PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Planowanie uprawy w wełnie mineralnej

Zbliżamy się do końca bieżącego sezonu i końca uprawy. Czas na podjęcie decyzji na następny rok: jaką wybrać odmianę i system uprawy, czy szczepić rośliny, czy nie szczepić, jaki wybrać termin sadzenia. Wiele jest pytań i wątpliwości na które trzeba sobie w najbliższym czasie odpowiedzieć. ARTYKUŁ REKLAMOWY.

W nawale tych pytań pomijamy dość często jeszcze jeden, bardzo istotny element planowania – dobór podłoża (maty uprawowej) odpowiedniego do naszych warunków uprawy, takich jak: rodzaj szklarni, jej wyposażenie, rodzaj i wydajność systemu nawodnieniowego, systemu uprawy czy odmiany, często też naszych przyzwyczajeń.

W tym krótkim artykule chcę przedstawić poszczególne etapy wyboru najwłaściwszej maty. Do tego celu używamy specjalnie opracowanego systemu, nazywanego „Cultilene Framework” , który pozwala ocenić na poszczególnych etapach planowania produkcji dobór odpowiedniej maty i strategii nawadniania. Zadanie to ułatwiać może unikatowy system kalkulacyjny (którym dysponują przedstawiciele firmy Cultilene lub lokalni dostawcy). Program ten pozwala dobrać odpowiednie podłoże podczas jednego spotkania ze specjalistą.

Ilość podłoża

Rozpoczynamy od wyliczenia dokładnej ilości potrzebnych mat. Jest to bardzo ważny element planowania, dzięki niemu unikniemy gromadzenia niepotrzebnych nadwyżek lub niespodziewanego braku kilkunastu mat. Wprowadzamy do kalkulatora wymiary danej szklarni tj. szerokość i długość nawy oraz liczbę naw w obiekcie. System wymaga określenia długości rzędu w nawie lub długości rynny. Dokonujemy wyboru długości, szerokości oraz wysokości maty i określamy odległości pomiędzy matami, jeśli chcemy takie zachować. W tym momencie decydujemy jakich wymiarów matę chcemy użyć i czy jest to wymiar odpowiedni dla naszego systemu uprawy. Wybór mat o odpowiednich wymiarach pozwala też na bardziej ekonomiczne podejście do decyzji o zakupie – w przypadku podłoża bardzo często objętość maty decyduje o jego cenie.

W uprawie pomidorów szklarniowych w powszechnym użyciu są maty 1000×200/195×75 mm lub 1330×200/195×75 mm. Ale warto się też zastanowić nad matami w wymiarach 1200×200/195×75 mm. Maty w tym wymiarze pozwalają na zapewnienie odpowiedniej objętości podłoża przy bardziej ekonomicznym podejściu do zakupu.

W dobraniu odpowiednich wymiarów mat do uprawy pomidorów może być pomocny nasz system kalkulacyjny. Ilość podłoża wynikającą z kalkulowanych wymiarów mat i użytych kostek na macie wyrażamy w dm3 (litrach) podłoża na m2 powierzchni szklarni. Jest to bardzo ważny element, pozwalający na ocenę czy planowana ilość odpowiada stosowanym standardom i zaleceniom. Tylko w ten sposób, licząc ilość podłoża na m2 powierzchni, możemy obiektywnie dokonać porównania naszej uprawy z innymi szklarniami np. sąsiada lub kolegi.

Dalej określamy liczbę rynien w nawie oraz liczbę naw. Jeśli nasza szklarnia ma różne długości rzędów obliczeń dokonujemy osobno dla każdej części szklarni. System kalkuluje maksymalną liczbę mat w jednym rzędzie, a dodatkowo oblicza odległości pomiędzy matami, jeśli takie występują. Następnie przystępujemy do kalkulacji liczby kostek na macie (uwzględniając ich wymiary), ich objętość jest uwzględniana w ogólnej kalkulacji.

Równocześnie obliczana jest liczba roślin na m2 powierzchni. Oceniamy, czy nasz system uprawy pozwoli zachować zakładane zagęszczenie roślin na m2 szklarni i jakie zagęszczenie osiągniemy dodając w późniejszym okresie dodatkowe pędy. Na tym etapie możemy obiektywnie zweryfikować poprawność naszych wyliczeń dotyczących inicjalnego a także docelowego zagęszczenia roślin.

Podlewanie

Znając już wymiary mat i liczbę kostek na macie, a także biorąc pod uwagę liczbę kroplowników na macie możemy przystąpić do oceny optymalnej dawki podlewania oraz oceny wydajności naszego systemu kroplującego. Ten element kalkulacji systemu podlewania powinien być przeprowadzony na etapie projektowania nowej inwestycji. Bierzemy pod uwagę wydajność kroplowników, ich liczbę na macie i czas pełnych cykli nawodnieniowych przy określonej dawce pożywki. Tylko w ten sposób możemy uniknąć przykrych niespodzianek w trakcie uprawy, związanych niewystarczającą wydajnością systemu nawadniającego – gdy np. niemożliwe okazuje się podanie pożywki w pełnych cyklach nawodnieniowych na całej powierzchni. System kalkulacyjny pozwala błyskawicznie ocenić czy nasz system nawadniający zapewnia odpowiednie dozowanie pożywki w określonym czasie.

Równocześnie kalkulowany jest i oceniany optymalny wskaźnik dawki pożywki w cm3. Dzięki posługiwaniu się współczynnikiem dawki pożywki (Cultilene Dose Size Factor – DSF), możemy określić czy stosowana przez nas dawka nawodnieniowa mieści się w optymalnym zakresie, czy od niego odbiega od niego. Jednocześnie współczynnik (DSF) pozwala nam w kontrolowany sposób zmieniać dawki nawodnieniowe w celu optymalizacji strategii nawadniania.

Zakończeniem procesu kalkulowania i wyboru odpowiedniego rodzaju maty jest podsumowanie, które potwierdza trafność dokonanego wyboru i daje pewność, że sposób uprawy wybrany przez nas jest właściwy i odpowiedni do naszych warunków.

O wszystkie dalsze szczegóły związane z przygotowaniem się do następnego sezonu uprawy lub szczegóły dotyczące kalkulacji ilości podłoża można zwracać się zarówno do przedstawicieli naszej firmy, jak również do lokalnych dystrybutorów firmy Cultilene. Życzymy podejmowania z ich pomocą tylko właściwych decyzji.

Łukasz Budyta -właściciel plantacji pomidorów doświetlanych lampami LED (z lewej) - oraz Michał Szymczak z firmy Signify, z której pochodzą lampy LED

Uprawa pomidora malinowego z pełnym doświetlaniem LED

Firma Signify (poprzednio Philips Lighting) światowy lider branży oświetleniowej, po raz pierwszy w Polsce zainstalowała oprawy LED w szklarniowej uprawie pomidora malinowego Tomimaru Muchoo. To innowacyjne rozwiązanie zostało zastosowane na plantacji o powierzchni 2 hektarów [...]

HortiAdNet