Produkcja warzyw pod osłonami w 2020 r. w Polsce

PODosłonami.pl

De Ruiter_TATEMARU MUCHO

Powierzchnia uprawy i produkcja warzyw pod osłonami – 2020 r.

W opracowaniu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej pt. „Rynek Owoców i Warzyw – Stan i Perspektywy” (grudzień 2020 r.) podsumowano ubiegłoroczną sytuację w produkcji i na krajowym rynku warzyw i owoców. Poniżej kilka informacji o tym, jak przedstawiała się sytuacja w produkcji warzyw w szklarniach i tunelach foliowych.

Czytaj dalej...

Sytuacja w produkcji warzyw w Europie

W 2020 r ogólna produkcja warzyw w Unii Europejskiej wyniosła 62,6 mln ton, czyli nieznacznie mniej niż przed rokiem (62,8 mln ton w roku poprzednim). Takie wyniki uzyskano mimo, że przebieg pogody, zwłaszcza na początku sezonu uprawy, nie był korzystny w wielu krajach – wiosenne przymrozki i niedobory opadów utrudniały uprawę wczesnych warzyw we Włoszech, natomiast produkcję w Hiszpanii zakłócały nadmierne opady. W północnych rejonach Europy w okresie wiosenno-letnim producentom warzyw polowych dały się we znaki upały i okresy suszy. Lepsze warunki do wegetacji panowały jesienią. Z tych względów plony warzyw wczesnych były niższe niż roku poprzednim, natomiast gatunków późnych, zbieranych jesienią, nie odbiegały od przeciętnych.

Powierzchnia  i produkcja warzyw pod osłonami w kraju

Powierzchnia produkcji warzyw ogółem (osłanianych i polowych) w Polsce w 2020 r. wynosiła 182,1 tys. ha, a zbiory warzyw 5175 tys. ton. W 2019 było to, odpowiednio, 181,8 tys. ha i 5019 tys. ton.

Pod osłonami warzywa w 2020 r. były uprawiane powierzchni 5615 ha (było to nieco więcej niż w roku 2019, gdy zajmowały one 5586,4 ha). Produkcja warzyw osłanianych ogółem wyniosła w ubiegłym roku 1150 tys. ton czyli mniej niż w poprzednim sezonie gdy zebrano 1169,2 tys. ton tych warzyw. Jej udział w ogólnej produkcji warzyw w Polsce zmniejszył się w tym okresie z 23,3 do 22%.

W ogólnej powierzchni upraw pod osłonami pomidory zajęły w ubiegłym roku 2105 ha (w 2019 r. liczba ta niewiele się różniła i wynosiła 2102,6 ha). Zbiory pomidorów szklarniowych i tunelowych w omawianych latach wyniosły 670 tys. ton w 2020 r. i 677,3 tys. ton w 20019 r. Spadek o 1,1% wynika głównie z niekorzystnej pogody – w ubiegłym sezonie  wiosną było mało dni słonecznych i utrzymywała się niska temperatura.

Ogórki pod osłonami w 2020 r. rosły na powierzchni 1100 ha, czyli nieznacznie mniej niż w poprzednim sezonie, gdy uprawiano je na areale 1110,8 ha. Plony ogórków w minionym roku wyniosły 290 tys. ton, było to nieco mniej niż w 2019 r., gdy zebrano 297,1 tys. ton ogórków.

Pozostałe warzywa uprawiane pod osłonami, do których w opracowaniach IERiGŻ zalicza się paprykę, bakłażany, sałatę, rzodkiewkę i inne, w ubiegłym roku rosły na powierzchni 2410 ha i zebrano z niej 190 tys. ton tych warzyw, czyli o 2,5% mniej niż w roku poprzednim. W poprzednim, 2019 roku areał uprawy gatunków określanych jako warzywa pozostałe wyniósł 2373 ha, z tej powierzchni zebrano wówczas 194,8 tys. ton warzyw.

W 2020 r. średnie ceny warzyw spod osłon były wyższe w porównaniu z danymi z 2019 r. W przypadku pomidorów spod osłon średnia cena wyniosła 4,26 zł/kg, o 8,4% więcej niż w poprzednim sezonie. Ogórki kosztowały średnio 3,47 zł/kg, czyli o 7,1 % więcej niż w 2019 r.

Na podstawie opracowania „Rynek Owoców i Warzyw w Polsce”, nr 57

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Uprawa pomidorów – premiera filmu w ramach kampanii Moc Polskich Warzyw

Niedawno, przy okazji wydarzenia w Potworowie inaugurującego kampanię Moc Polskich Warzyw, pisałam o ogólnych założeniach tego programu. W tegorocznej edycji kampanii do zwiększenia konsumpcji warzyw zachęcają grafiki, gadżety i hasła namawiające do zapełniania przynajmniej połowy [...]

Florensis_Dianthus
BIOCONT
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet