PODosłonami.pl

De Ruiter_2_2023De Ruiter_2_2023

Mączniak prawdziwy truskawki

Zabiegi ochronne przed chorobami na plantacji skupione są głównie na walce z szarą pleśnią. Rośliny narażone są także na porażenie przez sprawców innych groźnych chorób, w tym mączniaka prawdziwego (grzyb Sphaerotheca macularis). Patogen najsilniej poraża liście i zielone zawiązki owoców.

Czytaj dalej...

Grzybnia sprawcy mączniaka na dolnej powierzchni liścia (fot. Elżbieta Bush, CC-BY-3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podosphaera_aphanis_(Wallr.)_U._Braun_%26_S._Takam_5383149.png)

Mączniak prawdziwy truskawki – objawy występowania 

Objawy choroby widoczne są w postaci białoszarego, mączystego nalotu grzybni i zarodników konidialnych, rozwijającego się na obydwu stronach blaszki liściowej. W przypadku upraw polowych mączysty nalot występuje tylko na dolnej stronie liści. Porażone liście zwijają się łódkowato do góry.

Po wystąpieniu pierwszych objawów mączniaka prawdziwego dochodzi do stopniowego czerwienienia brzegów liści lub powstania czerwonobrązowych plam na górnej blaszki liściowej. Na silnie porażonych liściach w miejscu plam powstają rozległe nekrozy. Plamy pozostaną na liściach nawet po zwalczeniu choroby przy pomocy środków ochrony roślin. Silny, mączysty nalot oraz przebarwienia liści i powstające na nich nekrozy ograniczają powierzchnię asymilacyjną blaszki liściowej. Prowadzi to do osłabienia wzrostu roślin i redukcji wielkości plonu.

Nalot grzybni i zarodników konidialnych może pokrywać także inne, naziemne organy rośliny. Porażone kwiaty obumierają. Zawiązki owoców drobnieją, są zdeformowane, często brunatnieją i zasychają. Dojrzałe owoce porażone przed zbiorem, ze względu na mączysty nalot występujący na ich powierzchni i szypułce, tracą wartość handlową.

W późniejszym etapie choroby objawy mączniaka prawdziwego w postaci zlewających się czerwonawych plam, obejmujących dużą powierzchnię blaszki liścia są podobne do objawów czerwonej plamistości liści truskawki (Diplocarpon earliana).

Cykl rozwojowy i warunki do rozwoju choroby

Sprawca choroby zimuje w postaci grzybni na porażonych resztkach liści. Wiosną, w sprzyjających warunkach, na zimującej grzybni wytwarzają się zarodniki konidialne. Zarodnikowaniu sprzyja ciepła (15-27°C) i sucha pogoda, a infekcjom – wysoka wilgotność utrzymująca się wewnątrz roślin.

Niektóre odmiany truskawki są podatne na występowanie mączniaka prawdziwego (m.in. ‘Alba’, ‘Asia’, ‘Elsanta’, ‘Elegance’, ‘Malwina’).

Profilaktyka i ochrona przed mączniakiem

Sadzenie zdrowych, kwalifikowanych sadzonek. Unikanie nadmiernego zagęszczenia roślin i zachwaszczenia plantacji.

Lustrację plantacji należy przeprowadzać od wczesnej wiosny, następnie powtarzać w okresie kwitnienia i po zbiorach. Próg zagrożenia chorobowego wynosi 5% kontrolowanych liści (4 próby x 100 liści).

Opryskiwanie środkami ochrony roślin wykonać po pojawieniu się pierwszych objawów choroby (po przekroczeniu progu zagrożenia), zwykle na początku kwitnienia, a kolejne zabiegi powtórzyć co 7-10 dni. Liczbę zabiegów należy uzależnić od panujących warunków. Pozbiorczo można wykonać 1-2 zabiegi.

Zapobiegawczo (przez cały okres uprawy) można stosować biologiczny środek ochrony roślin zawierający laminarynę (np. Vaxiplant SL) oraz preparat biologiczny Polyversum WP (niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum).

Vaxiplant

Opryskiwanie środkami ochrony roślin wykonać zapobiegawczo lub bezpośrednio po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, zwykle na początku kwitnienia, a kolejne zabiegi powtórzyć co 7-10 dni. Liczbę zabiegów należy uzależnić od panujących warunków. Szczegółowe zalecenia dostępne są na etykietach produktów.

Fungicydy należy stosować w rotacji z preparatami z różnych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania. W uprawach truskawki do walki z mączniakiem prawdziwym polecane są środki ochrony roślin zawierające substancje czynne (wymieniono w kolejności alfabetycznej).

Terminy stosowania:

Przed kwitnieniem:

 • bupirymat  (np. Nimrod 250 EC)
 • fluopyram + trifloksystrobina (np. Luna Sensation 500 SC*)
 • krezoksym metylu (np. Discus 500 WG)
 • piraklostrobina + boskalid (np. Signum 33 WG)
 • tetrakonazol (np. Domark 100 EC)
 • trifloksystrobina (np. Zato 50 WG*)

Kwitnienie, rozwój i dojrzewanie owoców:

 • azoksystrobina + difenokonazol (np. Scorpion 325 SC**)
 • bupirymat  (np. Nimrod 250 EC)
 • cyprodynil + fludioksonil (np. Switch 62,5 WG)
 • difenokonazol + fluksapyroksad (np. Dagonis**)
 • fluopyram + trifloksystrobina (np. Luna Sensation 500 SC*)
 • krezoksym metylu (np. Discus 500 WG)
 • piraklostrobina + boskalid (np. Signum 33 WG)
 • tetrakonazol (np. Domark 100 EC)
 • trifloksystrobina (np. Zato 50 WG*)

Po zbiorach owoców:

difenokonazol + fluksapyroksad (np. Dagonis)

* Środków nie stosować w rotacji, ponieważ zawierają tą samą substancje aktywną, tj. trifloksystrobina.

** Środków nie stosować w rotacji, ponieważ zawierają tą samą substancje aktywną, tj. difenokonazol.

Niektóre preparaty stosowane przeciwko szarej pleśni ograniczają także występowanie mączniaka prawdziwego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FLORENSIS_10 (2023)
ICL Osmocote
Prestop 17Prestop 17
HortiAdNetHortiAdNet