PODosłonami.pl

FLUENCE

Sposoby na szkodniki w glebie – zalecenia przed założeniem plantacji

W wielu uprawach sadowniczych prowadzonych pod osłonami dużym problemem są szkodniki podgryzające korzenie. Problem dotyczy nie tylko truskawek, ale także malin i borówki wysokiej. Bardzo trudno jest te szkodniki zwalczać w trakcie prowadzenia uprawy, szczególnie, że w ostatnich latach wycofano z rejestru insektycydy oparte na chloropiryfosie (m.in. Dursban 480 EC, Pyrinex 480 EC), które do tego były przeznaczone. Dziś plantatorzy najlepiej, aby łączyli wszystkie dostępne metody, w tym odpowiednio przygotowali stanowisko pod uprawę, stosowali metodę mechaniczną i biologiczną.

Czytaj dalej...
Opuchlak rudonogi

Opuchlak rudonogi (fot. Gabriel Łabanowski)

Rośliny więdną, zamierają

To najczęściej objawy towarzyszące obecności w glebie szkodników podgryzających korzenie. Są to formy larwalne chrabąszcza majowego, guniaka czerwczyka, ogrodnicy niszczylistki oraz opuchlaków (o. truskawkowiec, o. rudonóg, o. lucernowiec). Lokalnie szkody mogą powodować drutowce – larwy sprężykowatych, czyli osiewnika rolowca i osiewnika skibowca. Chrząszcze  wszystkich tych gatunków żerują na liściach roślin powodując niekiedy gołożery, ale najbardziej dotkliwe szkody o znaczeniu gospodarczym powodują stadia larwalne występujące w glebie. Niszczą one szyjki korzeniowe i korzenie roślin, powodując ich placowe więdnięcie i zamieranie.  

Zapobiegać łatwiej niż zwalczać

Najważniejszym elementem ochrony roślin przed szkodnikami występującymi w glebie jest zapobieganie. Aby jednak zapobiegać, trzeba wiedzieć, że problem może wystąpić. Ważne jest przeglądanie gleby przed założeniem plantacji w 32 próbach pobranych losowo z 1 ha kopiąc szpadlem dołki o wymiarach 25 x 25 x 30 cm. W takim wypadku sygnałem ostrzegawczym jest znalezienie w tych próbach więcej niż  1 pędraka chrząszczy lub 10 larw opuchlaków. Dodatkowo w trakcie uprawy niepokój powinno wywołać zauważenie słabo rosnących lub więdnących roślin podczas lustracji wizualnej. Dodatkowym narzędziem monitorującym mogą być pułapki z atraktantami do odłowów samców ogrodnicy niszczylistki, chrabąszcza majowego lub pułapka świetlna na chrząszcze.

Zostało jeszcze 37% artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciornastki w uprawach papryki

Wciornastki to polifagi, czyli szkodniki żerujące na dużej liczbie gatunków roślin. Na plantacjach papryki najczęściej stwierdza się wciornastka tytoniowca i wciornastka zachodniego. Ich obecność najlepiej jest monitorować w uprawie za pomocą tablic lepowych. Odłowienie szkodników [...]

ICL Osmocote
HortiAdNetHortiAdNet