Budowa szklarni – wzrost popytu i cen materiałów oraz liczby międzynarodowych projektów

PODosłonami.pl

Hezera 2 grudzien
Agro-Sorb 2020

Budowa szklarni – wzrost popytu i cen materiałów oraz liczby międzynarodowych projektów

Pandemia Covid-19 odbiła się na wszystkich sektorach ogrodniczego biznesu i jego uczestnikach. Także na firmach projektujących, stawiających i wyposażających obiekty pod osłonami. Gros takich przedsiębiorstw, które przede wszystkim realizują zamówienia dotyczące szklarni, znajduje się w Holandii, dokąd docierają także inne globalne tendencje mające wpływ na ogólny stan tej branży technologicznej. O wspomnianych trendach i skutkach koronawirusowych zawirowań na rynku poinformowała ostatnio Annie van de Riet, prezes holenderskiej organizacji AVAG, która zrzesza ponad 70 podmiotów – wiele z nich jest dobrze rozpoznawalna w Polsce.

Budowa szklarni w czasie zawirowań spowodowanych pandemią wiąże się m.in. ze wzrostem cen materiałów, fot. A. Cecot

Budowa szklarni w czasie zawirowań spowodowanych pandemią wiąże się m.in. ze wzrostem cen materiałów, fot. A. Cecot

Stowarzyszenie AVAG i jego potencjał

AVAG – stowarzyszenie holenderskich producentów obiektów pod osłonami oraz dostawców technologii szklarniowych – ma siedzibę w Naaldwijk w Westlandzie i reprezentuje najpoważniejszych graczy na międzynarodowym rynku tych usług. Oprócz projektowania i budowy samych konstrukcji, działalność członków obejmuje takie działy, jak: energia, klimat, nawadnianie (fertygacja), ochrona roślin, logistyka, a także wertykalna uprawa.

Annie van de Riet jest prezesem tej organizacji od listopada 2019 r. W artykule pt. „How the pandemic is reframing the future for Dutch greenhouse builders”, opublikowanym przez FloraCulture International przedstawia ona wyzwania, jakie stoją przed AVAG-iem i firmami zrzeszonymi w tym stowarzyszeniu. Kreśli też szersze analizy i prognozy na przyszłość.

Van de Riet twierdzi m.in., że ostatnio powierzchnia nowych obiektów pod osłonami, głównie szklarni, zwiększała się na świecie o około 3500 ha rocznie. Szacuje, że w ciągu najbliższych pięciu lat areał takich upraw wzrośnie o kolejne 50%, dzięki inwestycjom na Bliskim Wschodzie i w Azji, w tym na obszarach tradycyjnie niezwiązanych z ogrodnictwem.

Ponad 3/4 tych projektów jest realizowane przez holenderskich producentów oraz dostawców technologii szklarniowych, którzy są zrzeszeni w AVAG-u. Około 80% łącznego obrotu tych przedsiębiorstw, który wynosi 3 mld € rocznie, pochodzi z eksportu usług i materiałów. Annie van de Riet jest pewna, że przedsiębiorstwa te pozostaną najważniejszymi partnerami dla rozmaitych podmiotów planujących nowe inwestycje, które dotyczą upraw szklarniowych. Ocenia, że członkowie stowarzyszenia są mocno nastawieni na działalność międzynarodową, koncentrując się na innowacjach.

Innowacje

Annie van de Riet podkreśla, że holenderscy dostawcy inwestują w innowacje, ściśle współpracując z uniwersytetami i instytucjami badawczymi. Zacieśnia się też współpraca pomiędzy firmami działającymi w całym łańcuchu dostaw: AVAG, który zrzesza różne podmioty, jest siłą napędową tych procesów. – Stworzyliśmy sieć przedsiębiorstw i zaplecza doświadczalnego, które są sprawcami postępu w branży szklarniowej. Stymulujemy innowacje również poprzez nasz program, w ramach którego realizowane są określone projekty badawcze, i udostępniamy ich wyniki członkom organizacji. Skupiamy się na przedsięwzięciach, z którymi poszczególne firmy nie mogłyby sobie poradzić w pojedynkę – mówi Van de Riet.

Jednym z przykładów jest oprogramowanie CASTA do „obliczania” konstrukcji, którego używają konstruktorzy szklarni do optymalizacji projektów pod kątem lokalnych warunków. AVAG wspiera również obecnie prace nad zintegrowanymi systemami uprawy opartymi na danych – takie systemy holenderscy dostawcy szklarni zaczynają oferować w pakiecie usług, które wykraczają poza samą budowę i wyposażenie obiektu. Inwestorzy zaś coraz częściej poszukują kompleksowych usług – od projektowania i budowy szklarni po zarządzanie uprawami.

Pandemiczne plusy i minusy

Zagraniczna działalność napotykała przeszkody, gdy wybuchła pandemia Covid-19. Wizyty u potencjalnych klientów były niemożliwe; projekty już realizowane zostały wstrzymane.

Pandemia wpłynęła też jednak na wzrost znaczenia lokalnej produkcji żywności, a to stymuluje popyt na usługi oferowane przez producentów szklarni i dostawców wyposażenia obiektów. Reasumując: ostatnie miesiące dały temu sektorowi w sumie więcej korzyści niż trudnych wyzwań.

Budowa szklarni „zewnętrzne” inwestycje

Nową tendencją jest coraz bardziej widoczny udział inwestorów spoza branży ogrodniczej (fundusze kapitałowe) oraz rządów niektórych państw w finansowaniu budowy obiektów szklarniowych. Wynika to ze wzrostu liczby ludności miast, która wymaga coraz większych dostaw żywności. Inwestycje mające na celu zaopatrzenie mieszkańców aglomeracji w takie produkty spożywcze, które będą miały wysoką jakość (uzyskaną m.in. dzięki nowoczesnej technologii uprawy roślin pod osłonami), lokalne pochodzenie i zostaną otrzymane w sposób „zrównoważony”, są więc coraz częstsze.

Ten trend doprowadził do licznych „inwestycji zewnętrznych” w holenderski biznes szklarniowy, takich jak np. niedawne przejęcie firmy Gakon przez Netafim czy ulokowanie funduszy typu private equity w przedsiębiorstwie Prins Group. Zdaniem Annie van de Riet, jest to logiczny proces, gdyż firmy (zrzeszone w AVAG-u) coraz intensywniej działają na arenie międzynarodowej, a projekty, które realizują, są coraz większe. Wymaga to swobody finansowej.

Holenderscy konstruktorzy dobrze sobie radzą ze światową hossą na rynku inwestycji w obiekty pod osłonami (realizowane w celu uruchomienia lokalnej produkcji), ale prezes Van de Riet przyznaje, że może mieć ona negatywne konsekwencje dla ogrodników w Holandii, którzy produkują głównie na eksport i korzystają z dotychczasowych niedoborów, np. warzyw, w innych krajach.

Ogrodnictwo pod osłonami – kapitałochłonność, automatyzacja, cyfryzacja

Ogrodnictwo szklarniowe staje się coraz bardziej kapitałochłonne ze względu na stopień zaawansowania technicznego.

Van de Riet uważa, że ​​automatyzacja i cyfryzacja produkcji roślin ogrodniczych jest obecnie największym wyzwaniem technicznym dla branży, którą reprezentuje AVAG. Mówi, że można się z tym wyzwaniem zmierzyć dzięki współpracy pomiędzy wszystkimi firmami, które uczestniczą w procesie oddawania gotowego obiektu „pod klucz”.

Badania dotyczące tzw. autonomicznej uprawy prowadzone w Wageningen University Research pokazały, że skomputeryzowana produkcja ogrodnicza pod osłonami daje lepsze wyniki niż tradycyjna, a automatyzacja pozwala zaoszczędzić siłę roboczą, wodę, energię, nawozy itd. Ponadto dzięki stałemu i dokładnemu monitorowaniu funkcjonowania szklarni, naprawy czy konserwację można przeprowadzić w optymalnym czasie, wydłużając żywotność obiektu.

Ceny w górę i niedobory

W innej wypowiedzi, opublikowanej przez portal Floraldaily.com, Annie van de Riet zwraca uwagę, że ceny materiałów do budowy szklarni i wyposażenia obiektów pod osłonami poszły w górę (np. aluminium podrożało o 50% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a stal czy szkło dyfuzyjne – o 100%). Wyraźnie wzrosły też koszty transportu, zwłaszcza morskiego i lotniczego.

Zwiększony światowy popyt na obiekty szklarniowe spowodował zarazem braki produktów niezbędnych do ich postawienia czy wykończenia, m.in. materiałów z PCW, podobnie jak z plastiku.

Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w zawirowaniach związanych z pandemią (po załamaniu się  rynku wiosną 2020 r., nastąpił gwałtowny spadek popytu, więc fabryki związane z biznesem szklarniowym ograniczyły moce produkcyjne; następnie latem ub. r., kiedy koniunktura się poprawiła, okazało się, że materiałów do produkcji i wyposażenia szklarni brakuje, co po dziś dzień generuje problemy z podażą; do tego doszły zakłócenia logistyczne, które dotyczyły transportu surowców lub produktów).

W przeszłości firmy mogły sprzedawać usługę (budowę szklarni z wyposażeniem), a dopiero potem zaopatrywać się w materiały. Teraz jest odwrotnie – najpierw trzeba zarezerwować surowce i produkty. Jeśli chodzi o rodzaje obiektów, zwykle łatwiej jest zrealizować zamówienie standardowe niż to dostosowane do konkretnych, nietypowych potrzeb klienta.

AVAG bierze pod uwagę, że skutki ubiegłorocznych i obecnych zawirowań będą nadal odczuwalne w 2022 r.

 

Oprac. AC

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet