Zielone Miasto Europy – trzyletnia kampania w 13 krajach

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Zielone Miasto Europy – trzyletnia kampania w 13 krajach

W trzynastu krajach UE ruszyła w tym roku kampania ‘More Green Cities for Europe’ – „Zielone Miasto Europy”, która finansowana jest z funduszy unijnych i potrwa 3 lata. Jej cel to zwiększenie wykorzystania roślin w przestrzeniach zurbanizowanych – dla dobra społeczności, środowiska, klimatu, a także na rzecz rozwoju gospodarczego aglomeracji. Na poziomie wspólnotowym zieloną branżę reprezentuje w tym projekcie Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarskie (ENA), a w naszym kraju przedsięwzięcie realizuje Związek Szkółkarzy Polskich – organizacja, która zyskała rangę tutejszego eksperta w dziedzinie zieleni i związanych z nią zagadnień.

Kampania " Zielone Miasto Europy " jest współfinansowana z funduszy UE, prowadzona jest pod auspicjami ENA, a w Polsce zajmuje się nią ZSzP, fot. A. Cecot

Kampania " Zielone Miasto Europy ", finansowana z funduszy UE, prowadzona jest pod auspicjami organizacji European Nurserystock Association (ENA), a w Polsce zajmuje się nią ZSzP, fot. A. Cecot

Green City – więcej zieleni, więcej roślin

Termin ‘Green City’ staje się coraz bardziej popularny na całym świecie, nie tylko w kręgach specjalistów zajmujących się architekturą krajobrazu czy produkcją drzew i krzewów przeznaczonych na publiczne i instytucjonalne tereny zieleni. Zielone Miasto jest symbolem potrzeb współczesnego człowieka, a zarazem konieczności radykalnych zmian w kształtowaniu warunków życia ludzi w przestrzeniach zurbanizowanych, które się rozrastają, oraz zapobiegania katastrofie klimatycznej.

To pilne zadanie. Jego wagę dodatkowo unaoczniły miesiące pandemii koronawirusowej, podczas której kontakt z przyrodą okazywał się jedną z najbardziej pożądanych życiowych czynności.

Cele kampanii „ Zielone Miasto Europy ” – mocne argumenty i ekspercka wiedza

Główny cel kampanii „Zielone Miasto Europy” to dotarcie z profesjonalną informacją do szerokiej grupy odbiorców, którzy mogą wpłynąć na zwiększanie zielonych powierzchni na terenach zurbanizowanych. Podstawą działania są argumenty i konkretne przykłady dotyczące korzystnego wpływu zieleni na klimat, ekonomię, zachowania i relacje społeczne oraz zdrowie mieszkańców miast. W pierwszym rzędzie chodzi jednak o przekonanie decydentów – samorządowców, polityków, urbanistów, deweloperów oraz innych inwestorów – że drzewa, krzewy, parki, ogrody są częścią tkanki miejskiej nie tylko niezbędną z punktu widzenia przyrodniczego i architektonicznego, ale też opłacalnym rozwiązaniem, dowodem na perspektywiczne biznesowe myślenie.

Aby zieleń publiczna spełniała tę rolę, musi być funkcjonalna, dobrze zaprojektowana, z właściwym doborem drzew i krzewów o wysokiej jakości. Na te aspekty także zwraca uwagę kampania, upowszechniając wiedzę na temat doboru i dostosowania roślin do określonych celów, informując o funkcjach biologicznych i estetycznych poszczególnych grup roślin i o konieczności przestrzegania norm jakościowych dotyczących materiału nasadzeniowego.

To się opłaca!

Ważnym tegorocznym punktem programu realizacji kampanii jest prelekcja dr. Charliego Halla z USA pt. „Inwestycje w zieleń a rozwój gospodarczy”, którą ten ekspert zaprezentuje 3 września podczas konferencji z cyklu Mocno Zielone Miasto towarzyszącej 28. Międzynarodowej Wystawie Zieleń to Życie & Flower Expo Polska. Prelegent omówi wartość pieniężną tzw. ulepszonego krajobrazu miejskiego – korzyści ekonomiczne, jakie płyną z urządzania profesjonalnych, dobrze zaprojektowanych i wykonanych terenów zieleni, zgodnie ze współczesnym paradygmatem, a jednocześnie z policzalnymi oszczędnościami lub zyskami dla budżetu miejskiego, gminnego, itd. Powie, dlaczego władze samorządowe i inne powinny inwestować (więcej) w zieleń.
Dr Charlie Hall informuje, że swoje wnioski sformułował na podstawie ponad 3000 badań, z których wynika m.in., iż inwestycje w zieloną infrastrukturę są dziś skutecznym narzędziem rozwoju gospodarczego.

Europejska Nagroda Green City

Prowadzący kampanię „Zielone Miasto Europy” zapraszają inwestorów publicznych i deweloperów do udziału w konkursie o Europejską Nagrodę Green City. Jego celem jest promocja ambitnych, inspirujących i innowacyjnych realizacji dotyczących zielonej infrastruktury. Terenami zieleni pretendującymi do nagrody mogą być np.: ogród przyszkolny, zieleń publiczna w dzielnicy mieszkaniowej, ogród firmowy z miejscem do pracy, ogród terapeutyczny przy szpitalu, park miejski z programem sportowym i rekreacyjnym czy zieleń na terenach poprzemysłowych. Projekty muszą być w pełni zrealizowane i oddane do użytkowania nie wcześniej niż 5 lat temu. Nagradzane projekty promują oprócz miasta, także inwestora, projektanta i wykonawcę. Udział w konkursie jest bezpłatny, zgłoszenia do 21 września 2021 r.

Szczegóły na temat kampanii „ Zielone Miasto Europy ” można uzyskać w biurze Związku Szkółkarzy Polskich (e-mail zszp@zszp.pl, tel. 22 435 47 22) oraz Agencji Promocji Zieleni (e-mail joanna.filipczak@zszp.pl, tel. 22 435 47 20), a także bezpośrednio na stoisku stowarzyszenia podczas 28. Międzynarodowej Wystawy Zieleń to Życie & Flower Expo Polska, która odbędzie się w dniach 2-4 września 2021 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. 

Zielone Miasto Europy

 Zielone Miasto Europy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dzień Pomidora w miejscowości Wijewo

9 września br w Gospodarstwie Ogrodniczym pana Piotra Johna w miejscowości Wijewo odbyło się spotkanie poświęcone odmianom i ochronie pomidora w uprawie w tunelach foliowych. Organizatorami wydarzenia były firmy Hazera Poland, Koppert oraz Sativex. Zaprezentowano [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet