PODosłonami.pl

FLUENCE

Owoce jagodowe 2023: jakie będą zbiory?

Zbiory praktycznie wszystkich głównych gatunków owoców jagodowych GUS ocenia na niższe niż przed rokiem. Jedynie nieznaczny wzrost dotyczy jagody kamczackiej, a z innych gatunków – orzechów laskowych i winogron. Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych specjaliści z GUS oszacowali wstępnie na 592 tys. ton, czyli o 1% mniej niż w roku poprzednim.

Czytaj dalej...

Skutki zimnej wiosny i suszy

Dzięki łagodnemu przebiegowi zimy i opadom deszczu pod koniec 2022 r. na większości plantacji krzewów owocowych w kraju nie stwierdzono uszkodzeń mrozowych, a plantacje przetrwały okres spoczynku w dobrym stanie. Z powodu niskich temperatur powietrza na początku okresu wegetacji w 2023 r. kwitnienie roślin było opóźnione, a utrzymująca się w kolejnych tygodniach susza doprowadziła do znacznego opadania zawiązanych owoców. Przebieg warunków pogodowych w pierwszej połowie roku był mało korzystny dla roślin, lecz sprzyjał rozwojowi chorób bakteryjnych i grzybowych, co wpływało na ograniczenie plonowania roślin.

Truskawki

W 2023 r. zaobserwowano ograniczenie powierzchni uprawy truskawek i spadek wolumenu produkcji o 3% do ok. 180 tys. ton. Wynikało to z utrzymującego się problemu braku osób chętnych do pracy przy zbiorach, a także niskiej opłacalności produkcji owoców do przetwórstwa.

Maliny

Warunki pogodowe na początku roku nie sprzyjały uprawie malin, przez co poziom zbiorów owoców tego gatunku został oceniony na niespełna 102 tys. ton., tj. o 3% mniej niż w roku poprzednim. Z powodu słabej kondycji pędów odmian powtarzających kwitnienie, trudno jest obecnie oczekiwać poprawy wyniku produkcyjnego jesienią.

Porzeczki

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na 143,9 tys. ton, tj. na poziomie o 1% niższym niż w roku poprzednim. Zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na niespełna 100 tys. ton, czyli o 2% mniej niż w roku ubiegłym. Do spadku produkcji przyczynił się znaczący opad zawiązków owoców obserwowany na wielu plantacjach na terenie całego kraju, który był wywołany zarówno przemarznięciami w okresie kwitnienia, jak i utrzymującym się niedoborem wody w glebie. Zbiory borówki wysokiej oszacowano na 67,5 tys. ton, czyli o 5% więcej niż rok wcześniej.

Inne, w tym agrest i aronia

Produkcja agrestu obniżyła się o 6% do 9,2 tys. ton, a zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach zostały oszacowane na niemal 89 tys. ton, tj. o 1% mniej niż w 2022 r. Spadek zbiorów zanotowano zwłaszcza w przypadku aronii, gatunku dominującego w tej grupie owoców. GUS nadal nie wyodrębnił w tej grupie borówki wysokiej.Źródło: GUS

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ICL Osmocote
HortiAdNetHortiAdNet