, Bayer został partnerem programu edukacyjnego „EkoMisja w przedszkolach” Federacji Polskich Banków Żywności. Dzieci z 20 polskich przedszkoli podczas warsztatów i praktycznych zajęć dowiadują się skąd się bierze żywność, ile pracy i zasobów wiąże się z jej wytworzeniem.

– Zostawimy planetę naszym dzieciom, dlatego chcemy połączyć siły i działać wspólnie, by kolejne pokolenia mogły cieszyć się jej zasobami – dodaje Antoine Bernet.

W programie uczestniczą przedszkolaki z Ciechanowa, Warszawy i Trójmiasta. Biorą udział w praktycznych warsztatach i fascynujących zajęciach, w tym terenowych, korzystając z szeregu pomocy edukacyjnych przygotowanych przez metodyków Federacji. „EkoMisja w przedszkolach” umożliwia małym miłośnikom przygód zdobycie odznaki pogromcy śmieciowego potwora, strażnika zasobów planety, zaradnego ogrodnika czy kuchennego czarodzieja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Antraknoza maliny i jeżyny

Antraknoza jest jedną z najgroźniejszych chorób grzybowych maliny i jeżyny. Objawy występują na wszystkich nadziemnych częściach rośliny. Najbardziej szkodliwe jest porażenie pędów, które w wyniki infekcji mogą całkowicie zamierać. W efekcie wystąpienia choroby dochodzi [...]

Florensis_Dianthus
TSW 23
HortiAdNet