Nowe strategie dla rolnictwa - od pola do stołu, na rzecz bioróżnorodności

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Nowe strategie ochrony roślin – podsumowanie 61. Sesji Naukowej IOR-PIB

Ochrona roślin warunkach, jakie wprowadzają unijne programy „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności” to jeden z głównych tematów omawianych od 10 do 12 lutego podczas tego ważnego dla naszej branży wydarzenia. Po raz pierwszy odbyło się jako Konferencja Ochrony Roślin – 61. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB i po raz pierwszy w formie online. Konferencja zgromadziła ponad 560 zdalnych uczestników. Wydarzenie to zostało zrealizowane online, za pośrednictwem platformy PINE. Otwarcie Konferencji, jej podsumowanie oraz część obrad były także transmitowane na żywo na Facebooku i kanale YouTube i były ogólnie dostępne. Łącznie relacje te dotarły do prawie 19 000 odbiorców, a wszystkie wydarzenia związane z konferencją w social mediach uzyskały łączny zasięg prawie 39 000.

O nowych strategiach dla rolnictwa z udziałem ważnych gości

Gości konferencji przywitał dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB prof. Marek Mrówczyński. O zadaniach stojących przed ochroną roślin w związku z nowymi strategiami dla rolnictwa w UE „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności” mówili m.in. Anna Gembicka – sekretarz stanu w MRiRW, Giuseppe Stancanelli – przedstawiciel EFSA Parma, Jan Krzysztof Ardanowski – przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Michał Rzytki – dyrektor Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej MRiRW, Nina Dobrzyńska – dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW, Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor GIORiN Warszawa oraz Katarzyna Floryanowicz-Czekalska – GIS Warszawa.

Tematyka nowych strategii przewijała się także w pozostałych sesjach tematycznych. Strategię na rzecz bioróżnorodności określono jako ambitny, długoterminowy plan, mający na celu ochronę przyrody i odwrócenie procesu degradacji ekosystemów. W myśl jej założeń m.in. do 2030 roku planowane jest ograniczenie o 50% zużycia chemicznych środków ochrony roślin i związanego z nimi ryzyka. Zmniejszone ma być także zużycie nawozów – o co najmniej 20%. Kolejnym założeniem jest zagospodarowanie co najmniej 25% gruntów rolnych na potrzeby rolnictwa ekologicznego (są to założenia dla całej UE, dla poszczególnych krajów cele te mogą się różnić). Coraz większe znaczenie będą mieć więc biologiczne metody ochrony roślin, którym poświęcono wiele wykładów i posterów podczas konferencji. Inne, ważne tematy omawiane podczas konferencji to uprawa odmian odpornych na choroby i szkodniki oraz czynniki abiotyczne oraz wykorzystanie adiuwantów – preparatów zwiększających skuteczność działania środków chemicznych, często pozwalających na zmniejszenie ich zużycia. Duża grupa prezentowanych wykładów i posterów poświęcona była jakości żywności – omawiano liczne wyniki badań pozostałości substancji aktywnych środków ochrony roślin w plonach. Tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, po wykładach wywiązywały się długie dyskusje.

70 lat Instytutu Ochrony Roślin – PIB

W tym roku przypada 70-lecie działalności Instytutu Ochrony Roślin – PIB.  Konferencja Ochrony Roślin była dobrą okazją by przypomnieć historię IOR i jego wkład w upowszechnianie wiedzy na temat ochrony roślin – wykład na ten temat wygłosił dr hab. Roman Kierzek. Miłym, jubileuszowym akcentem była prezentacja projektu znaczków o tematyce związanej z ochroną roślin, wydanych przez Pocztę Polską.

Podczas konferencji online przekazano także informację o odznaczeniach państwowych i resortowych przyznanych osobom mającym wkład w rozwój rolnictwa.

Udany debiut online

Profesor Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB na zakończenie jubileuszowej konferencji podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w tym naukowym wydarzeniu.

– Sytuacja epidemiczna zmusiła nas do wdrożenia nowych rozwiązań i do organizacji konferencji online. Okazuje się, że świat nauki jest gotowy na tego rodzaju spotkania i chętnie bierze udział także w dysputach zdalnych. Dlatego w przyszłorocznej edycji rozważymy formę mieszaną. Mamy bowiem nadzieję, że epidemia się skończy i będziemy znów mogli się spotkać na wykładach, ale i podczas rozmów kuluarowych, na 62. Sesji Naukowej IOR–PIB, na którą zapraszam w dniach 16-18 lutego 2022 roku – podsumował.

Patroni honorowi i sponsorzy

Konferencja Ochrony Roślin odbyła się pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W gronie sponsorów wydarzenia znalazły się: Punkt Kontaktowy EFSA przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Agromix, Syngenta, Corteva Agriscience, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR oraz Polska Izba Nasienna. Patronat mediany powierzono redakcjom: „Farmer” i Farmer.pl oraz TVP3 Poznań, Radio Poznań, Agro Profil i portalowi Wiadomości Rolnicze Polska.

W najbliższych dniach na kanale YouTube Instytutu Ochrony Roślin zostaną udostępnione materiały filmowe z Konferencji.

https://www.snior.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dzień Pomidora w miejscowości Wijewo

9 września br w Gospodarstwie Ogrodniczym pana Piotra Johna w miejscowości Wijewo odbyło się spotkanie poświęcone odmianom i ochronie pomidora w uprawie w tunelach foliowych. Organizatorami wydarzenia były firmy Hazera Poland, Koppert oraz Sativex. Zaprezentowano [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet