PODosłonami.pl

DeRuiter_ToBRFVDeRuiter_ToBRFV

Problemy w ochronie warzyw – wybrane referaty z Konferencji Ochrony Roślin IOR

W dniach 7-8 lutego 2024 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Ochrony Roślin – 64. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. Głównym tematem tegorocznego wydarzenia było „Zrównoważone rolnictwo i ochrona roślin”. Podczas Konferencji Ochrony Roślin wygłoszono 54 referaty. Wszystkie wystąpienia odbywały się w ramach tematycznych paneli. Przedstawiam informacje z kilku referatów, dotyczących aktualnych problemów w ochronie warzyw pod osłonami.

Czytaj dalej...

Problemy z rozsadą pomidora w 2023 roku

Najczęściej analizowaną rośliną w Klinice Chorób Roślin IOR – PIB w Poznaniu jest pomidor szklarniowy. Próbki tej rośliny z objawami chorobowymi dostarczane są przez cały okres wegetacyjny, jednakże w lutym i marcu 2023 roku dostarczono rekordową liczbę rozsad pomidora. Objawy we wszystkich próbkach nie wskazywały jednoznacznie przyczyny choroby. Najczęściej objawy chorobowe obserwowano u podstawy łodygi. Tuż nad powierzchnią podłoża widoczne były ciemne, często wodniste plamy oraz wyraźne przewężenie łodygi. Rośliny były niewyrośnięte, a część z nich zwiędnięta. System korzeniowy był słabo rozwinięty i z objawami nekrozy u wielu rozsad.

Analiza przeprowadzona w laboratorium umożliwiła szybką identyfikację patogenów. We wszystkich badanych próbkach obecny był sprawca zgnilizny pierścieniowej pomidora (Phytophthora nicotianae). W większości próbek stwierdzono obecność Didymella lycopersici, sprawcy zgorzeli podstawy łodyg i brunatnej zgnilizny owoców pomidora. W dwóch próbkach dodatkowo zidentyfikowano sprawcę fuzariozy zgorzelowej pomidora (Fusarium oxysporum). W próbkach stwierdzono także obecność bakterii Pseudomonas spp., które powodują mokrą zgniliznę roślin. Nie były one bezpośrednią przyczyną choroby, ale infekując roślinę, mogły wtórnie przyspieszać procesy gnilne.

Jak podsumowano najczęściej występujące infekcje mieszane utrudniają identyfikację sprawcy tylko na podstawie objawów chorobowych. Dlatego tak ważna jest właściwa diagnostyka, niezbędna do skutecznej ochrony.

Biologiczna metoda zwalczania pordzewiacza pomidorowego

Pordzewiacz pomidorowy (Aculops lycopersici) jest szkodnikiem polifagicznym atakującym różne gatunki warzyw psiankowatych. W Polsce obecność tego szkodnika w uprawach pomidora pod osłonami jest odnotowywana od 2004 roku. Obecnie brakuje chemicznych środków ochrony roślin zarejestrowanych do jego zwalczania. Poszukiwane są skuteczne metody alternatywne, w tym z zakresu walki biologicznej.

Do tej pory do walki z pordzewiaczem pomidorowym testowano kilka gatunków pożytecznych roztoczy z rodziny Phytoseiidae, jednak żaden z nich nie był w stanie skutecznie wyeliminować szkodnika. Problemem był brak akceptacji A. lycopersici jako potencjalnej ofiary lub niemożność zasiedlenia przez drapieżców liści pomidora.

Prowadzono także badania nad wpływem grzybów entomopatogenicznych, które poprzez przerastanie powłok ciała ofiary doprowadzają do jej śmierci. Do badań wybrano gatunek Beauveria bassiana, który jest już wykorzystywany do zwalczania innych szkodników. Celem badań było określenie wpływu szczepu ATCC 74040 B. bassiana na wylęg larw A. lycopersici. W doświadczeniu opryskiwano zawiesiną grzyba jaja pordzewiacza pomidorowego. Badano cztery stężenia preparatu, tj.: 103, 104, 105 oraz 106. Zastosowanie najwyższego stężenia ograniczyło wylęg larw A. lycopersici o 43% w stosunku do kontroli (czysta woda).Wirusy porażające paprykę w Polsce

W latach 2020-2022 w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu  przeprowadzono monitoring upraw polskiej papryki słodkiej (Capsicum annum) pod kątem obecności wirusów. Łącznie przebadano 32 próbki, charakteryzujące się zróżnicowanymi objawami chorobowymi, na obecność wirusów: mozaiki ogórka (cucumber mosaic virus, CMV), łagodnej pstrości papryki (pepper mild mottle virus, PMMoV), brązowej plamistości pomidora (tomato spotted wilt virus, TSWV), mozaiki pomidora (tomato mosaic virus, ToMV), mozaiki tytoniu (tobacco mosaic virus, TMV) oraz wirusa Y ziemniaka (potato virus Y, PVY). W badanych próbkach najczęściej wykrywano wirus CMV.

Dodatkowo w dwóch badanych próbkach wykazano obecność nowych wirusów na terenie Polski – bell pepper alphaendornavirus (BPEV) oraz pepper cryptic virus 2 (PCV2) – w mieszanych infekcjach z innymi wirusami. Chociaż wirus BPEV nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla upraw papryki, to może powodować zmiany w fizjologii rośliny i wchodzić w interakcje z innymi wirusami. W przypadku infekcji mieszanych może skutkować to nasileniem objawów chorobowych.

Zastosowanie grzybów mykoryzowych w uprawie warzyw psiankowatych

Badania dotyczyły oceny przydatności grzybów mykoryzowych w uprawie warzyw psiankowatych (pomidor, papryka). Badania prowadzono w latach 2015-2018 w gospodarstwie ekologicznym na terenie woj. lubelskiego. Sadzonki pomidorów inokulowano grzybem Claroideoglomus etunicatum, a rośliny papryki szczepionką mykoryzową (Mycoflor).

Badane grzyby mykoryzowe stymulowały rośliny pomidora do tworzenia większej liczby liści, polepszały pobieranie wapnia i potasu z gleby. Nie wpływały na plon ogólny pomidora, ale istotnie obniżały liczbę owoców z objawami chorobowymi.

W przypadku uprawy papryki szczepionka mykoryzowa istotnie wpływała na wzrost plonu ogólnego i handlowego. Inokulum mykoryzowe wpływało na hamowanie liczby bakterii i grzybów w ryzosferze papryki.

 

Opracowano na podstawie „Konferencja Ochrony Roślin – 64. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Streszczenia.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

HortiNet_wyszukiwarka
HortiAdNetHortiAdNet