Spadek dochodów w 2020 roku i starzenie się branży w Holandii

PODosłonami.pl

HortiWizja_najnowszy odcinek 29c
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Spadek dochodów w 2020 roku oraz starzenie się branży w Holandii

Jak wynika z ubiegłorocznych badań, w 2020 r. obniżył się w Holandii średni dochód z działalności rolniczej. Jednym z trzech działów rolnictwa, które w kraju tulipanów zostały najbardziej dotknięte w wyniku pandemii koronawirusowej, okazała się produkcja kwiatów ciętych. Inne badania statystyczne – będące następstwem Spisu Rolnego 2020 – pokazują, że w Niderlandach wiele jest gospodarstw rolnych, które nie mają następców. Pod tym względem działy roślin ozdobnych i warzyw szklarniowych są w szczególnie trudnej sytuacji.

fot. A. Cecot

Mniejsze dochody, ale nie we wszystkich działach rolnictwa

Instytut Wageningen Economic Research (WER), we współpracy z niderlandzkim urzędem statystycznym (Centraal Bureau voor de Statistiek – CBS) podał pod koniec ub. r. prognozę dochodów z rolnictwa w 2020 r. Według tych informacji, średni dochód holenderskiego gospodarstwa rolnego wyniósł w zeszłym roku 54 000 € i był niższy o 20 000 € w porównaniu z 2019 r. Kluczowym czynnikiem, który miał wpływ na ten spadek, była pandemia koronawirusowa i lockdown, a w jego konsekwencji m.in. konieczność wyrzucania produktów, takich jak mleko, jaja, kwiaty.

Covid-19 przyniósł jednak profity niektórym grupom rolników, którzy skorzystali ze zwiększonego popytu na produkty postrzegane przez konsumentów jako zdrowe dla ciała i ducha. Byli to w Holandii: hodowcy kóz, szkółkarze, sadownicy, producenci warzyw polowych, a także roślin balkonowo-rabatowych i pokojowych.

WER oszacował, że średni dochód holenderskich gospodarstw szklarniowych to 180 000 €, co oznacza spadek o 20 000 € w porównaniu z 2019 r. Obliczając dochody, WER ​​uwzględnił covidową pomoc finansową państwa (w tym dotacje do wynagrodzeń), jaką holenderscy rolnicy otrzymali od rządu.

Jednak w dziale roślin doniczkowych i balkonowo-rabatowych średni dochód wyniósł 181 000 € i był o 50 000 € większy w stosunku do 2019 r. Przyczyną tego wzrostu był nie tylko zwiększony popyt na produkty (zwłaszcza na rośliny doniczkowe), ale też mniejsze niż rok wcześniej koszty, m.in. energii, która potaniała w 2020 r.

W przypadku gospodarstw z produkcją kwiatów ciętych średni dochód spadł o 54 000 € w porównaniu z 2019 rokiem i wyniósł 122 000 €. W ubiegłym roku doszło w Holandii do bezprecedensowej sytuacji – zlikwidowano wiele hektarów upraw, po tym jak w marcu trzeba było wyrzucać ogromne ilości niesprzedanych kwiatów. Rząd udzielił ogrodnikom z tego sektora pomocy w postaci pakietów finansowych, które przyniosły pewną ulgę, ale były niewystarczające, aby zrekompensować wszystkie straty.

Według badań instytutu WER, nastąpił 9-procentowy spadek średniego dochodu w holenderskich gospodarstwach produkujących cebule kwiatowe, spowodowany głównie zastojem na rynku lilii.

WER oszacował, że średnie dochody producentów warzyw szklarniowych w 2020 r. były niższe niż rok wcześniej, m.in. ze względu na zamknięcie restauracji oraz silniejszą konkurencję ze strony dostawców pomidorów z Hiszpanii i Maroka. Wzrósł natomiast popyt na holenderską paprykę szklarniową, a także cena tego warzywa.

Holenderskie gospodarstwa szkółkarskie zanotowały zwiększenie się dochodów średnio o 7% (do 103 000 €).

Źródło: FloraCulture International

Niedostatek chętnych do przejęcia rodzinnych gospodarstw w Holandii

Niderlandzki urząd statystyczny CBS ogłosił wstępne dane ze Spisu Rolnego 2020. Wynika z nich m.in., że ponad połowa (59%) holenderskich gospodarstw rolnych, których właściciele mają 55 lat lub więcej, nie posiada następcy. Dotyczy to zwłaszcza małych i bardzo małych firm, natomiast wraz ze wzrostem skali produkcji rośnie prawdopodobieństwo przejęcia przedsiębiorstwa przez następcę. I tak: niecała 1/3 małych gospodarstw rolnych w Holandii może liczyć na następców, a w przypadku bardzo małych firm tego sektora odsetek ów wynosi tylko 18%. Przedsiębiorstwa z obu tych grup posiadają jednak w sumie zaledwie 3% procent ogólnej powierzchni terenów rolniczych tego kraju i generują mniej niż 1% całkowitej produkcji rolnej.

W 2020 roku istniało w Holandii ponad 52 000 gospodarstw rolnych. Przeszło 27 000 z nich znajdowało się w rękach osób co najmniej 55-letnich, z czego 11 230 (41%) miało następcę.

Najlepsza sytuacja dotyczy farm mleczarskich – prawie 2/3 gospodarstw o tej specjalności, których właściciel ma co najmniej 55 lat, posiada następcę. Sporym zainteresowaniem młodych rolników, skłonnych do przejęcia biznesu rodziców cieszą się w Holandii również gospodarstwa z hodowlą kóz (omawiany odsetek wynosi 54%).

W dziale roślin ozdobnych niewielu młodych ludzi jest zainteresowanych kontynuowaniem działalności rodziców. Najlepiej rzecz się ma w przypadku cebul kwiatowych – 37% starzejących się właścicieli gospodarstw, którzy zajmują się produkcją cebul, posiada następcę. Zarówno w sektorze kwiatów ciętych, jak i doniczkowych oraz balkonowo-rabatowych, jest to zaś tylko 22%. W branży szkółkarskiej – o 1% mniej (czyli 21%).

Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja producentów warzyw szklarniowych w Holandii – następcę posiada jedynie 20% gospodarstw, których właściciel ma co najmniej 55 lat (lepsza jest sytuacja w dziale warzyw polowych – 27% – ale odsetek ten spadł o 1% w porównaniu z 2016 r.).

Źródło: Centraal Bureau voor de Statistiek

1 komentarz do “Spadek dochodów w 2020 roku oraz starzenie się branży w Holandii

  1. Pingback: Wirus ToBRFV - zagrożenie dla upraw pomidora, zapobieganie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet