PODosłonami.pl

DeRuiter_ToBRFVDeRuiter_ToBRFV

Zwalczanie szkodników w uprawie warzyw kapustnych

To jeden z tematów poruszonych podczas szkolenia z zakresu produkcji
i ochrony warzyw, które odbyło się 14 stycznia w Charsznicy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez firmy: Bejo Zaden, Yara Poland i FMC Agro. Tę ostatnią reprezentował i wykład wygłosił Grzegorz Chmielniak.

Czytaj dalej...

Jedna substancja, dwa różne sposoby aplikacji i działania

W ofercie firmy znajdują się dwa sztandarowe preparaty do ochrony warzyw kapustnych przed szkodnikami: Verimark® 200 SC oraz Benevia® 100 OD. Są one oparte na substancji o nazwie cyjanotraniliprol (bardziej znany pod nazwą Cyazypyr®) – należącej do związku z grupy antranilowych diamidów. Według przekazanych informacji przez przedstawiciela, ta grupa insektycydów jest nadal  najnowszą w Polsce jak również na świecie. Produkty oparte o Cyazypyr® wykazują się skutecznością na wiele szkodników gryzących jak i ssących. Omawiane powyżej insektycydy mają różne formulacje i stężenia oraz inny sposób aplikacji (doglebowy i nalistny), dzięki czemu chronią rośliny uprawne na dwa inne sposoby. W przypadku Verimark® 200 SC (koncentrat do rozcieńczania wodą) jest to dwukrotnie większa ilość substancji czynnej oraz formulacja (SC) dedykowana do aplikacji przez korzeń np. młodej rozsady. Dzięki temu zabezpiecza on systemicznie roślinę i działa od 3 do 6 tygodni, a jego stosowanie na palety rozsadowe 3 dni przed sadzeniem jest niezależne od pogody na zewnątrz i nie wymaga wjazdu w pole. Insektycyd bardzo dobrze chroni system korzeniowy, a wraz z transpiracją przemieszcza się do górnych partii roślin wraz z jej wzrostem. Z kolei przy stosowaniu Benevia® 100 OD (koncentrat zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą) ważny jest precyzyjny oprysk nalistny, ponieważ roślinę zabezpiecza wgłębnie i translaminarnie a na szkodniki działa zarówno kontaktowo jak i żołądkowo od 2-4 tygodni. Produkt ten stosowany w polu przez oprysk wymaga odpowiednich warunków pogodowych, sprawnego sprzętu oraz tzw. kosztu wjazdu w pole co w obecnej sytuacji ma wpływ na koszt produkcji.

FMC Verimark - reklama w artykule

Przeznaczenie i racjonalne stosowanie

Działanie diamidów w tym Rynaxypyr® (Coragen)  i opisywanego Cyazypyr® (Verimark, Benevia) polega na zakłócaniu gospodarki wapniowej (blokowaniu włókien mięśniowych), dzięki czemu szkodniki w ciągu kilku do kilkunastu minut zaprzestają żerowania czyli uszkadzania upraw. Natomiast śmierć następuje w kolejnych godzinach w zależności od gatunku szkodnika, jego stadium rozwojowego i warunków pogodowych. Cyazypyr® jako substancja ma szerokie spektrum działania na szkodniki gryzące i o kłująco ssącym aparacie gębowym; m.in. na wciornastki, gąsienice motyli, mączliki oraz chrząszcze, miniarki i mszyce. Preparat Verimark® 200 SC stanowi niezbędną profilaktykę a służy do zaprawiania roślin kapustnych (rozsady) przed śmietką kapuścianą. Prelegent zwrócił uwagę, że często padają pytania jaką ilością wody należy rozcieńczyć 15 ml środka (wskazane w etykiecie) na każde 1000 sztuk roślin. Okazuje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ producenci stosują różne podłoża do produkcji rozsady charakteryzujące się zmienną przepuszczalnością. Zasadą jest, aby ciecz robocza była w pełni wchłonięta przez podłoże, nie dochodziło do jej wypływu z wielodoniczek. Następnie delikatnie należy opryskać rośliny w celu spłukania z nich cieczy użytkowej. Aby oszacować pojemność sorpcyjną podłoża i ilość cieczy roboczej preparatu, wykładowca polecał wykonanie próby „ślepej” polegającej na opryskiwaniu wodą wybranej palety z rozsadą do czasu jej pełnego wysycenia. Preparat należy stosować jednokrotnie w ciągu sezonu czyli najpóźniej na 3 dni przed wysadzaniem rozsady. Z kolei insektycyd Benevia® 100 OD jest przeznaczony do stosowania nalistnego w oprysku polowym. Ważną informacją jest aby był on z dodatkiem adiuwantu olejowego (olej organiczny/naturalny). Według przekazanych informacji, taki dodatek poprawia wchłanianie substancji, zwiększa jej stężenie a co za tym idzie skuteczność i długość działania nawet o 10-20%. Z pozostałych kwestii technicznych dotyczących tego preparatu wymieniono m.in. odstęp między zabiegami wynoszący minimum 7 dni i maksymalną liczbę zabiegów w trakcie sezonu wegetacji (2 zabiegi). Przedstawiciel firmy FMC Agro zalecił rotację insektycydów, a dokładnie grup chemicznych substancji czynnych tak aby utrzymać wysoką skuteczność produktów i nie wywołać odporności szkodników. Dla przykładu proponował po zastosowaniu Verimarku 200 SC wykorzystać insektycyd oparty na innej grupie związków, o odmiennym mechanizmie działania, a ewentualnie pod koniec uprawy produkt Benevia® 100 OD lub Coragen® 200 SC oparty na chlorantraniliprolu (również z grupy antranilowych diamidów).

Bezpieczne dla środowiska

Substancja aktywna Cyazypyr® łatwo ulega rozkładowi (nie zalega w glebie i wodzie) a po zastosowaniu i nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Podobnie jak dla większości środków ochrony roślin, jej degradacja przebiega szybciej w podłożu bogatym w materię organiczną, wysokiej temperaturze i przy działaniu promieni słonecznych (UV). To pokazuje zgodność substancji z obecnymi wymogami dotyczącymi zrównoważonej uprawy i ochrony roślin. Godnym podkreślenia jest fakt krótkiego okresu karencji wynoszący odpowiednio 7 dni dla produktu Benevia® 100 OD, a nawet jej braku w przypadku Verimark® 200 SC. Produkty te są bezpieczne dla owadów pożytecznych i nie zagrażają owadom zapylającym.

Monitoring szkodników

Od zeszłego roku firma wprowadziła system monitoringu szkodników pod nazwą Arc Farm Intelligence, również w Charsznicy, gdzie odławiano do pułapki tantnisia krzyżowiaczka. Grzegorz Chmielniak poinformował, że system pozwala na optymalizację (dokładne określenie czasu) wykonywania zabiegów ochrony roślin, pokazując aktualną presję szkodników w ważnych regionach naszego kraju. Informacje nt. sygnalizacji pojawienia się agrofagów są wysyłane do użytkowników poprzez aplikację na telefonach.

Nowy biostymulator

Możliwe, że jeszcze w bieżącym roku pojawi się w ofercie biostymulator bakteryjny Accudo. Jego głównym atrybutem będzie zwiększenie odporności na stres, poprawa wigoru i przyspieszenie rozwoju systemu korzeniowego roślin.

O insektycydach do zaprawiania rozsady i opryskiwania warzyw kapustnych mówił Grzegorz Chmielniak z firmy FMC Agro, fot P. Bucki

O insektycydach do zaprawiania rozsady i opryskiwania warzyw kapustnych mówił Grzegorz Chmielniak z firmy FMC Agro, fot P. Bucki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

HortiNet_wyszukiwarka
HortiAdNetHortiAdNet