PODosłonami.pl

Gardenia
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Jak ograniczyć presję szkodników glebowych w uprawach truskawki?

Na plantacjach truskawki pod osłonami (i nie tylko) prowadzonych w glebie bardzo dużym zagrożeniem są szkodniki glebowe, takie jak opuchlaki, pędraki i drutowce. W artykule przedstawiamy w jaki sposób możemy chronić uprawy przed atakiem tych szkodników. Optymalnym terminem pierwszych zabiegów jest wczesna jesień.

Pędrak chrząszcza majowego

Pędrak chrząszcza majowego (fot. Aleksandrs Balodis, CC-BY-4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melolontha_melolontha_08.JPG)

Działania profilaktyczne i monitoring

Plantacje truskawek atakowane są głównie przez pędraki, drutowce i opuchlaki. Więcej informacji na ten temat w artykule: „Szkodniki glebowe w uprawach jagodowych”.

Najskuteczniejszym sposobem eliminacji szkodników glebowych w uprawie truskawki jest zakładanie plantacji na odpowiednio przygotowanych stanowiskach. Jako przedplon polecane są rośliny fitosanitarne (zboża, rzepak, rzepik, gorczyca, aksamitka, rośliny bobowate), które dzięki zawartości metabolitów wtórnych będą odstraszać szkodniki. Natomiast zabiegi agrotechniczne mechanicznie niszczą larwy znajdujące się w glebie.

Należy przestrzegać płodozmianu. Odstęp pomiędzy uprawą truskawek na tym samym stanowisku powinien wynosić co najmniej 4 lata. Jeżeli wcześniej na stanowiskach występowały szkodniki glebowe należy odkazić podłoże.

Przed założeniem plantacji trzeba przeprowadzić lustrację pod kątem obecności szkodników. W tym celu, na stanowisku pod uprawę o powierzchni do 1 ha należy wykopać 32 dołki, wielkości 25x25x30 cm (łącznie 2 m2 gleby). Próg zagrożenia na 2 m2 wynosi: 1 pędrak lub drutowiec; 10 opuchlaków.

r e k l a m a

Klozer

Jak zwalczać szkodniki glebowe?

Optymalnym terminem zwalczania larw jest wczesna jesień (wrzesień), gdyż larwy znajdują się wtedy blisko powierzchni gleby i są najbardziej wrażliwe. Drugi zabieg można wykonać wiosną (przełom kwietnia i maja), gdy temperatura podłoża przekroczy 12⁰C. Do tego celu polecane są preparaty biologiczne zawierające:

  • Grzyby entomopatogeniczne z rodzaju Beauveria bassiana i Metarhizium. Mają szerokie spektrum działania – eliminują larwy opuchlaków, pędraki, drutowce. Po kontakcie z owadem zasiedlają go i rozwija się w jego organizmie. Szkodnik przestaje żerować i ginie w ciągu kilku dni. Przykładami takich preparatów są: Metacide i Klozer.
  • Pożyteczne nicienie Steinernema kraussei (Nemasys L) i Heterorhabditis bacteriophora (Larvanem, Nematop, Nemasys G). Nicienie wnikają przez naturalne otwory do ciała larw i zjadają je od wewnątrz.

Warunkiem działania ww. preparatów biologicznych jest wilgotna gleba lub podłoże. Mogą być stosowane przez fertygację/system nawodnienia, podlewanie lub przez opryskiwanie (z dużą ilością wody). Przed rozpoczęciem fertygacji należy wymontować filtry, aby wyeliminować osadzanie się w nich organizmów biologicznych. Preparatów nie powinno się łączyć z nawozami i środkami chemicznymi. Po wprowadzeniu do gleby żywych organizmów przez kilka tygodni należy zapewnić im optymalne warunki rozwoju, m.in. równomierną wilgotność podłoża.

Na założonej plantacji zastosowano także jedyną substancję mającą rejestrację do zwalczania opuchlaków na plantacjach truskawki – acetamipryd (np. Mospilan 20 SP). Polecany do opryskiwania roślin i gleby po zbiorze owoców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
HortiAdNet