Podsumowanie Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin

PODosłonami.pl

GRODAN_2
ENZA_3

Podsumowanie Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin

Ze względu na pandemie 1 lipca 2021 roku zakończyły się obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020. Odbywały się pod hasłem „Chroniąc rośliny, chronisz życie”. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zorganizowała 7 lipca seminarium podsumowujące działania promocyjnie prowadzone przez regionalnie Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Czytaj dalej...

(fot. congerdesign, Pixabay)

Rok dla zdrowych roślin!

Organizację Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (MRZR), który obchodzony był pod hasłem „Chroniąc rośliny, chronisz życie”. To całoroczne święto pozwoliło przypomnieć ludziom na całym świecie, że rośliny mają ogromne znaczenie dla gospodarki, rolnictwa i środowiska, są niezbędne do życia ludzi i zwierząt.

W Polsce działania promujące MRZR przygotowała i koordynowała Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Do współpracy Inspekcja zaprosiła także jednostki naukowe, uczelnie, rolników, pszczelarzy i firmy działające w obszarze szeroko pojętej ochrony zdrowia roślin. Zapowiedzi oraz relacje z wydarzeń były publikowane na specjalnie uruchomionej stronie internetowej (www.rokroslin.pl). Ze względu na pandemię koronowirusa Inspekcja szereg przedsięwzięć przeniosła do sfery online.

Do najważniejszych wydarzeń MRZR trzeba zaliczyć 60. Sesję Naukową Instytutu Ochrony Roślin – PIB pt. „Zmiany klimatu, nowe zagrożenia i wyzwania związane z ochroną roślin”, która odbyła się w Poznaniu, w lutym 2020 r. Objęty programem Sesji, Panel  „Współdziałanie nauki i praktyki w Międzynarodowym Roku Zdrowia Roślin 2020”, został przeprowadzony z aktywnym udziałem pracowników Inspekcji oraz jednostek badawczo-rozwojowych. Wiele uwagi poświęcono nowym zagrożeniom dla zdrowia roślin w sytuacji zmieniających się warunków klimatycznych, bowiem monitorowanie zmian i zapobiegania zagrożeniom wymaga ścisłej współpracy służb zdrowia roślin i nauki.

Choroby i szkodniki roślin zagrażają ludzkości

Zdrowe rośliny dają większe plony, o wysokich walorach jakościowych, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe. Rośliny jednak narażone są na wiele zagrożeń. Pomimo rozwoju metod ochrony, choroby i szkodniki roślin ciągle wyrządzają ogromne szkody – co roku niszczą aż 40% światowych plonów o wartości szacowanej przez FAO na 220 mld dolarów. W Polsce wartość tych strat sięga 27 mld zł rocznie.

W warunkach odczuwalnych zmian klimatu, na całym świecie drastycznie wzrasta zagrożenie rozprzestrzeniania się szkodników i chorób roślin. Organizmy szkodliwe dla roślin pojawią się w miejscach, gdzie dotychczas nigdy wcześniej nie występowały. Niekontrolowane przemieszczanie się agrofagów jest bezpośrednio związane z dynamicznym handlem towarami roślinnymi i ruchem turystycznym.

Najskuteczniej są sposobem walki z chorobami i szkodnikami są działania prewencyjne. Właśnie przede wszystkim profilaktyką zdrowotną roślin na całym świecie zajmują się urzędowe organizacje ochrony roślin. W Polsce na straży zdrowia roślin stoi Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), która pełni nadzór nad zdrowiem roślin, zapobieganiem zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin, wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego oraz kontrolą upraw GMO.

Spodziewane rezultaty obchodów

Obchody MRZR były niepowtarzalną okazją zwrócenia uwagi społeczeństw i decydentów całego świata na poważne zagrożenie, jakie stanowią szkodniki i choroby roślin dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego oraz rozwoju gospodarczego.  Wyraźniej dostrzeżono potrzebę zacieśnienia wspólnych działań nauki i praktyki, na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych dla roślin i ich zwalczania oraz współpracy  w tym zakresie  wielu organizacji branżowych na poziomie międzynarodowym.

Program światowych wydarzeń Międzynarodowego Roku przewidywał, że kulminacyjnym wydarzeniem będzie Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Zdrowia Roślin, planowana latem 2021 r. Ze względu na obostrzenia, w tym ograniczenia w podróżowaniu osób, nowe warianty COVID-19, wydarzenie to zostało przełożone na 2022 r.

Pomimo rosnącego znaczenia organizmów szkodliwych dla roślin, wciąż brakuje środków na rozwiązanie tego problemu. W celu kontynuacji tej problematyki Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa przyjęła propozycję ustanowienia 12 maja Międzynarodowym Dniem Zdrowia Roślin. Coroczne święto zdrowia roślin będzie doskonałym utrwaleniem MRZR .

Źródło: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skuteczne sposoby na mączniaka prawdziwego w truskawce

Przeprowadzone w bieżącym tygodniu lustracje plantacji wykazały dużą presję mączniaka prawdziwego truskawki. Choroby tej nie należy bagatelizować w tak newralgicznym okresie, jakim jest faza inicjacji pąków kwiatowych, decydująca o przyszłorocznym potencjale plonotwórczym.

Florensis_Dianthus
HortiAdNet