PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Dwa przędziorki – duży problem

W uprawach pod osłonami występują dwa gatunki: przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) i przędziorek szklarniowiec (Tetranychus cinnabarinus). Ich obecność może wywołać wielkie szkody i prowadzić do znacznej obniżki plonów. Chętnie żerują na pomidorach, ogórkach, oberżynie, papryce i cukinii. Zasiedlają także rośliny ozdobne. Sposób odżywiania obu gatunków przędziorków jest podobny, odżywiają się sokiem komórkowym wysysanym głównie z komórek tkanki liścia. Mogą także uszkadzać pąki, kwiaty, zawiązki i owoce.

Liść ogórka uszkodzony przez przędziorka

Objawy żerowania przędziorków na liściach ogórka (fot. M. Rogowska)

Dwa gatunki przędziorka 

Przędziorek chmielowiec żeruje na spodniej stronie liści, w miejscu nakłucia widoczne są niewielkie jasne plamki, które mogą się łączyć i zajmować większą powierzchnię, nawet cały liść. Liście zasychają (są pergaminowe i dotknięte kruszą się) i opadają.

Dorosły przędziorek chmielowiec ma ciało owalne, od 0,4 do 0,5 mm długości, 4 pary odnóży, jest jasnozielony z dwiema dużymi, ciemnymi plamami po bokach. Zimujące samice są karminowe lub pomarańczowo-czerwone i tracą ciemne plamy po bokach ciała. Jaja są kuliste, początkowo bezbarwne i przezroczyste. Larwa początkowo jest bezbarwna, starsze są zielonkawe i mają trzy pary odnóży. Nimfy są podobne do osobników dorosłych.

Czas rozwoju przędziorka od jaja do osobnika dorosłego zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza (przy temp. 25o C i 70 % wilgotności – około 9 dni). Samice w czasie 3 do 5 tygodni składają do 100 jaj.  W warunkach szklarniowych może wystąpić  kilkanaście pokoleń.

Zimują zapłodnione samice ukryte pod elementami konstrukcyjnymi lub na pozostawionych sprzętach i chwastach. W marcu samice rozpoczynają zasiedlanie roślin i składanie jaj, dając początek pierwszemu pokoleniu.

Przędziorek szklarniowiec zasiedla przeważnie górne części roślin, może również żerować na górnej stronie liści. Widoczne są dość nieregularne żółtawo-brunatne przebarwienia. W efekcie żerowania na górnej stronie liścia pojawiają się wydłużone, różnego kształtu i wielkości żółte lub brunatne plamy. Plamy te zawsze mają ciemniejszy środek. Czasami jedna plama zajmuje większą część liścia. W miarę starzenia się plamy przebarwiają się na kolor brunatny. W miejscu plamy, na spodniej stronie liścia widoczne są niezbyt liczne przędziorki koloru czerwonego wina.

Dorosły osobnik przędziorka szklarniowca, jajo i stadia larwalne kształtem oraz wielkością podobne są do przędziorka chmielowca. Różnią się zabarwieniem ciała. Samice są ciemnoczerwone, natomiast samce mogą mieć różną barwę – od jasnoczerwonej do pomarańczowej.  W szklarniach może rozwijać się przez cały rok. Brak zimujących samic.

Profilaktyka i zwalczanie

Zapobieganie

  • Podstawę stanowi zdrowy materiał roślinny – wolny od szkodników.
  • Należy szybko i starannie usuwać opadłe liście. Rośliny lub ich części zasiedlone przez przędziorki należy włożyć do plastikowego worka (by zapobiec rozprzestrzenianiu się) i usunąć ze szklarni.
  • Usuwać chwasty – są roślinami żywicielskimi dla przędziorków.
  • Prace w uprawie należy zorganizować w taki sposób, by nie przenosić przędziorków przez ludzi, na maszynach lub narzędziach.
  • Usuwać miejsca, które mogą stanowić kryjówkę szkodników (np. skrzynki, doniczki, palety).
  • Bezpośrednio po posadzeniu roślin należy prowadzić regularne lustracje wyznaczonych lub losowo wybranych roślin. Podczas lustracji uwagę trzeba zwrócić na ślady żerowania przędziorków i obecność larw, nimf i osobników dorosłych. Szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na rośliny rosnące w  miejscach, w przędziorki występowały w poprzednim sezonie wegetacyjnym w największym nasileniu. Przędziorków szukamy także na roślinach rosnących w pobliżu rur centralnego ogrzewania, w pobliżu konstrukcji szklarni oraz przy szybach, gdzie najszybciej pojawiają się chwasty. Systematyczne lustracje pozwolą na szybkie wykrycie szkodnika, ponieważ wczesne wykrycie pozwoli skutecznie go zwalczyć.

Ochrona biologiczna

Do zwalczania biologicznego zalecane są: drapieżne roztocza – dobroczynek szklarniowy (Phytoseiulus persimilis), dobroczynek kalifornijski (Amblyseius = Neoseiulus californicus), dobroczynek wielożerny (Amblyseius andersoni), drapieżna muchówka – pryszczarek przędziorkojad (Feltiella acarisuga) oraz drapieżny pluskwiak – dziubałeczek mączlikowy (Macrolophus pygmaeus). Introdukcję drapieżnych roztoczy należy rozpocząć 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady na miejsce stałe i powtarzać zgodnie z instrukcją. Po zauważeniu przędziorków i objawów żerowania dawkę i częstotliwość wprowadzania należy zwiększyć.

Jeśli zwalczanie będzie mało skuteczne należy wprowadzić dodatkowo drapieżną muchówkę i drapieżnego pluskwiaka, najlepiej w pobliżu „ogniska” szkodnika.

Ochrona chemiczna

Floramite

Akarycydy najlepiej stosować pod koniec sezonu tak, aby nie dopuścić do przezimowania przędziorków. Najważniejszą zasadę jest naprzemienne stosowanie środków z różnych grup chemicznych zawierających odmienne substancje aktywne. Stosowanie środków zawierających taką samą substancję aktywną prowadzi do uodpornienia się przędziorków na tą substancję oraz spadek skuteczności zabiegów. Proszę zwrócić uwagę, że większość akarycydów zawiera abamektynę (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów).

Zabieg opryskiwania powinien być wykonany bardzo dokładnie – ciecz powinna dotrzeć tam, gdzie żerują przędziorki.

Grot SynthosAgro

Wykaz środków zalecanych do zwalczania przędziorków w uprawach pod osłonami

* zalecenia dla upraw małoobszarowych

Uwaga: środki do zwalczania przędziorków (akarycydy) należy stosować naprzemiennie z różnych grup chemicznych lub zawierające różne substancje aktywne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dzień Pomidora w miejscowości Wijewo

9 września br w Gospodarstwie Ogrodniczym pana Piotra Johna w miejscowości Wijewo odbyło się spotkanie poświęcone odmianom i ochronie pomidora w uprawie w tunelach foliowych. Organizatorami wydarzenia były firmy Hazera Poland, Koppert oraz Sativex. Zaprezentowano [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet