Doświetlanie roślin - doświadczenia w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

PODosłonami.pl

Seminis Britanos 2

Doświetlanie roślin – podstawowe informacje oraz doświadczenia w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

Doświetlanie roślin było tematem konferencji naukowej pt. Zastosowanie lamp LED w uprawie roślin ogrodniczych. Odbyła się ona pod koniec ubiegłego roku, a jej organizatorem był Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Konferencja miała na celu promowanie działań na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.

Czytaj dalej...
W Instytucie Ogrodnictwa prowadzone są doświadczenia z doświetlaniem roślin ozdobnych i warzyw, także w polskich szklarniach coraz częściej można zobaczyć doświetlaną uprawę pomidorów - tu początek plonowania doświetlanych pomidorów malinowych w okolicach Kalisza (fot. A. Wize), Tomimaru Muchoo, Kordylasiński

W Instytucie Ogrodnictwa prowadzone są doświadczenia z doświetlaniem roślin ozdobnych i warzyw, także w polskich szklarniach coraz częściej można zobaczyć doświetlaną uprawę pomidorów - tu początek plonowania doświetlanych pomidorów malinowych w okolicach Kalisza (fot. A. Wize)

Wymagania świetlne roślin

Według danych przytoczonych danych przez prowadzącą konferencję dr hab. Jadwigę Treder, prof. IO, spośród roślin ozdobnych bardzo małe wymagania pod względem światła [w µmol·m-2· s-1] ma tulipan (ok. 32,5), a najwięcej róża (ok. 185), natomiast u warzyw – ogórka, papryki i pomidora – wynoszą one średnio kolejno: 150, 100 i 185 µmol·m-2· s-1. Prelegentka przypomniała, że działanie światła na rośliny jest wielokierunkowe. Wywołuje ono efekt fotosyntetyczny (źródło energii do procesu fotosyntezy), morfogenetyczny (pokrój roślin, itp.) i fotoperiodyczny (inicjowanie kwitnienia). Światło widzialne mieści się w zakresie długości fali 380-780 nm, natomiast fotosynteza przebiega najintensywniej w zakresie 400-700 nm. Pozostałe zakresy warunkują morfogenezę roślin.

O doświetlaniu roślin i LED-ach

Liczba, rodzaj, a także wysokość usytuowania lamp służących do doświetlania powinny być dostosowane do wymagań roślin i właściwości źródeł światła. Rośliny można doświetlać impulsami światła, np. w każdej godzinie ciemności włączać na krótko lampy (co daje możliwości oszczędzania energii). Przed rozpoczęciem uprawy oprócz dezynfekcji wewnętrznej obiektu trzeba zapewnić jak najlepsze warunki przepuszczalności szkła dla światła naturalnego (mycie szyb). W porównaniu z tradycyjnymi lampami HPS, lampy typu LED emitują mniejsze ilości ciepła, co ułatwia regulowanie tego czynnika środowiska wewnątrz obiektu, a także umożliwia bliższe usytuowanie lamp względem roślin. Doświetlanie LED-owe jest bezpieczne dla człowieka ponieważ jest pozbawione promieniowania UV i efektu migania. W przypadku niektórych lamp bardzo ważnym czynnikiem ułatwiającym pracę ogrodnika jest możliwość regulacji składu widma oraz natężenia oświetlenia zależnie od istniejących warunków pogodowych.

Doświetlanie w produkcji roślin ozdobnych

Prof. IO, dr hab. Jadwiga Treder zwróciła uwagę, że chcąc uzyskać materiał handlowy pelargonii na przełomie II i III, a nawet w kwietniu do sprzedaży tę roślinę ozdobną sadzonkuje się już w okresie jesienno-zimowym. W tym czasie doświetlanie wyraźnie przyspiesza ukorzenianie się roślin. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonego w IO doświadczenia dotyczącego wpływu zróżnicowanego widma światła lamp LED na proces ukorzeniania sadzonek pelargonii (odmiany ‚Summer Lovers Dark Red’ o ciemnoczerwonych, półpełnych kwiatach i silnym wzroście). Ocena ukorzeniania po 3 tygodniach wykazała, że najlepszy system korzeniowy (m.in. pod względem masy i długości) miały sadzonki doświetlane lampami o spektrum z wyższym udziałem światła niebieskiego.

Przedmiotem innego badania było regulowanie wzrostu i kwitnienia petunii rabatowej (odmiany ‚Special Burgundy Bicolor’) za pomocą zróżnicowanego widma światła lamp LED w szklarni. Po 5 tygodniach uprawy uzyskano wyniki wskazujące na to, że doświetlanie standardowymi lampami sodowymi o mocy 400 W zwiększało jedynie wzrost wegetatywny roślin. Z kolei doświetlanie lampami typu LED o dużym udziale spektrum widma czerwonego dodatkiem światła niebieskiego i bliskiej podczerwieni powodowało, że rośliny były bardziej krępe, wytwarzały więcej kwiatów i wybarwionych pąków.

Pomidory i ogórki w uprawie pod lampami

Prowadząca szkolenie dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO przedstawiła również wyniki badań dotyczących plonowania pomidora i ogórka uprawianych z doświetlaniem w warunkach zróżnicowanego widma światła.

W doświetlaniu ogórka odmiany Pacto uprawianego na matach z wełny mineralnej wykazano m.in., że dodatkowe doświetlanie międzyrzędowe lampami diodowymi (LED) wpłynęło na zwiększenie plonu owoców z pojedynczej rośliny w porównaniu do obiektu doświetlanego górnie wyłącznie lampami sodowymi. W innej kombinacji „hybrydy oświetleniowej” (wykorzystanie lamp sodowych i LED równocześnie) owoce ogórka charakteryzowały się wyższą akumulacją witaminy C. Ciekawe wyniki uzyskano również w doświadczeniu z produkcją rozsady tego gatunku tylko w warunkach sztucznego oświetlenia. Najlepsze parametry rozsady ogórka uzyskano w wyniku doświetlania lampami Spectro o wyższym natężeniu i pełnym widmie. Była ona zwarta i przede wszystkim miała o wiele lepiej rozwinięty system korzeniowy.

Na koniec prowadząca przedstawiła wyniki badań nad wpływem zróżnicowanego doświetlania w szklarni na plon pomidora malinowego Tomimaru Muchoo. Najwcześniej zaczęły plonować pomidory w kamerach z doświetlaniem lampami HPS oraz HPS i LED (międzyrzędowo). Wyższy łączny plon owoców uzyskano z obiektów doświetlanych lampami LED o świetle białym z dodatkiem barwy czerwonej i niebieskiej niż w obiekcie, gdzie użyto lamp sodowych. Z drugiej strony owoce pochodzące z roślin doświetlanych lampami HPS charakteryzowały się wyższą wartością Brix.

Oszczędność nie tyko na lampach

Ciekawy wykład nt. możliwości oszczędnego doświetlania roślin lampami LED z wykorzystaniem suwnicy przedstawił prof. dr hab. Waldemar Treder. Prelegent przeprowadził badanie nad możliwością mobilnego doświetlania roślin. W doświadczeniu we współpracy z firmami Plantalux oraz Inventia wykorzystano lampę LED emitującą światło o barwie różowej i białej, a pośrodku mieszane, oraz  telemetryczny sterownik do zdalnego sterowania całym systemem, który był na początku uruchamiany w oparciu o czujnik światła. Pomiary natężenia światła na kilku wysokościach wskazują na kluczową kwestię dostosowania wysokości zawieszenia lamp do wysokości roślin. Na platformie internetowej DataPortal.online, służącej do gromadzenia i wizualizacji danych telemetrycznych zamieszczony został wirtualny sterownik z tego doświadczenia z wieloma danymi tj.: pomiar z czujnika światła do sterowania (nad roślinami), pomiar z czujnika światła pod suwnicą, próg włączenia doświetlania, etc. Mobilne doświetlanie z suwnicą zapewnia bardziej optymalne i równomierne doświetlanie wszystkich roślin pod lampami.

Doświetlanie, a procesy życiowe roślin

Trzecim prelegentem podczas wirtualnej konferencji był dr Krzysztof Klamkowski, który wygłosił wykład pt. Wpływ doświetlania na wymianę gazową i wzrost roślin ogrodniczych. Zwrócił on uwagę, że w życiu rośliny bardzo duże znaczenie ma barwa docierającego do niej światła. Światło o widmie czerwonym i niebieskim głównie decyduje o intensywności fotosyntezy, a zielone jest wykorzystywane w trakcie formowania aparatu fotosyntetycznego. Istnieje ponadto cała grupa barwników roślinnych, która bierze udział w regulacji wzrostu i rozwoju roślin na każdym etapie. Dzięki oświetleniu LED można więc „skomponować” widmo światła o określonej długości fali i kształtować wzrost i rozwój roślin, co dotychczas nie było możliwe przy ustalonym widmie w lampach sodowych.

W doświadczeniu nad doświetlaniem pomidora wykazano niemal dwukrotnie wyższy współczynnik natężenia fotosyntezy i transpiracji u liści doświetlanych lampami LED (o mocy 110 W; widmo niebieskie, czerwone i podczerwień) i HPS (o mocy 400 W) w porównaniu do obiektu kontrolnego. Największą świeżą masą i wysokością charakteryzowały się rośliny doświetlane lampami LED. Z kolei powierzchnia liści była trzykrotnie wyższa u roślin doświetlanych, niezależnie od typu lamp, w stosunku do roślin bez doświetlania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Różnokolorowy asortyment odmian papryki z Enzy

Znane i nowe odmiany papryki i inne propozycje odmianowe na nowy sezon

W sezonie uprawy ogrodnicy mieli okazję uczestniczyć w kilku pokazach odmian papryki w warunkach produkcyjnych. Jeden z takich pokazów miał miejsce w gospodarstwie Magdaleny i Przemysława Szatanów w miejscowości Długie, w okolicach Potworowa. Głównym organizatorem [...]

Florensis_Dianthus
BIOCONT
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet