Ogórek Grummel w szklarni w Grudziądzu - kilka słów o uprawie i ochronie

PODosłonami.pl

Hezera 2 grudzien
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Ogórki szklarniowe z północy Polski

Producenci ogórków głównie z północy Polski (ale także z odleglejszych rejonów produkcji) mieli okazję spotkać się pod koniec lata w gospodarstwie pp. Darii i Rafała Bunków, które prowadzą wspólnie z ojcem pana Rafała – Feliksem. Organizatorem spotkania była firma Enza Zaden, a głównym tematem była uprawa ogórka odmiany Grummel, którą zaprezentowano w jesiennym cyklu produkcji. Współorganizatorami wydarzenia były firmy Biopartner oraz Intermag.

Owoce ogórka odmiany Grummel

Owoce ogórka odmiany Grummel (fot. Enza Zaden)

Letnio-jesienny cykl uprawy

Zagadnienia dotyczące uprawy omówił przedstawiciel firmy hodowlanej – Piotr Pietrzak, o jej przebiegu mówił także gospodarz spotkania – pan Rafał. Jak informował nasiona odmiany Grummel do letnio-jesiennej produkcji były wysiewane 7 lipca, pierwszy zbiór owoców nastąpił 13 sierpnia. Zdrowotność roślin podczas spotkania była dobra, ale w czasie letniej uprawy presja chorób jest zwykle dość duża, dlatego wcześniej wykonywane zabiegi m.in. przeciwko mączniakowi rzekomemu i szarej pleśni.

Szczegóły dotyczące uprawy ogórka odmiany Grummel przedstawił Piotr Pietrzak z firmy Enza Zaden.

Wymagania prezentowanej odmiany ogórka

Piotr Pietrzak podkreślał, że odmiana Grummel ma wysokie wymagania pokarmowe, przy odpowiednim nawożeniu rośliny zachowują balans wegetatywno-generatywny i regularnie plonują – dostarczone składniki pokarmowe przekładają się na wysoki plon. Dlatego pożywka powinna mieć EC wyższe niż np. pożywka dla odmiany Melen. W uprawie pana Rafała EC w matach utrzymywane było na poziomie 3,5-3,7 mS/cm.

Przy bardzo wegetatywnym prowadzeniu Grummel potrafi wykształcić bardzo duże liście, co nie jest korzystne, dlatego powinno się tego unikać. Odmiana ta ma duże przyrosty, zwłaszcza przy silnym świetle, mogą one osiągać nawet 10-15 cm dziennie. Jak określił Piotr Pietrzak odwdzięcza się jednak wysokim plonem, bardzo dobrej jakości – właściwie całość jest sprzedawana w pierwszej klasie. Przy prowadzeniu roślin  na jeden pęd w szklarniach pana Rafała nie było owoców drugiej klasy.

Przedstawiciel firmy Enza Zaden polecał omawianą odmianę do uprawy zarówno w wiosennym, jak i jesiennym cyklu produkcji. Nadaje się on do sadzenia w styczniu – optymalnie pod koniec stycznia, chociaż zdarzają się i wcześniejsze nasadzenia. Przy wczesnych nasadzeniach bardzo ważne jest dopasowanie temperatury w obiekcie do warunków świetlnych.

W jesiennych nasadzeniach ważne jest natomiast  zbudowanie silnej rośliny, z silnym systemem korzeniowym. W tym celu Piotr Pietrzak zalecał m.in. usuwanie kilku pierwszych zawiązków owoców (oczywiście również w wiosennej uprawie jest to konieczny zabieg). Daje to roślinie szansą na dobry rozwój systemu korzeniowego przed wejściem w owocowanie.

Wirus zielonej mozaiki ogórka

Kolejnym temat przedstawił Mateusz Janas z firmy Enza Zaden. Przekazał informacje o zagrożeniu upraw przez wirus zielonej mozaiki ogórka – CGMMV. Zwracał uwagę, że wirus ten bardzo łatwo się rozprzestrzenia i jest trudny do zwalczenia. Łatwo może się dostać do szklarni – na przykład ze skrzynkami czy paletami przyjeżdżającymi do gospodarstwa. Gdy wirus znajduje się już w uprawie może być rozprzestrzeniany przez pracowników, z także poprzez narzędzia i urządzenia – na przykład przez wózki używane w czasie pielęgnacji czy zbiorów. Wirus może się przenosić także z nasionami.  Przedstawiciel Enza Zaden zwracał uwagę, że w ich firmie nasiona ogórka są badane pod kątem występowania CGMMV i dotąd nie stwierdzono takich infekcji. Gdyby w nasionach wykryto jednak obecność wirusa cała ich partia musiałaby zostać zniszczona.

Nie ma dotąd nie ma odmian w pełni odpornych na CGMMV, firma Enza w tym roku testowała natomiast odmianę ogórka typu midi pod numerem E23M.2425, z wysoką tolerancją na ten wirus. W testach na roślinach nie było objawów choroby. Rozsadę nowej odmiany można sadzić już w styczniu. Dobrze zawiązuje owoce, na początku sezonu ogórki dorastają do długości 18-19 cm, w kolejnych miesiącach są nieco dłuższe – około 21-22 cm, wyrównane, bez przewężenia przy szypułce. Ogórek E23M.2425 daje wysoki plon. Rośliny mają silny pokrój i dosyć duże liście. Jak informowano nasiona nowej odmiany będą dostępne do testów w najbliższym sezonie w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Migawka z Targów Gardenia 2021, fot. A. Cecot

Gardenia 2021: wybrane środki produkcji w uprawach pod osłonami

Targi Gardenia 2021 w Poznaniu, które odbyły się miesiąc temu, okazały się wydarzeniem branżowym niejako zamykającym okres dużych stacjonarnych imprez wystawienniczych lub konferencyjnych organizowanych bez szczególnych ograniczeń. Tym chętniej uczestnicy tegorocznej Gardenii wracają do listopadowych [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
HortiAdNet