PODosłonami.pl

Seminis_3Seminis_3

Produkcja rozsady – reżim sanitarny dla uzyskania zdrowych roślin

W gospodarstwie ogrodniczym, które nie jest nastawione na specjalistyczną produkcję rozsady, trudno jest spełnić wszystkie zalecenia pozwalające na uzyskanie jakościowo dobrej rozsady bez ponoszenia wysokich kosztów. Na pewno bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniego reżimu sanitarnego. Aneta Okoń z firmy Rozsadnik niejednokrotnie podkreślała w swoich prezentacjach podczas branżowych spotkań dla producentów warzyw szklarniowych, że w reprezentowanym przez nią zakładzie produkcja rozsady odbywa się przy ścisłym przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego.

Czytaj dalej...
pakowanie rozsady

Proces pakowania rozsady na wózki (fot. Rozsadnik)

Pomiędzy sezonami produkcyjnymi

W przypadku hal i pomieszczeń nastawionych na produkcję rozsady, przed przystąpieniem do przygotowania tych obiektów do dezynfekcji warto dokonać ich podziału na kilka stref fitosanitarnych. Każdorazowo po zakończeniu sezonu gruntownemu czyszczeniu poddawane są stoły produkcyjne, posadzki, podłoże, konstrukcja szklarni  i ściany. Bezwzględnie należy z obiektu usunąć resztki roślinne, których obecność mogłaby być źródłem infekcji dla nowych upraw. Oprzyrządowanie używane do sprzątania szklarni takie jak np. szczotki, miotły i mopy  są po sprzątaniu wyrzucane, gdyż nie ma możliwości odkażenia ich w 100% i lepszą decyzją jest każdorazowo kupienie nowych. Aneta Okoń zwróciła uwagę na przestrzeganie przez pracowników wprowadzonego zakazu przenoszenia oprzyrządowania w trakcie sprzątania pomiędzy poszczególnymi działami.

Aneta Okoń

Aneta Okoń (fot. D. Łabanowska-Bury)

Takie elementy obiektu jak kapilary, dysze do wody, stacje nawadniające oraz inne wyposażenie szklarni, które daje się zdemontować, myte są ciepłą wodą z dodatkiem detergentu oraz dezynfekowane. Posadzka, przez przystąpieniem do dezynfekcji, jest myta za pomocą myjki ciśnieniowej i należy przy tym przestrzegać zasady mycia zawsze w kierunku wyjścia z obiektu.

Po zakończonym sezonie, a przed początkiem kolejnego wózki do transportu rozsady są czyszczone i naprawiane. Usuwane są wszystkie elementy, w których mogłoby znaleźć się siedlisko bakterii, wirusów. Wymieniane są kółka, które uległy uszkodzeniu. Wózki w ramach działań prewencyjnych są oznaczane różnymi kolorami w zależności od części zakładu, w którym są używane, co pozwala zapobiegać przemieszczaniu się wózka pomiędzy poszczególnymi działami…

Zostało jeszcze 84% artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FLORENSIS_10 (XII 2023)
ICL Osmocote
TSWTSW
HortiAdNetHortiAdNet