PODosłonami.pl

DeRuiter_ToBRFVDeRuiter_ToBRFV

Rola mikrobiomu glebowego w uprawach jagodowych

Mikrobiom gleby można dzielić na mniejsze grupy, jak np. mikrobiom grzybów, czy bakterii. Gleba jest złożonym układem, w którym zachodzi wiele wzajemnych interakcji. Jednak na początku chcę wyjaśnić znaczenie wpływu obecności mikroorganizmów na właściwości gleby oraz rośliny.

Czytaj dalej...

fot. pixabay

W glebie zachodzi wiele wzajemnych interakcji na linii: mikrobiom – roślina, mikrobiom – patogen, mikrobiom – czynniki chemiczne (nawozy, środki ochrony roślin, pH), mikrobiom – czynniki abiotyczne (temperatura, opady, wilgotność powietrza, typ gleb, rodzaj uprawy). Na niektóre z tych elementów nie mamy wpływu, ale ważna jest ocena, czy nowy element będzie sprzyjał, lub nie, budowie prawidłowego mikrobiomu gleby. Ponadto, każdy zabieg w postaci ś.o.r., nawożenia, czy nawet zabieg agrotechniczny wpływa na mikrobiom gleby. Schemat tych zależności przedstawia poniższy diagram.

W przypadku uprawy kluczowy jest skład mikrobiomu. Obecnie mamy dostępne narzędzia do sprawdzenia stanu mikrobiomu gleby, jego stymulacji, a nawet sprawdzenia efektywności biostymulacji. Większe znaczenie dla uprawy ma obecność grzybów niż bakterii. Wynika to w dużej mierze z faktu szerszego zakresu pH, które tolerują grzyby. Określenie gatunków najliczniej zasiedlających daną glebę wraz z ich udziałem procentowym w próbce pozwala określić stopień „zmęczenia” gleby oraz potencjał supresyjny. Potencjał supresyjny gleby to jej zdolność do tworzenia niekorzystnych warunków do rozwoju patogenów wywołujących choroby oraz wspomaganie roślin w rozwoju.

Nexbio - rola mikrobiomu glebowego

Zostało jeszcze 72% artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Uprawa truskawki pod osłonami – nowe możliwości

Konferencja Truskawkowa zorganizowana w Jasieńcu przez firmę Agrosimex wraz z partnerem – firmą FMC zapewniła sporo ważnych tematów dla plantatorów truskawek. Głównymi tematami wystąpień prelegentów były technologia produkcji i ochrona truskawki, w tym nowe zagrożenia [...]

HortiNet_wyszukiwarka
HortiAdNetHortiAdNet