PODosłonami.pl

Seminis_3Seminis_3

Na wczesny zbiór – odmiany kapusty do uprawy w tunelach i pod włókninami

Produkcja kapustnych na wczesny zbiór podlega stosunkowo dużym wahaniom opłacalności z uwagi na zmienny w okresie ich uprawy przebieg pogody. Rosną również koszty produkcji rozsady. Istotną rzeczą jest dobór odpowiedniej odmiany, która może sprostać oczekiwaniom producentów, odbiorców, a w pierwszej kolejności trudnym warunkom uprawy. W artykule przedstawiamy charakterystykę odmian warzyw kapustnych polecanych do uprawy przyspieszonej w tunelach i pod osłonami bezpośrednimi.

Czytaj dalej...

Kapusta głowiasta biała

Baggins F1 (Rol-Spec/NongWoo Bio) – super wczesna kapusta koreańskiej hodowli NongWoo Bio tworząca w uprawie w tunelach i pod okryciami bardzo ładne, kuliste i okazałe  główki o masie 1,5-2 kg – zaledwie po 45-55 dniach od sadzenia. Nie ma tendencji do pękania i ma atrakcyjną strukturę wewnętrzną. Osadzenie główki na wysokim głąbie ułatwia zbiór. Zalecane zagęszczenie pod osłonami to 35-55 tys. szt./ha.

Beatrix F1 (Argenta Seeds) – nowa odmiana kapusty wczesnej spełniająca wymagania supermarketów, ponieważ nie ma wielkiej okrywy liści i jest wyjątkowo słodka. Wiąże odporne na pękanie główki o masie 1-1,2 kg zaledwie po 47-50 dniach od posadzenia (w uprawie pod osłonami). Odmiana odporna na Fusarium.

Betti F1 (Moravoseed) – bardzo wczesna odmiana tworząca okrągłe główki o masie 1,5-1,8 kg już w 55 dniu wegetacji. Są one odporne na pękanie i przeznaczone na zaopatrzenie rynku warzyw świeżych.

Boleroma RZ F1 (Rijk Zwaan) – odmiana kapusty głowiastej białej polecana do uprawy całorocznej, w tym pod płaskimi przykryciami, dobrze rosnąca w warunkach niedoboru wody glebie. Wiąże główki po 65 dniach od sadzenia o masie 1,5-3,5 kg – zależnie od zagęszczenia.

Cape Horn F1 (Sakata) – stożkowa kapusta biała wyjątkowo odporna na jarowizację. Gotowa do zbioru po około 55 dniach od posadzenia na miejsce stałej uprawy pod osłonami.  Wiąże główki  od 0,8 do 1,5 kilograma. Toleruje niskie temperatury występujące wczesną wiosną. To odmiana smaczna i mająca krótki głąb wewnętrzny.

Carrera F1 (Hazera) – bardzo wczesna kapusta biała wiążąca po 50-55 dniach wegetacji żywozielone, błyszczące główki, o wyrównanej masie wynoszącej 1,2-1,4 kg. Są one osadzone na wysokim głąbie, co zapobiega gniciu dołu główek. Typowa odmiana przeznaczona do uprawy w tunelach i pod bezpośrednimi przykryciami.

Hazera baner w odmianach kapusty

Constable F1 (HM.Clause) – odmiana nieco późniejsza (52-57 dni) od kapusty Carrera F1, o zbliżonym przeznaczeniu i wielkości główek. Jest tolerancyjna na jarowizację i pękanie główek. Ładnie się prezentuje przez co chętnie jest kupowana przez supermarkety i kupców zaopatrujących się na rynkach hurtowych.

Dynamic F1 (Moravoseed) – smaczna, wczesna kapusta polecana do wczesnowiosennych nasadzeń pod osłonami i w otwartym gruncie. Wiąże małe główki o średniej masie 1 kg po 60-65 dniach od posadzenia.

Elisa F1 (Sakata) – bardzo wczesna odmiana kapusty dorastająca już po 45-55 dniach od posadzenia. Typowa odmiana do najwcześniejszych upraw w tunelach i pod włókninami. Rośliny są ciemnozielone, odporne na jarowizację i duże wahania temperatury. Główki tej kapusty są kuliste i bardzo zwięzłe.

Eximo F1 (Alseed/The Kiban) – kapusta należąca do grupy bardzo wczesnych odmian, o okresie wegetacji 50-53 dni. Ta odmiana hodowli koreańskiej jest polecana głównie do uprawy w tunelach, pod płaskimi osłonami i w polu. Wiąże wyrównane, kuliste główki o masie 1,5-1,6 kg, może dorastać do 2 kg. Wyróżnia się wysoką tolerancją zarówno na niskie, jak i wysokie temperatury, a także na pozostawienie dłużej w polu. Jest odporna na fuzariozę, czarną zgniliznę i wybrane szczepy kiły kapusty.

Gaja F1 (Rol-Spec/NongWoo Bio) – uznana na polskim rynku odmiana ceniona za łatwość zbioru i brak tendencji do pękania. Wiąże stosunkowo ciężkie główki o masie 1,5-2,5 kg (zależnie od zagęszczenia) po 60-65 dniach od posadzenia rozsady. Ma atrakcyjne unerwienie liści. Najcięższe główki odmiany Gaja F1 można z powodzeniem pakować po 6 sztuk w skrzynkę.

Gazelle F1 (Bejo Zaden) – ma dłuższy okres wegetacji (ok. 67 dni) jednak jest niezawodna w plonowaniu, co jest  cenną cechą u kapusty z wczesnych upraw pod osłonami. Dobrze rośnie na różnych typach gleb. Liście tworzące główkę ściśle do siebie przylegają. Jest odporna na jarowizację.

Seminis baner w odmianach kapust

Green Flash F1 (Seminis) – odmiana o okresie wegetacji 68 dni. Wiąże kuliste główki osiągające masę do 2,5 kg. Dzięki dobremu wyrównaniu pozwala producentom uzyskać wysoki plon główek już podczas pierwszego cięcia. Bez utraty jakości można w razie potrzeby przetrzymać ją w polu po osiągnięciu dojrzałości zbiorczej. Rośliny mają silny wigor, a główki są osadzone na wysokim głąbie, co ułatwia zbiór i ogranicza występowanie chorób.

Jetma RZ F1 (Rijk Zwaan) – jedna z najwcześniejszych kapust przeznaczona do upraw w tunelach i pod włókninami. Pożądane główki o masie do 2 kg tworzą się już po ok. 50 dniach. Charakteryzuje się małą podatnością na jarowizację. Od kilku lat jest standardem wśród kapust głowiastych białych uprawianych z najwcześniejszych nasadzeń.

Kanayama F1 (Alseed/Kitano) – bardzo wczesny mieszaniec  tworzący jednolitej wielkości główki o masie 1,2-1,5 kg po 50-52 dniach wegetacji. Odmiana polecana do nasadzeń w tunelach, pod płaskimi osłonami i do uprawy w otwartym gruncie. Główki są bardzo smaczne i dobrze okryte z dobrą strukturą liści, bez pęknięć. Długo zachowują świeżość, nawet przy dłuższym transporcie.

Katerix F1 (Argenta Seeds) – uniwersalna odmiana wczesnej kapusty uprawianej pod osłonami lub w gruncie otwartym o okresie wegetacji 57-63 dni. Główki osiągają masę do 1,5 kg. Są słodkie, wyrównane pod względem kształtu (kuliste) o bardzo atrakcyjnym zielonym kolorze liści.

Magnus Cresco F1 (Hazera) – odmiana łącząca cechy wczesności (53-58 dni) i główek dużego kalibru (1,5-1,8 kg) dobrej jakości. Charakteryzuje ją przede wszystkim duży wigor roślin, dzięki czemu bardzo dobrze znosi niesprzyjające i zmienne warunki środowiska na wiosnę. Jej główki są idealnie kuliste i dobrze okryte, co umożliwia utrzymanie dłuższego efektu świeżości po zbiorze.

Monalisa F1 (Sakata) – średnio wczesna (70-75 dni) odmiana o bardzo wyrównanych, ciemnozielonych główkach. Osiągają one 1,5-2 kg. Z uwagi na krótki wewnętrzny głąb oraz słodki smak polecana na zaopatrzenie świeżego rynku i na surówki. Może być sukcesywnie zbierana z pola w zależności od zapotrzebowania; jest tolerancyjna na pękanie i gnicie spodu główek. Odmiana przeznaczona do nasadzeń w otwartym gruncie pod osłonami płaskimi.

Nozomi F1 (Sakata) – wiąże handlowe główki o średniej masie 1 kg już po 45-50 dniach po posadzeniu rozsady pod osłonami. Są one twarde, o jasnozielonej barwie liści i odporne na pękanie. Toleruje duże wahania temperatury w okresie wczesnowiosennym.

Pushma RZ F1 (Rijk Zwaan) – odmiana kilka dni późniejsza niż Zarissima RZ F1, o wysoko osadzonych i cięższych główkach (do 2,5 kg). Do uprawy również pod płaskimi okryciami. Przydatna do oferowania w skrzynkach lub luzem.

Ranini F1 (Bejo Zaden) – bardzo wczesna odmiana o okresie wegetacji 58 dni. Jest przeznaczona do uprawy w tunelach i pod płaskimi osłonami. Wiąże kuliste główki o masie 1-1,5 kg. Są jasnozielone i charakteryzują się dużym wyrównaniem. Bez problemu można ją w razie konieczności dłużej przetrzymać w polu bez utraty jakości.

Rapidion F1 (Seminis) – nowa, bardzo wczesna kapusta do zbioru po 55 dniach wegetacji na miejscu stałym. Wytwarza kuliste, kształtne główki o intensywnie zielonym kolorze i masie 1-2 kg. Są odporne na pękanie. Rośliny szybko rosną nawet w trudnych warunkach, w okresie wczesnowiosennym. Tolerancyjna na jarowizację.

Rosberg F1 (Syngenta) – odmiana bardzo szybko wypełniająca główki, już po 49-52 dniach wegetacji na miejscu stałym. Typowa odmiana na najwcześniejsze nasadzenia w tunelach. Wiąże regularne główki o kulistym kształcie. Nie gnije od spodu. Atutem odmiany jest wysoka tolerancja na jarowizację.

Star Ball F1 (Rol-Spec/NongWoo Bio) – ma zbliżone zastosowanie jak odmiana Baggins F1. Z uwagi na dłuższy okres wegetacji (55-65 dni) główki są bardziej wypełnione i zwarte. Spełnia wymagania marketów i można ją pakować po 8 sztuk w skrzynkę.

Sunta F1 (Enza Zaden) – wczesna kapusta hodowli Takii Seeds polecana do uprawy w tunelach lub pod płaskimi osłonami. Główki szybko się wypełniają i po ok. 62 dniach, gdy osiągną 1-2 kg, są gotowe do zbioru. Nie pękają. Jest łatwa do pakowania w kartony. Bez problemu może być dłużej (do 10 dni) przetrzymana w polu, nawet po przekroczeniu 2 kg.

Thalys F1 (Bejo Zaden) – odmiana polecana do uprawy pod bezpośrednimi osłonami. Jej główki są nieco cięższe (1,5-2 kg) i osadzone na wyższym głąbie. Ma silny wigor i jasne liście. Osiąga pożądany plon po ok. 63 dniach od posadzenia.

Zarissima RZ F1 (Rijk Zwaan) – nieco późniejsza (50-55 dni) od Jetmy RZ F1 „tunelowa” odmiana  osiągająca masę 1,2-1,8 kg. Ma wysoką tolerancję na jarowizację i pękanie. Główki mają atrakcyjny, kulisty kształt. Są wyrównane i wysoko osadzone. Rośliny mają wzniesione liście bez tendencji do gnicia.

Vettel F1 (Syngenta) – odmiana o kilka dni późniejsza (52-57 dni) od odmiany Rosberg F1. Główki są osadzone na wysokim głąbie. Mają krótki głąb wewnętrzny i są odporne na pękanie. Rośliny wyróżniają się silnym wigorem i ciemnozielonymi liśćmi z połyskiem.

Kapusta głowiasta czerwona

Omero F1 (Bejo Zaden) – wczesna (ok. 80 dni) odmiana w  typie Primero F1. Polecana do uprawy pod osłonami i na późniejsze nasadzenia w otwartym gruncie – na zbiory letnie. Główki kuliste, wyrównane. Pozwala przedłużyć czas zbiorów zależnie od zapotrzebowania.

Reball F1 (Syngenta) – do upraw pod płaskimi osłonami na zbiór wiosenny, a także do nasadzeń w otwartym gruncie, o okresie wegetacji wynoszącym 75-80 dni. Rośliny mają silny wigor, są tolerancyjne na niekorzystne warunki pogodowe wiążą kuliste główki o masie do 2 kg. Charakteryzują się wysokim wyrównaniem.

Romanov F1 (Hazera) – uniwersalna odmiana kapusty czerwonej z przeznaczeniem zarówno na wczesne nasadzenia pod bezpośrednie osłony, jak i do uprawy w późniejszym okresie, bez osłon. Po 70-80 dniach wiąże kuliste, dobrze wypełnione główki o masie 1,5-3 kg. Wysoko plonuje dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu.

Kapusta włoska

Alcosa F1 (Bejo Zaden) – kapusta bardzo wczesna, polecana głównie do uprawy w tunelach i pod osłonami bezpośrednimi. Wiąże kuliste główki o bardzo ładnym, zielonym kolorze już po 62 dniach od sadzenia. Polecana na zbiory wczesne i letnie.

Atractum F1 (Syngenta) – nowa propozycja firmy do nasadzeń wiosennych (od połowy marca) o nieco dłuższym okresie wegetacji (85-95 dni). Wiąże główki o masie od 1 do 2,5 kg – zależnie od zagęszczenia na polu. Nie mają tendencji do gnicia i pękania. Odmiana z uniwersalnym przeznaczeniem na zaopatrzenie świeżego rynku i supermarketów.

Preludium F1 (Syngenta) – wyjątkowo wczesna odmiana wiążąca średniej wielkości główki (0,8-1,2 kg). Z uwagi na szybkość wiązania główek (52-57 dni) zaleca się jej uprawę w wysokim zagęszczeniu, tj. 60 tys. szt./ha.

Kapusta pekińska

Manoko F1 (Bejo Zaden)  – przeznaczona do upraw pod osłonami. Wiąże główki o masie 0,8-1,2 kg już po 50 dniach. Ma podwyższoną tolerancję na tip burn.

Orient Surprise F1 (Enza Zaden) – kapusta pekińska hodowli Takii Seeds o okresie wegetacji 60 dni, rekomendowana do upraw wczesnych pod osłonami i w otwartym gruncie. Tworzy półcylindryczne główki o masie 1-2 kg. Charakteryzuje się silnym systemem korzeniowym, odpornością na wybijanie w pędy nasienne i niewrażliwością na tip burn.

Sprinkin F1 (Syngenta) – krótki okres wegetacji na miejscu stałym po posadzeniu (ok. 55 dni) i odporność na jarowizację w trudnym, wczesnowiosennym okresie uprawy to główne zalety tej odmiany. Tworzy zwartą główkę o żywo zielonym kolorze. Polecana na wczesne nasadzenia, od połowy marca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FLORENSIS_10 (XII 2023)
ICL Osmocote
TSWTSW
HortiAdNetHortiAdNet