Przyjazna środowisku produkcja roślin ozdobnych – wnioski z konferencji AIPH (cz. I)

PODosłonami.pl

GRODAN_2
ENZA_3

Przyjazna środowisku produkcja roślin ozdobnych – wnioski z konferencji AIPH (cz. I)

Zrównoważony rozwój (sustainability) ma coraz częściej decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji biznesowych przez firmy z branży roślin ozdobnych, które działają na międzynarodowym rynku. Aby omówić to zagadnienie – jego stan rzeczywisty i perspektywy – Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Ogrodniczych (AIPH) zorganizowało 30 września internetową konferencję pt. „The path to sustainability for ornamental horticulture”, podczas której informacje, poglądy i swoje doświadczenia przekazało 27 ekspertów reprezentujących różne dziedziny i różne działy związane z produkcją oraz dystrybucją roślin ozdobnych. Ogólny wniosek ze spotkania mówi, że przyjazna środowisku produkcja roślin ozdobnych to współczesna konieczność, a zarazem duże wyzwanie.

Czytaj dalej...
Zrównoważony rozwój (sustainability), czyli Przyjazna środowisku produkcja roślin ozdobnych była tematem międzynarodowej internetowej konferencji zorganizowanej przez AIPH

Zrównoważony rozwój (sustainability), czyli przyjazna środowisku produkcja roślin ozdobnych była tematem międzynarodowej internetowej konferencji zorganizowanej przez AIPH

Konferencja – we współpracy z targami techniki i technologii ogrodniczej

Wydarzenie przygotowano we współpracy m.in. z targami GreenTech Live & Online 2021 – znalazło się ono w programie ostatniego dnia tej amsterdamskiej imprezy wystawienniczej, której część wykładowa prowadzona była w formacie online. Tematyka przyjaznej środowisku produkcji ogrodniczej, która obejmuje np. gospodarowanie wodą i energią czy ochronę roślin, znajduje się bowiem w puli najważniejszych nowych rozwiązań, jakie wdrażają do praktyki firmy oferujące środki produkcji i technologie uprawy roślin pod osłonami.

Otwierając konferencję Sekretarz Generalny AIPH Tim Briercliffe podkreślił, że ma ona dać odpowiedzi na pytanie: „Co jako branża roślin ozdobnych musimy zmienić?”

Prezes AIPH Bernard Oosterom stwierdził, że przed sektorem tym stoją spore wyzwania, ale zmierzenie się z nimi jest niezbędne – w dobie zmian klimatycznych „zrównoważony rozwój” zapewni branży przetrwanie.

Główna prelekcja – wokół zmian klimatycznych

Dr David Bek z Uniwersytetu Coventry (Wielka Brytania), zajmujący się tematyką zrównoważonej – a wiec przyjaznej środowisku i ludziom – gospodarki powiedział, że pandemia unaoczniła, iż zmiany, które wydają się nam niemożliwe do przeprowadzenia, bywają wcielane w życie błyskawicznie, gdy zajdzie taka konieczność. Na przykład wykłady, spotkania, nauczanie zdalne szybko stały się codziennością w 2020 r., w realiach lockdownów. W sytuacji kryzysowej spowodowanej koronawirusem bezzwłocznie też znajdowano nowe kanały dystrybucji dla produktów kwiaciarskich.

Konieczność zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju dr Bek motywował alarmującymi danymi z opublikowanego w sierpniu 2021 r. raportu IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu), który bazuje na mniej więcej 14 tysiącach prac naukowych i z którego wynika między innymi, że: to działalność człowieka doprowadziła do groźnego ogrzania atmosfery, oceanów i lądów we wszystkich rejonach naszego globu; coraz częściej będziemy obserwować ekstremalne zjawiska pogodowe (powodzie, susze, pożary); od skokowej zmiany systemu przyrodniczego na Ziemi dzieli nas zaledwie 1,5-2 st. Celsjusza (o tyle może się jeszcze podnieść temperatura planety, by nie doszło do katastrofy klimatycznej); kluczowe jest jak najszybsze ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, na czele z CO2 (do 2030 r. – o połowę).

Bek oświadczył, że zmiany klimatyczne zagrażają rentowności obszarów produkcji ogrodniczej na całym świecie. Dodał jednocześnie, że konsumenci będą zwracać coraz większą uwagę na towary otrzymane lokalnie. Podał przykłady wartości śladu węglowego (carbon footprint), czyli całkowitej emisji gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu i in.) które są emitowane do atmosfery podczas pełnego cyklu życia produktu, wyrażonej w ekwiwalencie CO2. I tak, wg szacunków R. Swinn z 2017 r., ślad węglowy w odniesieniu do jednego kwiatu ciętego holenderskiej róży szklarniowej sprzedawanej w Wielkiej Brytanii wynosi 2,437 kg, a dla kenijskiej – 2,407 kg (dla porównania: ten sam wskaźnik dotyczący kiści bananów to ok. 0,5 kg CO2).  

Zarazem prelegent podkreślił dobroczynny wpływ wyprodukowanych roślin ozdobnych na klimat – np. dzięki zwiększaniu bioróżnorodności, sekwestracji dwutlenku węgla przez drzewa i krzewy (zapobiegają emisji CO2 poprzez wychwycenie go), obniżaniu temperatury miejsc obsadzonych zielenią, polepszeniu gospodarki wodnej na takim terenie. Z tego punktu widzenia ogrodnictwo ma do odegrania istotną rolę w walce z kryzysem klimatycznym.

W dyskusji podsumowującej wykład dr. Beka, zastanawiano się, czy – choć podczas pandemii ludzie byli gotowi wydawać duże kwoty na rośliny ozdobne – będą chcieli akceptować wyższe ceny produktów kwiaciarskich otrzymanych metodami proekologicznymi, a więc przy (z reguły) większych nakładach. Wykładowca zwracał jednocześnie uwagę na fakt, że niektóre rozwiązania technologiczne prowadzące do zrównoważonego rozwoju, takie jak lepsze gospodarowanie wodą czy energią w gospodarstwie, prowadzą do oszczędności na etapie uprawy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
HortiAdNet