PODosłonami.pl

Seminis_3Seminis_3

Infekcje rozsady pomidora

Pomidor należy do najczęściej analizowanych roślin w Klinice Chorób Roślin IOR-PIB w Poznaniu. Próbki tej rośliny z objawami chorobowymi przychodzą przez cały okres wegetacyjny, jednakże w lutym i marcu 2023 roku dostarczono wyjątkowo dużo rozsady pomidora. Co ciekawe, we wszystkich próbkach objawy nie wskazywały jednoznacznie na przyczynę choroby. W związku z tym zlecano wykonanie badań zarówno pod kątem obecności bakterii, jak i grzybów patogenicznych dla roślin pomidora. Wydaje się, że nasilenie występowania chorób może być powodowane z jednej strony oszczędnościami w doświetlaniu i dogrzewaniu rosnących młodych roślin, a z drugiej wynika z wykorzystania zeszłorocznych mat uprawowych, w których patogeny mogły bez przeszkód przetrwać okres braku roślin i spowodować infekcje rozsady pomidora. W artykule znajdziecie Państwo krótką charakterystykę chorób i zdjęcia objawów.

Czytaj dalej...
Fot. 6. Objawy silnego porażenia przez Didymella lyopersici (infekcje wtórne i pierwotne) oraz P. infestans

Fot. 6. Objawy silnego porażenia przez Didymella lyopersici (infekcje wtórne i pierwotne) oraz P. infestans

Objawy infekcji rozsady pomidora

Symptomy choroby widoczne na wszystkich rozsadach dotyczyły przede wszystkim podstawy łodygi. Tuż nad powierzchnią podłoża obserwowano ciemne, często wodniste plamy oraz wyraźne przewężenie łodygi. Wszystkie zainfekowane rozsady były niewyrośnięte, a część z nich więdła. System korzeniowy był słabo rozwinięty z widocznymi objawami nekrozy u wielu roślin. Producenci skarżyli się, że korzenie „nie chcą” przerastać z kostek do maty.

Roam Tech w artykule

Infekcje mieszane

Analiza mikroskopowa pozwoliła na szybką identyfikację sprawców. We wszystkich badanych próbkach obecny był organizm grzybopodobny Phytophthora nicotianae (synonim Phytophthora parasitica), sprawca zgnilizny pierścieniowej pomidora. Ponadto, w większości próbek stwierdzono obecność Didymella lycopersici, sprawcy zgorzeli podstawy łodyg i brunatnej zgnilizny owoców pomidora (fot. 1). Tylko w dwóch próbkach dodatkowo zidentyfikowano Fusarium oxysporum, sprawcę fuzariozy zgorzelowej pomidora (fot. 2). Najczęściej występujące infekcje mieszane utrudniają znacząco identyfikację sprawcy tylko na podstawie objawów chorobowych.

 

Organizm grzybopodobny Phytophthora nicotianae

Występujący na resztkach roślinnych w podłożu patogen P. nicotianae infekuje nie tylko korzenie i łodygi, ale także owoce, gdy mają kontakt z zakażonym podłożem. Pojawiająca się zgnilizna korzeni doprowadza do…

Zostało jeszcze 66% artykułu

1 komentarz do “Infekcje rozsady pomidora

  1. Przemek
    / Odpowiedź

    Niech ogrodnicy powiedzą od kogo kupili tą zarażona rozsade

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FLORENSIS_10 (XII 2023)
ICL Osmocote
TSWTSW
HortiAdNetHortiAdNet