uprawa, nawadnianie i biologiczna ochrona pomidorów malinowych

PODosłonami.pl

Hezera 2 grudzien
Agro-Sorb 2020

Uprawa, nawadnianie, ochrona biologiczna pomidorów malinowych – relacja z webinarium

Webinarium Szkoły Pod Osłonami zorganizowane 19 maja w Szkoły pod Osłonami wraz z firmami Rijk Zwaan, Grodan oraz Royal Brinkman poświęcone było uprawie i ochronie pomidorów malinowych. Poniżej krótko relacjonujemy o czym mówiono podczas tego ponad 1,5 godzinnego spotkania online ze specjalistami z firm.

Przygotowanie pomidorów i szklarni do lata

Wybrane elementy uprawowe w produkcji pomidorów malinowych omówił Krzysztof Banaszak z firmy Rijk Zwaan. Autor przedstawi informacje nt. przygotowania w nadchodzącym czasie roślin pomidora i szklarni do zbliżających się warunków letniej uprawy i wysokich temperatur. Zwracał uwagę, że w ostatnim czasie w odwiedzanych przez niego obiektach często rośliny są mocne, a owoce duże, ale dorastają wolniej niż w poprzednich latach. Jest to spowodowane oczywiście przebiegiem pogody w tym sezonie i małą ilością dni słonecznych. W sterowaniu klimatem nadal ogrodnicy często utrzymują przednocne schładzanie uprawy. W opinii Krzysztofa Banaszaka w tym okresie nie jest to już potrzebne, bardziej zalecał utrzymywanie przed latem płaskiego klimatu i odejście od mocnego różnicowania temperatury. Powinno to pozwolić na szybsze dojrzewanie owoców i wytwarzanie większych liści, co jest korzystne w okresie lata i pomaga cieniować uprawę oraz utrzymywać większą wilgotność w szklarniach.

Podkreślał także, by wietrzniki otwierać powoli i nie wietrzyć obiektów mocno, bardziej obniżać temperaturę rur. Zalecał by dłużej utrzymać temperaturę rud dolnych bo grona często wiszą poniżej rur wegetacyjnych  i wtedy nie są ogrzewane. Kolejne zagadnienie to cieniowanie i malowanie szklarni, w zeszłym roku wiele szklarni było już cieniowanych, ale teraz jest najlepszy moment by szklarnię cieniować, żeby zdążyć przed latem. W przypadku pomidorów malinowych jest to bardzo ważny zabieg.

Wyrównanie uprawy wzmacnianie wierzchołków roślin, dążymy do utrzymywania większej liczby liści na roślinach, można usunąć z pojedynczych roślin czasem nawet jedno grono, by uzyskać wyrównanie roślin w szklarni.

Liście – im większe zagęszczenie tym liście mają mniejszą wielkość tym liczba liści na roślinie powinna być wyższa. Ogólnie – powinny być teraz odsłonięte dwa pierwsze grona, a przy upałach – odsłaniać należy tylko jedno grono. Na ogół przy zagęszczeniu 2,5 pędów na metr kwadratowy powinniśmy mieć po 18 liści na pędzie. Warto też podczas pielęgnacji wybierać czynności, które będą bardziej sprzyjać wegetatywności roślin. Na przykład bodźcem wegetatywnym jest klipsowanie, a okręcanie pędów wokół sznurków jest bodźcem generatywnym.

Kolejny ważny aspekt omawiany przez specjalistę to redukowanie liczby owoców w gronach odmian pomidorów malinowych z oferty firmy Rijk Zwaan.  Od początku uprawy odmiany Kawaguchi zaleca się pozostawianie po 3 owoce w gronach, później można zostawiać po 4 owoce, ale dobre efekty daje pozostawianie w dalszym ciągu uprawy po 3 owoce – są wtedy większe i mimo mniejszej ich liczby można uzyskać dobry plon. U pomidora Nakaumi specjalista zalecał pozostawianie w gronach po 4 owoce przez cały okres uprawy.

Jak zapobiegać suchej zgniliźnie wierzchołków owoców?

Zapobieganie suchej zgniliźnie wierzchołków owoców w jesiennej uprawie pomidorów malinowych było tematem omówionym przez Wojciecha Wasiaka.

Pomidory malinowe są szczególnie podatne na to zaburzenie w okresie jesiennej uprawy. Podatność na to zaburzenie jest jednak cechą odmianową i nowe odmiany z firmy Rijk Zwaan pomidory nie są wrażliwe na występowanie tego zaburzenia.

Bezpośrednią przyczyną suchej zgnilizny jest słabe zaopatrzenie owoców w wapń, ale wiele jest przyczyn pośrednich prowadzących do takiego finału. Wapń jest transportowany od korzeni w górę rośliny biernie, jest słabo przemieszczalny w roślinie. Aby zapobiegać wystąpieniu suchej zgnilizny wierzchołków należy zapobiegać wszelkim czynnikom mogącym zakłócić ten transport. Należy unikać więc nagłych zmian wilgotność klimatu, silnego wietrzenia, a także długo utrzymującej się bardzo niskiej wilgotności powietrza. Niewskazana jest też wysoka temperatura nocą. Wilgotność maty nie powinna przekraczać 75% – nie mogą być zbyt uwodnione, by nie następowało niedotlenienie i zamieranie korzeni. Także zbyt mała wilgotność maty poniżej 55% oraz zbyt wysokie EC w macie są czynnikami sprzyjającymi temu zaburzeniu.

Pomidory malinowe i mięsiste wielkoowocowe są mocno narażone na występowanie suchej zgnilizny wierzchołków owoców w jesiennym cyklu uprawy (np. nasadzenia po ogórkach). Wynika to z utrudnionego w tym okresie sterowania klimatem w szklarni. Często temperatura jest za wysoka, wilgotność za niska. Bardzo duża suma radiacji latem znacznie przekracza zapotrzebowanie małych roślin, dlatego początkowo stają się one zbyt silne i wegetatywne. Dlatego w letnich nasadzeniach zdaniem Wojciecha Wasiaka warto jest m.in. sadzić większą rozsadę, redukować liczbę liści, zacieniać szklarnię jeszcze przed sadzeniem pomidorów – najlepiej używać kurtyn. Powinno się wtedy też zrezygnować z dokarmiania roślin dwutlenkiem węgla.

Nowocześnie i cyfrowo

O nowoczesnym zarządzaniu produkcją szklarniową na przykładzie platformy e-Gro mówił dr Krzysztof Fatel z firmy Grodan. Zwrócił uwagę, że współczesne gospodarstwa szklarniowe przypominają bardziej małe przedsiębiorstwa, niż tradycyjne gospodarstwa, dlatego sprawne zarządzanie nimi wymaga kontrolowania wielu czynników. Inny problem z jakim zmaga się współczesne ogrodnictwo szklarniowe to konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami. W „ogarnianiu” tak dużej liczby danych pomocna może być platforma cyfrowa e-Gro, służąca do ich zbierania i analizowania, dzięki czemu łatwiej jest optymalizować strategię uprawy. Ideą twórców e-Gro jest wykorzystanie tej platformy jako narzędzia wspomagającego decyzje, ostatecznie nadal podejmuje je ogrodnik.

Platforma gromadzi dane z wielu czujników i mierników. Są to m.in. dane dotyczące klimatu, również środowiska zewnętrznego (np. prognozy pogody), dane określające parametry podłoża i nawadniania. Są one odpowiednio przetwarzane i analizowane, tak, aby na ekranie urządzenia użytkownika ukazywały się w przystępnej formie – np. jako wykresy. Są to nie tylko wykresy „historyczne”, ale także prognozy. Bardzo ciekawą funkcją wg dr Krzysztofa Fatla jest np. prognozowanie nocnego spadku wilgotności podłoża. Platforma pozwala także na prognozowanie wysokości zbiorów – co jest bardzo ważne np. we współpracy z dużymi odbiorcami sieciowymi. W Polsce jest obecnie 6 gospodarstw, gdzie jest testowany ten system.

Optymalne wykorzystanie zalet mat Grodan GT Master 10 cm…

… podczas letniej produkcji to temat przedstawiony przez Marcina Włodarczyka. Jest to mata dwuwarstwowa o poziomym układzie włókien. Górna warstwa jest gęstsza i twardsza, dolna ma luźniejszą strukturę. Mata ta ma jest określana jako podłoże „wybaczające” błędy uprawowe. O wiele łatwiej jest na niej sterować roślinami w kierunku generatywnym i utrzymać ich równowagę wegetatywno-generatywną.  Dzieje się tak ponieważ z racji na dużą wysokość podłoża łatwiej jest odprowadzić z niego nadmiar pożywki i zachować optymalne stosunki powietrzno-wodne. W matach tych prościej można odświeżać zapas pożywki oraz trudniej jest zalać takie podłoże – w porównaniu z matami o tradycyjnej wysokości. Nocny spadek wilgotności na matach 10 cm powinien wynosić 8-10%, rozpoczęcie podlewania powinno następować, gdy spadek wilgotności od wschodu słońca wyniesie 1-1,5% (najpierw powinna nastąpić transpiracja, dopiero potem możemy nawadniać). Zakończenie nawadniania powinno natomiast przypadać później niż nam się wydaje, gdyż rośliny na tych matach są aktywne dłużej niż na matach o typowej wysokości. Mat o wysokości 10% nie powinniśmy nawadniać w godzinach nocnych. Powinno się także unikać zbyt krótkich cykli nawodnieniowych na początku dnia.

Cieniowanie obiektów

Kamil Szybczyński z firmy Royal Brinkman przedstawił nowości produktowe w ofercie firmy. Omówił m.in. zalety i możliwości cieniowania szklarni i tuneli (korzystne warunki dla roślin, ale także poprawa warunków pracy oraz warunków dla zastosowanych w obiekcie pożytecznych entomofagów orz trzmieli). W ofercie są zarówno cieniówki proszkowe (Shadefix, Whitefix), jak i płynne, zacieniające – Q4, rozpraszające światło D-Fuse oraz ograniczające promieniowanie cieplne cieniówki Q-Heat.

Środki ochrony biologicznej

Fungicydy

Nowością w ofercie Royal Brinkman są biologiczne fungicydy. Należy do nich Serifel produkowany przez firmę BASF, zawierający pożyteczną bakterię Bacillus amyloliquefaciens, szczep MBI600. Produkt jest dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym, ma szeroki zakres rejestracji – może być używany do ochrony pomidorów pod osłonami. Środek można używać zapobiegawczo przeciw szarej pleśni i zgniliźnie twardzikowej. Dodatkową zaletą Serifelu jest zmniejszanie, pod wpływem działania zawartych w nim bakterii, ilości pozostałości środków ochrony roślin użytych wcześniej do ochrony.

Kolejnym produktem omawianym przez Kamila Szybczyńskiego był Vintec  z firmy Belchim. Zawiera on pożyteczny gatunek grzyba Trichoderma artoviride, szczep SC1 Podobnie jak poprzedni produkt może być stosowany do ochrony pomidorów w uprawach pod osłonami, także w rolnictwie ekologicznym. Przeznaczony jest do zapobiegania szarej pleśni.

Insektycydy

W ofercie firmy Royal Brinkman pojawiły się także biologiczne insektycydy produkcji firmy Bayer, powstałe na bazie naturalnych wyciągów roślinnych. Należy do nich Requiem Prime, zawierający wyciąg z komosy ryżowej, w którym znajdują się owadobójcze terpeny. Preparat działa kontaktowo na mączliki, wciornastki, przędziorki oraz wełnowce, ma też działa nie repelentne. Ma szeroki zakres rejestracji, ale jest ona okresowa – od maja do września (preparat powinien szybko wysychać na roślinie). Rejestracja obejmuje również ochronę pomidorów uprawianych pod osłonami.

Fitter zawiera nienasycone kwasy karboksylowe, ma 1 dzień karencji, może być stosowany w rolnictwie ekologicznym. Jest to środek kontaktowy, działa na większość szkodników – m.in. mączliki, przędziorki i mszyce. Może działać także na jaja szkodników.

Ciekawą nowością w ofercie jest produkt Tutatec do ochrony pomidorów przed skośnikiem pomidorowym (Tuta absoluta). Produkt zawiera feromony płciowe, zaburza orientację samców i mocno zakłóca rozmnażanie się szkodnika. Produkt jest aplikowany w formie dyspenserów – 300 sztuk na hektar, działają one przez 5-6 miesięcy. Powinien być aplikowany od początku uprawy, zapobiegawczo. Konieczne jest jednak regularne lustrowanie plantacji.

Ponadto firma Royal Brinkman rozpoczęła doświadczenia wspólnie z partnerami specjalizującymi się w ochronie  biologicznej. Doświadczenia z firmą Biocont mają na celu sprawdzenie możliwości zastosowania kruszynka (Trichogramma sp.) do zwalczania skośnika pomidorowego.

Badania prowadzone wspólnie m.in. z SGGW koncentrują się na znalezieniu sposobów ochrony przed pordzewiaczem pomidorowym, który stwarza coraz większe problemy m.in. w uprawach doświetlanych. Testowane są preparaty zawierające wyciągi roślinne, środki o wysokim pH, ograniczającym żywotność różnych form rozwojowych tego szkodliwego szpeciela, a także mikroorganizmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet