Kwas podchlorawy - skuteczna dezynfekcja przechowalni, warzyw i owoców.

PODosłonami.pl

De Ruiter_TATEMARU MUCHO

Ograniczenie strat podczas przechowywania warzyw szklarniowych oraz redukcja pozostałości pestycydów

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa straty owoców i warzyw podczas przechowywania wynoszą ponad 3%. Wyniki te, uzależnione są od gatunku oraz stosowanych technologii produkcji. W przypadku warzyw szklarniowych straty podczas przechowywania nie są duże, ale w niektórych okresach mogą sięgać nawet do 5%.

Czytaj dalej...
Objawy chorobowe po 8 dniach od zainfekowania ran warzyw patogenami – pomidory i ogórki porażone przez F. chlamydosporum

Objawy chorobowe po 8 dniach od zainfekowania ran warzyw patogenami – pomidory i ogórki porażone przez F. chlamydosporum

Źródło infekcji chorobowych

Jedną z przyczyn strat powstających w trakcie przechowywania warzyw mogą być infekcje chorobowe, do których dochodzi na etapie uprawy, bądź w czasie przechowywania. Dzieje się tak za sprawą zarodników grzybów znajdujących się w powietrzu komór przechowalniczych. Badania dotyczące czystości mikrobiologicznej powietrza wskazują, że może znajdować się w nim nawet kilkadziesiąt różnych gatunków grzybów, wśród których najczęściej wymienia się grzyby z rodzajów: Penicillium, Cladosporium, Trichoderma, Alternaria, Fusarium, Botrytis, Sclerotinia, Rhizopus, Mucor.

Grzyby znajdujące się w powietrzu w chłodni mogą dokonywać infekcji przechowywanych warzyw i owoców – szczególnie w miejscach uszkodzeń tkanki (rany, skaleczenia, pęknięcia, obicia). Po zainfekowaniu następuje rozwój grzyba, który wytwarza kolejne zarodniki i wywołuje ponowne infekcje. Uszkodzenia tkanek oraz optymalne do rozwoju patogenu warunki termiczne i wysoka wilgotność umożliwiają szybkie jego rozprzestrzenianie się w wyniku ruchu powietrza w chłodni i zakażanie kolejnych warzyw, w efekcie czego coraz większa ich ilość ulega zepsuciu (fot. 1, 2, 3).

Redukcja zarodników grzybów w powietrzu przechowalni za pomocą zamgławiania kwasem podchlorawym

Pojawiła się ostatnio nowa technologia zwalczania grzybów, bakterii i wirusów, która może być stosowana m.in. w trakcie przechowywania owoców i warzyw. Mowa o zamgławianiu tak zwaną suchą mgłą z użyciem kwasu podchlorawego (fot. 4), dzięki użyciu suchej mgły nie dochodzi do moczenia przechowywanych produktów oraz opakowań kartonowych.

Kwas podchlorawy to substancja, która jest wytwarzana naturalnie w białych ciałkach krwi ludzi i zwierząt. Jest on ważnym składnikiem systemu odpornościowego naszego organizmu. Kwas podchlorawy został w Polsce zarejestrowany np. do dezynfekcji szpitali poprzez zamgławianie. Wykazuje działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze. Zamgławianie kwasem podchlorawym jest znacznie bezpieczniejsze niż stosowanie ozonu czy nadtlenku wodoru, gdyż można nawet przez pewien czas przebywać w tak zamgławianym pomieszczeniu.

Zamgławianie komory z warzywami kwasem podchlorawym za pomocą ultradźwiękowego zamgławiacza (fot. E. Maziarka)

Zamgławianie komory z warzywami kwasem podchlorawym za pomocą ultradźwiękowego zamgławiacza (fot. E. Maziarka)

Wyniki badań uzyskane jesienią 2021 r. (projekt Zdrowa Żywność realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) wykazały dużą skuteczność tej technologii w ograniczaniu drobnoustrojów w chłodniach. Konsorcjum składające się z firmy Bio ActiW (producent ustabilizowanego kwasu podchlorawego dopuszczonego do dezynfekcji owoców i warzyw) oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przeprowadzili w ramach tego projektu testy w jednej z Grup Producenckich na południu Polski.

W przypadku pustych komór chłodniczych (przed załadunkiem owoców) wysoką redukcję zarodników grzybów osiągnięto przy zastosowaniu 2 litrów roztworu kwasu podchlorawego o stężeniu 300 ppm (15% roztwór produktu handlowego) na 100 m3 pomieszczenia (fot. 5).

Skuteczność eliminacji grzybów - wyrosłe na pożywkach hodowlanych kolonie grzybów, pochodzące z prób powietrza pobranych w pustej komorze chłodniczej przed załadunkiem jabłek. Przed zamgławianiem (szalki u dołu) oraz po dezynfekcji kwasem podchlorawym – suchą mgłą (szalki u góry) – fot. J. Błaszczyk

Skuteczność eliminacji grzybów – wyrosłe na pożywkach hodowlanych kolonie grzybów, pochodzące z prób powietrza pobranych w pustej komorze chłodniczej przed załadunkiem jabłek. Przed zamgławianiem (szalki u dołu) oraz po dezynfekcji kwasem podchlorawym – suchą mgłą (szalki u góry) – fot. J. Błaszczyk

Badania te wykazały, że w przypadku komory wypełnionej warzywami czy owocami konieczne jest zastosowanie dwukrotnie większej dawki kwasu podchlorawego aby uzyskać zadowalające efekty. Dwukrotne zamgławianie z użyciem każdorazowo 2 litrów  15% roztworu produktu handlowego na 100 m3 przechowalni pozwoliły osiągnąć wysoką skuteczność w  eliminacji zarodników grzybów w powietrzu (fot. 6).

Skuteczność eliminacji grzybów – wyrosłe na pożywkach hodowlanych kolonie grzybów, pochodzące z prób powietrza pobranych z komory chłodniczej wypełnionej jabłkami. Przed zamgławianiem (szalki u dołu) oraz po dezynfekcji kwasem podchlorawym – suchą mgłą (szalki u góry). Fot. J. Błaszczyk

Skuteczność eliminacji grzybów – wyrosłe na pożywkach hodowlanych kolonie grzybów, pochodzące z prób powietrza pobranych z komory chłodniczej wypełnionej jabłkami. Przed zamgławianiem (szalki u dołu) oraz po dezynfekcji kwasem podchlorawym – suchą mgłą (szalki u góry). Fot. J. Błaszczyk

Wyniki badań wskazują, że można w bezpieczny sposób redukować liczbę grzybów znajdujących się w powietrzu chłodni i dzięki temu ograniczać straty podczas przechowywania oraz wydłużyć trwałość produktów w dalszym łańcuchu dystrybucyjnym.

Redukcja pozostałości pestycydów na owocach i warzywach po zamgławianiu kwasem podchlorawym

Literatura światowa podaje, że zarówno ozon jak i kwas podchlorawy prowadzą do rozkładu pestycydów. Wynika to z rozkładu przez te substancje podwójnych i potrójnych wiązań różnych związków. W przypadku kwasu podchlorawego dotychczasowe badania dotyczące rozkładu pestycydów były wykonywane poprzez moczenie lub spryskiwanie owoców czy warzyw tą substancją. Nie ma natomiast informacji czy zamgławianie kwasem podchlorawym również redukuje pozostałości pestycydów. W ramach projektu Zdrowa Żywność przeprowadzono badania związane ze sprawdzeniem możliwości redukcji pestycydów poprzez zamgławianie kwasem podchlorawym – suchą mgłą (wielkość kropli poniżej 10 mikronów).

Badania zostały wykonane w Sądeckiej Grupie Producentów Owoców i Warzyw Owoc Łącki, gdzie były wykonywane testy dotyczące skuteczności dezynfekcji poprzez zamgławianie. Próby jabłek odmiany Jonagored, Gloster oraz dwie partie Golden Delicious zostały pobrane zarówno przed jak i po zamgławianiu. Owoce zostały następnie wysłane do analizy laboratoryjnej w Instytucie Ochrony Roślin – Oddziale Terenowym w Białymstoku, gdzie pod kierownictwem prof. Bożeny Łozowickiej dokonane zostały bardzo szczegółowe badania pozostałości, aż do 0,0001 mg/kg. Miało to na celu sprawdzenie jak największej liczby pozostałości, które w standardowym laboratorium nie są wykrywane, gdyż poziom detekcja wynosi 0,01 mg/kg.

Wszystkie próby owoców poddane zamgławianiu suchą mgłą kwasem podchlorawym wykazały niższą zawartość pestycydów niż te, nie zamgławiane. W  przypadku zamgławiania kwasem podchlorawym wystąpiła średnia redukcja pozostałości pestycydów na poziomie 28%.

Wyniki tych badań wskazują, że również w przypadku zamgławiania kwasem podchlorawym warzyw szklarniowych, oprócz wydłużenia ich trwałości można ograniczyć pozostałości pestycydów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
BIOCONT
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet