Papryka - odmiany, uprawa, nawożenie, dzień papryki

PODosłonami.pl

De Ruiter_TATEMARU MUCHO

Papryka – niemal wszystko o jej uprawie i ochronie

W Potworowie 12 sierpnia w gospodarstwie Andrzeja Krzywkowskiego firma HM.Clause wspólnie z przedsiębiorstwami Agro Spec, Haygrove, Koppert, BASF, Grupą Mularski oraz Grupą Producentów Rozsad Krasoń zorganizowała prezentację odmian papryki. Podczas spotkania, któremu towarzyszyło przedstawienie oferty firm, poruszono również tematy związane m.in. z ochroną biologiczną i technologią uprawy tej rośliny w tunelach foliowych.

Czytaj dalej...
Odmiana Muriel w pełni owocowania na dolnym piętrze

Odmiana Muriel w pełni owocowania na dolnym piętrze

Sprawdzone odmiany dla surowych warunków

W gospodarstwie pana Andrzeja uprawiane są odmiany papryki firmy HM.Clause – zarówno w polu, jak i pod osłonami. Producenci spotkali się już po raz czwarty w tym miejscu. Uprawiana w tym gospodarstwie papryka pomimo trudnych warunków (gleba piaszczysta, wysokie temperatury w tym roku) dobrze sobie radziła, m.in. ze względu na cechy uprawianych odmian. Podczas spotkania Sławomir Mechacki z firmy HM.Clause przedstawił charakterystykę odmian uprawianych w tunelach foliowych. Papryka Salomon cechuje się wczesnością i dobrym wybarwianiem się owoców. Podczas prezentacji było widać, że owoce z dolnego piętra były zrywane co najmniej dwukrotnie. Murano jest znacznie późniejsza od prezentowanej poprzednio odmiany. Wybarwia się na ciemnoczerwono, wręcz karminowo. Jest to jedna ze sprawdzonych i cenionych odmian typu blok w tym rejonie, gwarantuje wysoki plon i dobrą jakość owoców, nawet podczas upałów. Ważną odmianą jest Muriel o owocach barwy jasnoczerwonej, o dobrej jakości. Jest wysoka i charakteryzuje się dobrym okryciem owoców przez liście. Jest to podstawowa odmiana w Hiszpanii, gdzie dobrze sprawdza się przy bardzo wysokiej temperaturze. Producentom znana jest papryka Chouca, najlepsza na zbiór „na zielono”. Ma ona olbrzymi potencjał plonotwórczy – możliwe jest uzyskanie, w korzystnych warunkach, nawet do 14-15 owoców z rośliny. Masa wielu z nich może przekraczać nawet 300 g. Roślina jest przy tym stosunkowo mała w związku z czym koniecznie wymaga podpór.

Na pomoc roślinom

W sprawie technologii uprawy głos zabrał doradca uprawowy, Marcin Niedobylski (Agrospec). Rośliny w tunelach pana Andrzeja są sadzone między 25 kwietnia, a 5 maja – zależnie od pogody. Wczesną wiosną gleba jest odkażana Basamidem 97 GR – w tym roku były wyjątkowo korzystne warunki ku temu (ciepła wiosna). Jak podkreślił doradca uprawowy przed tym zabiegiem należy usunąć dokładnie wszystkie resztki pożniwne.

Produkcja rozsady odbywa się bezpośrednio w gospodarstwie, dzięki czemu jest możliwość manewrowania terminem sadzenia. Na początku uprawy wprowadza się dużą dawkę fosforu celem wytworzenia przez rośliny silnego systemu korzeniowego. Wapń i krzem jest wprowadzany dolistnie, by owoce papryki były mniej podatne, m.in. na suchą zgniliznę. W nawożeniu uwzględnia się również dodatkową aplikację boru i molibdenu na początku wiązania owoców. Ważne by roślina na kolejnych, wyższych piętrach wiązała kształtne owoce, o typowej wielkości dla odmiany. W trakcie wegetacji zastosowano nawozy wieloskładnikowe z przewagą azotu. Marcin Niedobylski wspomniał również o obecnym na polskim rynku preparacie Xstress, mającym za zadanie przytrzymanie owoców dojrzałych na roślinie bez pogorszenia ich jakości. Zwrócił też uwagę na fakt, że przyspieszanie wybarwiania owoców środkami zawierającymi etefon jest zbędne przy tegorocznych warunkach pogodowych. Aby wspomóc rośliny poleca się podlewać je codziennie rano, małymi dawkami wody, przeznaczając na ten cel ok. 1-1,5 l/roślinę. Lepiej podawać małe dawki, ale częściej by rośliny zniosły trudne warunki.

Gospodarz opryskuje paprykę regularnie, co 2-3 tygodnie, preparatem Signum 33 WG, zapobiegającym chorobom. Używa także insektycydów, opartych na acetamiprydzie – przeciwko mszycom, zmienikom czy wciornastkom (środki mają 2-tygodniową karencję). Szkodniki te mogą powodować zniekształcenia owoców i opadanie zawiązków. Polecanym rozwiązaniem jest poranna lub wieczorna lustracja tuneli.

Przeciwdziałanie uwiądom

Tomasz Domański reprezentujący firmę Koppert zwrócił uwagę, że uwiądy roślin niekoniecznie muszą być związane z występowaniem w glebie patogenów z rodzajów Verticillium i Fusarium. Mogą być one oznaką czopowania wiązek przewodzących przez szarą pleśń, co potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań.

W gospodarstwie przez kilka lat w niektórych tunelach z powodu dużej ilości uwiądów produkcja była na granicy opłacalności. W wyniku stosowania przez ostatnie 2 lata środka Trianum-P „pod korzeń” liczba chorych roślin ograniczyła się jedynie do kilku lub kilkunastu na tunel. Prelegent podkreślił również konieczność wzbogacenia gleby w pożyteczne mikroorganizmy po odkażaniu chemicznym. Jest to ważne ze względów fitosanitarnych by poprzez zasiedlenie strefy wzrostu korzeni roślin uprawnych chronić je przed ponownym zainfekowaniem gleby wyjątkowo żywotnymi patogenami np. z rodzaju Phytophthora. Jego zdaniem korzystniej jest wzruszać i spulchniać glebę, aniżeli wykonywać orkę. W przypadku odwrócenia gleby mikroorganizmy tlenowe i beztlenowe żyjące na różnych głębokościach giną. Poza tym z dolnej warstwy wyciągane są patogeny i nasiona chwastów.

W kierunku tuneli pojedynczych

W tym roku Pan Andrzej zdecydował się na powiększenie powierzchni pod uprawę papryki w tunelach. Postawiono w tym celu tunele pojedyncze z firmy Haygrove, którą reprezentował na spotkaniu Janusz Góra. Konstrukcja ich, wykonana z rur o średnicy 40 mm jest pokryta folią „sznurowaną”, ma szerokość od 6 do 9 m. Odstęp między przęsłami znajduje się w przedziale 1,8-2 m. Nie ma żadnych rur bocznych, a przez środek tunelu przechodzi jedynie rura łącząca w kalenicy. Długość rury jest dobierana w zależności od wysokości ściany jaką zamawia producent. Większe zainteresowanie budzą konstrukcje o niskim odcinku prostej ściany, dzięki czemu tunel ma kształt bardziej opływowy i jest mniej narażony na uszkodzenia przez wiatr.

Do pokrycia tuneli firma zaleca folię Luminance. Wykazuje ona efekt dyfuzji, więc nie ma konieczności cieniowania tuneli. Odbija ona częściowo promieniowanie podczerwone niosące energię cieplną, chroniąc częściowo rośliny uprawiane w tunelach przed nadmierną temperaturą. Folia ta przepuszcza światło w około 86%. W prezentowanych tunelach zamontowano bramy rolowane. To najprostsze rozwiązanie – są one podnoszone za pomocą korb. Możliwe jest też na środku umiejscowienie przekładni łańcuchowej i podłączenie do niej nawet do 12 tuneli. Można to wykonać także w tunelach już istniejących.

Rozsada, środki ochrony, folia

Marcin Krasoń reprezentował Grupę Producentów Rozsad zajmującą się produkują rozsady warzyw już od 20 lat. W ofercie firmy znajduje się pikówka papryki, ok. 30-dniowa, w fazie gotowej do pikowania. W zeszłym roku firma wyprodukowała 5,5 mln takiej siewki.

Ofertę rozsad Grupy Mularski przedstawił Daniel Babij. Znajdują się w niej zarówno siewki, jak i rozsada w tacach i kostkach torfowych.

Przedstawiciel firmy BASF Maciej Wita przypomniał o wycofaniu z obrotu środka Rovral AquaFlo 500 SC. Do ochrony papryki pod osłonami z powodzeniem można stosować obecnie fungicyd Signum 33 WG, w jednorazowej dawce 1,5 kg/ha. Jest polecany do zwalczania szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej i mączniaka prawdziwego.

W gospodarstwie Pana Andrzeja Krzywkowskiego testowana jest również folia biodegradowalna wykorzystywana do ściółkowania. Nie stanowi ona problemu dla roślin następczych i nie sprawia trudności dla producenta, bowiem nie ma potrzeby jej ściągania po zakończeniu uprawy. Aby przyspieszyć jej degradację wystarczy rozdrobnić folię uprawiając glebę np. talerzówką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
BIOCONT
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet