Syetem Trutina z firmy Gremon Systems pomaga podejmować decyzje uprawowe

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Dane liczbowe w uprawie – systemy wspomagające zarządzanie produkcją warzyw szklarniowych

Na początku grudnia ciekawe webinarium na temat nowoczesnych rozwiązań, wykorzystywanych głównie w uprawach warzyw szklarniowych zorganizowały firmy Gremon Systems, reprezentowana w Polsce przez Cypriana Forca, oraz doradcza firma Delphy Polska, reprezentowaną podczas spotkania przez Tomasza Krasowskiego i Martę Repelewicz-Szybkowską. W pierwszej części relacji z tej konferencji online przybliżę zagadnienia omawiane obszernie przez specjalistów z Gremon Systems.

Podczas webinarium zorganizowanego przez firmy Gremon Systems i Delphy można było wysłuchać m.in. prezentacji Cypriana Forca (góra), Tomasza Krasowskiego (na dole z lewej) oraz Jánosa Lóczi

Podczas webinarium zorganizowanego przez firmy Gremon Systems i Delphy można było wysłuchać m.in. prezentacji Cypriana Forca (góra), Tomasza Krasowskiego (na dole z lewej) oraz Jánosa Lóczi

Dane pozwalają uzyskiwać wyższe plony

Temat ten omówił János Lóczi z Węgier, założyciel i prezes firmy Gremon Systems, która oferuje techniczne rozwiązania pozwalające gromadzić dane z uprawy i jest od 2015 r. aktywna również w Polsce.

Jak poinformował specjalista z Węgier w ostatnich latach firma Lets Grow (lider na rynku w systemach dla ogrodnictwa gromadzących dane) oraz Gremon Systems rozpoczęły strategiczną współpracę. Dzięki temu dane z sensorów Trutina i komputerów klimatycznych mogą być wysyłane na stworzoną w tym celu platformę Lets Grow. Celem tego rozwiązania jest osiągnięcie optymalnych wyników w uprawie i wykorzystanie w pełni potencjału genetycznego roślin.

Firma dąży do stworzenie rozwiązania cyfrowego, Gremon Digital, które gromadziłoby i przetwarzało dane z różnych sensorów i systemów – z wag Trutina, ale także z innych urządzeń w szklarni, m.in. mierzących parametry klimatu, danych z monitoringu roślin (Crop Monitor), z systemu kontroli pracy (Insight Manager). Dane te zgromadzone w jednym miejscu mogą już obecnie wspomagać ogrodnika w podejmowaniu decyzji oraz w przewidywaniu wysokości plonów (Gremon Forecaster), a także ilości energii potrzebnej na uzyskanie tego plonu. Następnym krokiem będzie zdalne sterowanie warunkami uprawy z wykorzystaniem wspomnianego systemu.

Obecnie w szklarniach monitorowane są warunki klimatyczne. Za pomocą wag Trutina można gromadzić informacje dotyczące nawadniania i przyrostu biomasy. János Lóczi zwracał uwagę, że zbieranie danych wymaga wysokiej częstotliwości odczytów i możliwości gromadzenia ogromnej liczny danych. Na przykład przy odczytach co 5-60 sekund i mierzeniu 25 parametrów rocznie z jednej sekcji klimatycznej w szklarni gromadzi się do 80 mln danych. Samo gromadzenie, a tym bardziej zarządzanie taką liczbą danych oraz ich analizowanie jest dużym wyzwaniem.

W przyszłości w szklarniach uprawa będzie prowadzona z jeszcze większym wykorzystaniem danych dotyczących klimatu i przewidywanych reakcji roślin. Rośliny mają określony genetyczny potencjał, dotyczący również plonowania. Ogrodnicy dążą do uzyskanie maksymalnego plonu przy określonych warunkach zewnętrznych, powodzenie uprawy zależy jednak w dużej mierze od tego, jakie warunki zostaną zapewnione roślinom wewnątrz szklarni. Na wzrost, rozwój i plonowanie roślin największy wpływ – jak podkreślał specjalista z Węgier – mają światło oraz parametr VPD, czyli deficyt prężności pary wodnej, od którego zależy intensywność transpiracji. To właśnie te czynniki mają zasadniczy wpływ na plonowanie. János Lóczi poinformował również o tym, że w ich firmie trwają prace nad stworzeniem narzędzia do pomiaru VPD.

Przyrost biomasy  

W nowej wersji systemu Trutina jest określona tzw. wydajność przyrostu biomasy (plant grow eficiency, określona w g/m2) przy danym promieniowaniu słonecznym (J/cm2). Ten parametr jest bardzo ważny w ocenie uprawy i mogą wystąpić bardzo duże różnice w jego wartościach. Wskazuje on, jak w danej uprawie ogrodnik potrafi wykorzystać energię promieniowania słonecznego, odpowiednio sterując klimatem wewnątrz szklarni.

Informacje przekazane przez János Lóczi były uzupełnione analizą warunków z konkretnych szklarni – z danych z systemu Trutina.

Na zakończenie specjalista z Węgier dodał, że rozwiązania z ich firmy – omawiany system Trutina – są od kilku lat wykorzystywane na Uniwersytecie w Wageningen w projekcie dotyczącym autonomicznej szklarni. System ten jest określany jako podstawowe narzędzie w prowadzeniu uprawy upartej na danych liczbowych.

Praktyczne uwagi nt. korzystania z wag w uprawie

Prezentacja dotyczyła wykorzystywania wag Trutina w uprawie, Cyprian Forc przekazał wiele praktycznych uwag na ten ich eksploatacji.

Warto sprawdzać, gdy np. mamy wątpliwości, czy poszczególne wagi dokonują prawidłowych pomiarów biomasy. – W tym celu w oprogramowaniu Trutiny na wykresie biomasy klikamy w ikonkę kosza i możemy uzyskać dane z pojedynczych wag. Na wybranej zawieszamy odważnik, np. 5 kg, i sprawdzamy, czy ta zmiana masy pojawia się w odczycie z wagi – wyjaśniał specjalista. Natomiast aby dokonać kalibracji sensorów wagowych należy zawiesić wagi bez obciążenia i skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Gremon – w ciągu kliku godzin specjaliści dokonują kalibracji. Także co pewien czas powinno się kalibrować sensor EC – i w tym przypadku podobnie należy kontaktować się z działem technicznym firmy. Warto pamiętać, że na prawidłowość odczytu EC ma również wpływ to, czy sensor jest prawidłowo umieszczony w macie – powinien być wbity w połowie wysokości maty.  Co pewien czas dobrze jest sprawdzać też prawidłowość odczytu przelewu – tradycyjnie podstawiając pod rynnę pojemnik na przelew i mierząc jego wielkość na koniec dnia.

Cyprian Forc zwracał uwagę, że dla upraw z doświetlaniem asymilacyjnym w oprogramowaniu systemu Trutina wprowadzono funkcję sztucznego wschodu i zachodu słońca, co ułatwia ocenę nawadniania w czasie, gdy rośliny są doświetlane.

Czujniki i mierniki w uprawach szklarniowych

Omawiany system można wyposażyć w dodatkowe mierniki – np. Teros-12, który mierzy temperaturę, EC i wilgotność w matach uprawowych lub ES-2 mierzący temperaturę i EC w przelewie lub pożywce. Z kolei Atmos-14 służy do mierzenia temperatury i wilgotności powietrza. Jak mówił manager jeden taki sensor powinno się umieścić na wysokości dojrzewającego grona, a drugi 30-40 cm nad najwyższym gronem. W ten sposób można sprawdzać parametry i cyrkulację powietrza oraz na tej podstawie wprowadzać korekty klimatu, tak, by uniknąć utrzymywania się warunków sprzyjających rozmnażaniu się grzybów chorobotwórczych.

Kolejnym ważnym miernikiem w szklarni jest piranometr, który mierzy światło dostępne dla roślin (słoneczne czy z lamp HPS).

Aktualizacja systemu…

…to kolejne zagadnienie omawiane przez specjalistę z firmy Gremon. System Trutina w wersji 2.0 dostarcza więcej informacji, w przyjaznej dla ogrodnika formie. Między innymi podaje dane dotyczące nawadniania w ml/m2 przy danym promieniowaniu w J/cm2, przelew dzienny w %, promieniowanie aktualne w W/m2 i sumaryczne w J/cm2. Kolejne dane przedstawiane w nowej wersji to m.in. liczba cykli nawadniających, ilość podanej pożywki, ilość wody wytranspirowanej przez rośliny, czy szybkość absorpcji pożywki. Wskazane są także zmiany masy rynny od ostatniego podlewania wieczorem do pierwszego podlewania rano czy od wschodu słońca do pierwszego podlewania, itp. Podobnie szczegółowo są przedstawione informacje dotyczące parametrów podłoża uprawowego. Koleje dane dotyczą balansu energetycznego rośliny, sumy radiacji, zużycia energii przez roślinę i produkcji biomasy przy ilości światła dostarczonego roślinom.

Jak podawał Cyprian Forc także nowe wagi w są ulepszone w stosunku do poprzednich wersji, są bardziej stabilne w przypadku problemów z internetem. Dodatkowo można do nich podłączyć aż do 10 sensorów.

Nową funkcją jest aplikacja Trutina notifier – do tworzenia własnych alertów (dot. np. światła, spadku masy rynny, wyłączenia wagi z sieci internetowej itp.), jakie będą wysyłane na smartfon. Daje to większą możliwość kontroli warunków uprawy, co przekłada się na lepszą kondycję roślin i wyższe plonowanie, a także na oszczędność wody, nawozów oraz czasu ogrodnika.

Firma pracuje także nad nowym urządzeniem – wagą bezprzewodową, opracowano prototyp takiego urządzenia, do kontroli nawadniania i przelewu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dzień Pomidora w miejscowości Wijewo

9 września br w Gospodarstwie Ogrodniczym pana Piotra Johna w miejscowości Wijewo odbyło się spotkanie poświęcone odmianom i ochronie pomidora w uprawie w tunelach foliowych. Organizatorami wydarzenia były firmy Hazera Poland, Koppert oraz Sativex. Zaprezentowano [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet