PODosłonami.pl

Hezera 2 grudzien
Agro-Sorb 2020

Zwalczanie wciornastków w uprawach jagodowych

Wciornastki atakują różne gatunki roślin, w tym truskawki uprawiane pod osłonami. O sposobach walki z tymi szkodnikami w uprawach jagodowych mówiła dr hab. Edyta Górska-Drabik UP w Lublinie, w trakcie wykładu na Berry Tech 2021.

Wciornastek zachodni (Frankliniella occidentalis)

Wciornastek zachodni (Frankliniella occidentalis), fot.(CC-BY-3.0, Frank Peairs, Colorado State University, publikacja https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5364132)

Monitoring plantacji

Podstawą ochrony roślin przed wciornastkami jest właściwy monitoring plantacji. Brak prowadzenia regularnej lustracji powoduje bardzo szybki wzrost liczebności populacji wciornastków, co skutkować może całkowitym zniszczeniem owoców.

Szczegółowe informacje w artykule: „Wciornastki w uprawie truskawek”

Zwalczanie

Metoda mechaniczna polega na wykorzystaniu do masowego odłowu szkodników tablic lepowych. Jeśli mają one wspomagać biologiczne zwalczanie szkodników poprzez masowe ich wyłapywanie w ogniskach występowania, należy używać co najmniej jednej pułapki na 20 m². Do masowego odłowu szkodnika można również wykorzystywać niebieskie taśmy lepowe w rolce. „Wyniki doświadczeń w uprawie truskawki wykazały, że po rozmieszczeniu taśm przymocowanych do konstrukcji, co około 8 m od siebie, liczba osobnikach dorosłych wciornastków zmniejszyła się średnio o 67% , a uszkodzenia owocu były mniejsze o 61% – mówiła dr hab. E. Górska-Drabik.

Metoda biologiczna polega na wykorzystaniu do zwalczania naturalnych wrogów wciornastków:

  • Orius laevigatus (Dziubałeczek wielożerny) – drapieżny pluskwiak do biologicznego zwalczania larw i osobników. Może również żywić się mszycami, przędziorkami, jajami motyli i pyłkiem.
  • Neoseiulus cucumeris (Dobroczynek wielożerny) –  drapieżne roztocze do zwalczania wykluwających się z jaj larw wciornastków. Mogą się także żywić przędziorkami, kilkoma innymi gatunkami roztoczy, spadzią lub pyłkiem.
  • Amblyseius swirskii – drapieżne roztocze do zwalczania młodych larw różnych gatunków wciornastków, jaj i larw mączlików.

Zwalczanie chemiczne może być prowadzone po stwierdzeniu przekroczenia progu zagrożenia. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach wyznaczył progi szkodliwości na poziomie 2 osobników na tablice w przypadku wciornastka zachodniego. W przypadku wciornastka różówka może być to kilka, kilkanaście osobników na tablicę. Badania prowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że w plantacjach bez ochrony biologicznej próg zagrożenia to 4 osobniki na jeden kwiat. W przypadku wprowadzenia entomofagów do uprawy to możemy przesunąć próg aż do powyżej 8 osobników na kwiat. Po wykonaniu zabiegów ochrony roślin przeciwko wciornastkom należy sprawdzić ich skuteczność z wykorzystaniem tablic.

Preparaty polecane do zwalczanie wciornastków

r e k l a m a

Biocont Naturalis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet