Skuteczne sposoby zwalczania mączniaka prawdziwego w uprawach truskawki

PODosłonami.pl

Seminis_3Seminis_3

Skuteczne sposoby na mączniaka prawdziwego w truskawce

Przeprowadzone w bieżącym tygodniu lustracje plantacji wykazały dużą presję mączniaka prawdziwego truskawki. Choroby tej nie należy bagatelizować w tak newralgicznym okresie, jakim jest faza inicjacji pąków kwiatowych, decydująca o przyszłorocznym potencjale plonotwórczym.

Czytaj dalej...

Łódkowate podwijanie się liści ku górze - początkowe stadium mączniaka na truskawce odm. 'Rumba' (okolice Wrocławia, 9 września 2022), fot. Zbigniew Jarosz

Rozwój choroby

Mączniak prawdziwy truskawki, wywoływany przez grzyb Sphaerotheca macularis, rozwija się na spodniej stronie liści tworząc biały, mączysty nalot. W stadiach zaawansowanych porażona blaszka liściowa przebarwia się na kolor purpurowo-brązowy. Szkodliwość tej choroby jesienią polega na ograniczeniu powierzchni asymilacyjnej roślin, co osłabia ich kondycję a tym samym utrudnia proces inicjacji pąków kwiatowych. Podatność roślin na mączniaka prawdziwego jest mocno uzależniona od odmiany truskawki (najwrażliwsze są ‘Alba’, ‘Asia’, ‘Elegance’, ‘Malwina’), jednak w sprzyjających warunkach może rozwijać się nawet na odmianach uchodzących za odporne (np. ‘Rumba’, ‘Falco’). Rozwojowi mączniaka sprzyja upala i sucha aura, stąd też jest to choroba szczególnie uciążliwa w uprawach tunelowych roślin.

Ochrona plantacji truskawki

Zwalczanie mączniaka prawdziwego w  technologii „zero pozostałości” najlepiej oprzeć na zabiegach nawozami krzemowymi: Barier Si-Ca (w dawce 2-4 litr w 700-800 litrach wody na ha) lub Potasil Plus Krzem (w dawce 3-5 litr w 700-800 l wody na ha). Zawarty w nawozach krzem ma zdolność dehydratacji grzybni patogenau powodując jej mechaniczne unicestwienie poprzez wysuszenie. Dodatkowo oba wymienione nawozy krzemowe dają wysoki odczyn cieczy roboczej (pH powyżej 11), co dodatkowo hamuje rozwój wielu patogenów.

Analogiczne działanie mają zabiegi oparte na nawozach lub preparatach zawierających zmikronizowaną siarkę (np. Calfert Makro Siarka, Pennthiol, Siarkol 80 WP, Siarkol 80 WG). W tym wypadku należy jednak pamiętać aby siarki nie stosować w temperaturze powyżej 20°C i przy małej wilgotności powietrza, gdyż może powodować uszkodzenie roślin z powodu fitotoksyczności. Zabiegów siarką nie należy również wykonywać w uprawie tunelowej roślin gdyż opary siarki mogą obniżać żywotność folii.Skutecznym rozwiązaniem obniżającym presję mączniaka prawdziwego jest regularne stosowanie, co 10-14 dni preparatów Vaxiplant (lub Nutivax) w dawce 1,0 l/ha. Zawarta w tych preparatach laminaryna buduje naturalną odporność roślin nie tylko na mączniaka ale i na białą oraz czerwoną plamistość liści truskawki. Równie szerokie spektrum działania ma preparat Polyversum WP (w dawce 0,1-0,2 kg/ha), zawierający grzyb Pythium oligandrum, popularnie stosowany w ochronie truskawki przed szarą pleśnią.

Z rozwiązań chemicznych w bieżącej fazie rozwojowej w uprawie truskawki w polu i pod osłonami do zwalczania mączniaka prawdziwego można zastosować preparat Topas 100 EC* (w dawce 0,5 l/ha). Pozostałe skuteczne rozwiązania chemiczne, takie jak Alcedo 100 EC* (w dawce 0,6 l/ha), Dagonis* (w dawce 0,6 l/ha), Scorpion 325 SC* (w dawce 1,0 l/ha), mają rejestrację do stosowania we wcześniejszych fazach rozwojowych truskawki.

*Środki ochrony roślin muszą być stosowane z zachowaniem wymaganej ostrożności oraz zgodnie z zapisami etykiety rejestracyjnej.

 

Autor:

Zespół Doradcy Jagodowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FLORENSIS_10 (XII 2023)
ICL Osmocote
TSWTSW
HortiAdNetHortiAdNet