Ochrona truskawek przed szarą pleśnią. Jak efektywnie chronić truskawki, ochrona w okresie kwitnienia

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Ochrona truskawek przed szarą pleśnią…

…była tematem webinarium zorganizowanego 5 maja przez firmę Doradca Jagodowy. Po wyjątkowo suchym początku wiosny, w maju pogoda się zmieniła, przynosząc opady deszczu i wahania temperatury. Spowodowało to wzrost zagrożenia szarą pleśnią. Zalecenia dotyczące ochrony przed sprawcą tej choroby przekazali specjaliści Albert Zwierzyński i dr Zbigniew Jarosz.

Najbardziej podatne na infekcję szarą pleśnią są otwarte kwiaty

Najbardziej podatne na infekcję szarą pleśnią są otwarte kwiaty

Wiosenna susza i przymrozki które wystąpiły na początku sezonu z pewnością będą potęgowały problemy dotyczące ochrony plantacji w dalszej części sezonu, gdyż rośliny są słabsze i bardziej podatne na infekcje. Podczas webinarium doradcy mówili o ochronie plantacji truskawek w maju. W zależności od technologii uprawy i wczesności odmian, na początku maja na niektórych plantacjach rośliny były w pełni kwitnienia, na innych kwitnienie dopiero się zaczynało. Również w uprawach tunelowych, choć przeważnie już rozpoczęły się zbiory owoców, to niektóre odmiany jeszcze kwitły.

Szara pleśń nadal groźna

Pod koniec kwietnia zmienił się układ pogodowy i po suchym początku wiosny wystąpiły opady deszczu. Wydłużenie czasu zwilżenia roślin oraz podniesienie wilgotności powietrza zwiększyły presję szarej pleśni. Biorąc po uwagę aktualne prognozy pogody na najbliższe tygodnie można spodziewać się, że w maju presja tej choroby będzie duża. Porażeniu sprzyja wilgotność powietrza powyżej 80% i temperatura w zakresie od 15 do 25°C (optymalna dla B. cinerea wynosi 18-25°C). Dodatkowo infekcję ułatwia obecność martwej tkanki po uszkodzeniach przymrozkowych. W sprzyjających warunkach termicznych, aby doszło do infekcji wystarczy czas zwilżenia liści wynoszący 14-18 godzin. To bardzo krótko, a gdy rośliny zostaną porażone, wówczas tylko preparaty interwencyjne podane odpowiednio szybko są w stanie zahamować rozwój choroby.

Ważnym czynnikiem decydującym o porażeniu szarą pleśnią jest wilgotność powietrza. Pod osłonami płaskimi – folią perforowaną czy agrowłókniną – panują idealne warunki do rozwoju szarej pleśni. Dlatego po odkryciu plantacji trzeba zwrócić szczególną uwagę na lustracje pod tym kątem. Rozwojowi infekcji sprzyja także stosowanie deszczowni, powodujące zwilżenie roślin. Z kolei w uprawach tunelowych należy pamiętać o regulowaniu wilgotności powietrza w obiekcie poprzez wietrzenie.

Sprawca szarej pleśni, grzyb Botrytis cinerea może infekować różne części rośliny, ale najbardziej wrażliwe i podatne na infekcje są otwarte kwiaty. Dlatego tak ważna jest ochrona plantacji w czasie kwitnienia. Objawy początkowo mogą być niewidoczne na kwiatach, dlatego lustrując plantacje należy zajrzeć w łan roślin, gdyż pierwsze symptomy szarej pleśni często można dostrzec na ogonkach liściowych i podstawie pędów kwiatostanowych.

Jak efektywnie chronić truskawki?

To po jaki preparat sięgnąć, zależy od sytuacji na plantacji – aktualnego stopnia zagrożenia przez B. cinerea, warunków pogodowych (temperatura i wilgotność) oraz fazy fenologicznej roślin, która z kolei jest uwarunkowana technologią uprawy i wczesnością uprawianych odmian. O efektywności ochrony decyduje prawidłowy dobór środków ochrony, ale także technika przeprowadzenia zabiegu. Do opryskiwania truskawek najlepiej wybrać opryskiwacz z belką z pomocniczym strumieniem powietrza (belka typu fragaria). Ważne jest też zastosowanie odpowiedniej ilości cieczy roboczej. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku preparatów kontaktowych, przy których należy zastosować taką ilość wody, by pokryć cieczą roboczą całe rośliny (minimum 600, 800, a czasem nawet 1000 l/ha). Ilość zużywanej cieczy zależy również od typu opryskiwacza i rodzaju dysz, prędkości roboczej, gęstości nasadzeń oraz masy wegetatywnej roślin.

Ochrona poprzedzająca kwitnienie

Jednym z preparatów zarejestrowanych do ochrony truskawek przed szarą pleśnią w tym czasie jest Captan 80 WG. Jest to środek o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego. Należy go aplikować wraz z adiuwantem (np. Optymal Film, Protector) w dawce 1,9 kg/ha. W sezonie można wykonać maksymalnie dwa zabiegi z wykorzystaniem tego środka. Drugim rekomendowanym przez doradców preparatem, o bardzo szerokim spektrum zwalczania chorób w uprawie truskawek jest Yamato 303 SE. Ten dwuskładnikowy środek (tiofanat metylowy i tetrekonazol) o działaniu systemicznym jest przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Można go użyć tylko raz w sezonie, w dawce 1,2-1,5 l/ha i należy go aplikować wraz z adiuwantem.

Doradcy apelowali, aby stosować przemiennie substancje aktywne z różnych grup chemicznych, o różnych mechanizmach działania, pamiętając że te same substancje mogą występować w różnych preparatach (np. tiofanat obecny w środku Yamato 303 SE występuje także w preparacie Topsin M 500 SC). Jak wykazały doświadczenia, prowadzone przez doradców w ochronie truskawek przed szarą pleśnią w poprzednich latach, bardzo dobre efekty przynosi wkomponowanie w program ochrony preparatów biologicznych, takich jak Polyversum SL czy środki na bazie laminaryny (Vaxiplant, Nutivax) oraz nawozów krzemowych i ich naprzemienne stosowanie z chemicznymi środkami ochrony roślin.

Polyversum WP zawiera niepatogeniczny grzyb Phytium oligandrum, pasożytujący na niektórych gatunkach grzybów chorobotwórczych. Środek oprócz ochrony przed patogenami jednocześnie stymuluje naturalną odporność roślin. Preparat zaleca się aplikować wraz z adiuwantem, w dawce 100 g/ha. Można go stosować maksymalnie 3 razy w sezonie. Ponieważ jest to preparat biologiczny, zawierający żywe organizmy, należy zadbać o odpowiednie wykonanie zabiegu. Podstawą jest czysty, dokładnie umyty opryskiwacz, bez pozostałości środków chemicznych. Aplikacja środka musi być także wykonana w odpowiednim odstępie pomiędzy zabiegami z wykorzystaniem fungicydów, tak aby pożyteczny grzyb P. oligandrum miał szansę zasiedlić chronioną tkankę. Ważne są również warunki zabiegu. Opryskiwanie najlepiej przeprowadzić w warunkach niskiej temperatury i wysokiej wilgotności powietrza.

Nutivax to preparat na bazie laminaryny, stymulujący naturalną odporność roślin. Środek wykazuje działanie systemiczne i jest przeznaczony do stosowania zapobiegawczego. W sezonie można wykonać 7 zabiegów z jego wykorzystaniem, a jednorazowa dawka wynosi 1 l/ha.

Rozwiązania w czasie kwitnienia

Otwarte kwiaty truskawki są najbardziej podatne na infekcję szarą pleśnią, dlatego bardzo ważna jest ochrona plantacji w czasie kwitnienia. W tym czasie do ochrony przed szarą pleśnią można wykorzystać Signum 33 WG. Dzięki zawartości dwóch substancji aktywnych (piraklostrobina i boskalid) preparat ma szerokie spektrum działania i oprócz szarej pleśni zwalcza także plamistości liści i mączniaka prawdziwego. Środek o działaniu systemicznym przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Można go użyć 2 razy w sezonie, jednorazowo w dawce 1,8 kg/ha.

Innym produktem, po który można sięgnąć w czasie kwitnienia oraz w prognozowanych na maj warunkach pogodowych (temperatura poniżej 20°C) jest Mythos 300 SC. Jest to preparat o działaniu kontaktowym i wgłębnym, zawierający pirymetanil (tę substancję aktywną zawiera także Pyrus 400 SC). Środek należy aplikować w dawce 2,5 l/ha, wraz z adiuwantem, a w sezonie można wykonać maksymalnie 2 zabiegi z jego wykorzystaniem.

Kolejny polecany przez doradców produkt, Frupica 440 SC, to preparat o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Jako substancję czynną zawiera mepanipirym, związek z grupy anilidopirymidyn. Jednorazowa dawka wynosi 0,75 l/ha, a środek można stosować 2 razy w sezonie. Jak przekazał A. Zwierzyński, w badaniach prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa wykazano, że preparat ten korzystnie wpływa również na trwałość pozbiorczą owoców, poprawiając ich „życie na półce sklepowej” – shelf life.

W czasie kwitnienia można także zastosować Prolectus 50 WG, który ze względu na krótką karencję (1 dzień) zazwyczaj jest przeznaczony do użycia tuż przed zbiorami, by zminimalizować presję szarej pleśni po zbiorze. Preparat o działaniu wgłębnym i powierzchniowym służy do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego. Jako substancję czynną zawiera fenpyrazaminę. Jednorazowa zalecana dawka wynosi 1,2 kg/ha, a maksymalnie można wykonać 3 zabiegi w sezonie.

Do ochrony truskawek w tej fazie można wykorzystać również znany preparat Switch 62,5 WG, do którego w tym sezonie dołącza nowy środek Botrefin, oparty na tych samych substancjach aktywnych (cyprodynil i fludioksonil). Jest to preparat o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Należy go aplikować wraz z adiuwantem, w dawce 0,8 kg/ha, maksymalnie 3 razy w sezonie. W ocenie specjalistów, to połączenie substancji aktywnych jest uznawane za jedno najlepszych rozwiązań zarówno w ochronie przed szarą pleśnią, jak i antraknozą.

Nowy produkt został zarejestrowany także do zwalczania szarej pleśni w uprawach truskawek pod osłonami – biofungicyd Romeo. Jest to preparat zapobiegawczy o działaniu kontaktowym, zawierający wyciąg z drożdży (cerevisan). Można go aplikować do 8 razy w sezonie, w jednorazowej dawce 0,75 kg/ha.

Dr Z. Jarosz poinformował, że presję szarej pleśni można zmniejszyć także poprzez zastosowanie nawozu krzemowego. Krzem wzmacnia komórki mechanicznie, tworząc mechaniczną barierę i chroniąc tkanki przed infekcją. Ponadto preparaty krzemowe (np. Barrier Si-Ca czy Potasil Plus Krzem) stosowane w rekomendowanej dawce dają alkaliczny odczyn cieczy roboczej (pH ok. 12-14), który jest niekorzystny dla rozwoju grzybów patogenicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Technologia „Zero pozostałości” – ochrona przed chorobami

Zwalczanie chorób w technologii „Zero pozostałości” oparte jest przede wszystkim o produkty biologiczne. Zabiegi należy wykonywać prewencyjnie, przed wystąpieniem chorób. Dzięki temu rośliny będą odporniejsze na atak patogenów. W trakcie warsztatów Berry Tech 2021 w [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet