PODosłonami.pl

DeRuiter_ToBRFVDeRuiter_ToBRFV

Światło w szklarni – nie blokuj go, zarządzaj nim!

Rośliny lubią przebywać w jednolitym środowisku. Każdy stres zmniejsza produkcję lub powoduje pogorszenie jej jakości. Preparaty cieniujące szklarnie pomagają osiągnąć stabilne środowisko wzrostu roślin.

Czytaj dalej...
Pokrywanie dachu szklarni cieniówką (fot. Lumiforte)

Nakładanie powłoki cieniującej na dach szklarni (fot. Lumiforte)

Coraz wyższe temperatury w okresie letnim wyraźnie wskazują, że nadmierny stres prowadzi do wielu problemów w uprawach pod osłonami. Słabe zawiązywanie owoców, zasychanie i następnie gnicie końcówek kwiatów, niższa produkcja, większa podatność na  choroby, również wirusowe, zaburzenia wzrostu i zaburzenia fizjologiczne na owocach.

Powłoki nakładane na dachy szklarni mogą odegrać ważną rolę w zapobieganiu negatywnym skutkom nadmiernego nasłonecznienia, a w każdym razie w znacznym stopniu ograniczyć te zjawiska. Aby wybrać odpowiedni preparat cieniujący, należy najpierw przeanalizować problemy. Często ludzie myślą, że w szklarni jest za dużo światła, ale równie często problemem jest za dużo ciepła.

Green tomatoes in the greenhouse, pomidory w szkalrni pokrytej cienówką Lumiforte

Pomidory w szklarni pokrytej cieniówką (fot. Lumiforte)

Zwracaj uwagę na natężenie światła

W uprawach warzyw szklarniowych możliwe jest skuteczne „przetworzenie” dużej ilości światła na produkcję. Potrzeba dużo czasu, aby na roślinach uwidocznił się problem wynikający z za dużej ilości światła, jaka do nich dotarła. Kiedy dojdzie do takiej sytuacji  dochodzi do uszkodzeń roślin. W takim przypadku powstaje zbyt wiele wolnych rodników. Są to szkodliwe substancje, które niszczą komórki i DNA.

Roślina nie jest jednak bezbronna. Jeśli promieniowanie staje się nadmierne, liście chronią się przed tym. Dzięki temu czasowo zmniejsza się tempo fotosyntezy. Kiedy promieniowanie maleje, liście wracają do pierwotnego stanu i znów funkcjonują normalnie.

Szczególnie końcówki roślin mogą ucierpieć z powodu reakcji odpornościowej liści lub rzeczywistych uszkodzeń spowodowanych przez światło. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest stosowanie powłok dyfuzyjnych, aby lepiej rozprowadzić światło w obrębie uprawy – takie właściwości mają powłoki ReduFuse lub ReduFuse IR.

Stres cieplny

Stres cieplny występuje znacznie częściej niż stres świetlny. Hamuje on fotosyntezę, a także aktywność enzymów i białek. Te ostatnie mogą powodować wiele uciążliwych problemów. Wpływa to nie tylko negatywnie na jakość produktu, spada również odporność roślin. Dlatego w takich sytuacjach stresowych choroby i szkodniki mają znacznie większe szanse na rozwój.

Stres cieplny pojawia się, gdy temperatura w szklarni jest za wysoka, choć może wystąpić dużo wcześniej. Dzieje się tak dlatego, że wysoki poziom promieniowania podnosi temperaturę roślin, która może być o kilka stopni wyższa niż temperatura wewnątrz szklarni. Oznacza to, że uszkodzenia cieplne mogą wystąpić, nawet jeśli nie spodziewalibyśmy się tego na podstawie temperatury powietrza mierzonej wewnątrz szklarni.

Transpiracja

Rośliny w normalnych warunkach chłodzą się poprzez transpirację. Jednakże, gdy temperatura jest zbyt wysoka, dostarczanie wilgoci nie może nadążyć za tempem transpiracji. Liście stają się wtedy wiotkie. Aby zapobiec jeszcze większym szkodom rośliny zamykają aparaty szparkowe – wówczas temperatura liści wzrasta jeszcze bardziej. Fotosynteza zostaje zatrzymana, ponieważ dwutlenek węgla nie jest już dostarczany. Zatrzymuje to produkcję enzymów i białek, przez co liście funkcjonują mniej efektywnie. Pojawia się zasychanie i zgnilizna końcówek kwiatów, także brzegi liści ulegają zaschnięciu, gdyż wapń nie jest już dostarczany do nich przy zatrzymaniu transpiracji. Może to doprowadzić do całkowitego zaschnięcia części uprawy. Dlatego należy unikać takich sytuacji.

Zwiększenie temperatury roślin w większości przypadków jest związane z promieniowaniem podczerwonym, znanym również jako promieniowanie cieplne. To promieniowanie nie jest w całości potrzebne do fotosyntezy. Nadmierne nagrzewanie się rośliny można zatrzymać poprzez zacieniowanie szklarni za pomocą powłok ReduHeat lub ReduFuse IR.

Poszukiwanie równowagi

Sztuką w uprawie warzyw jest wykorzystanie światła słonecznego w jak największym stopniu i jednoczesne unikanie uszkodzenia roślin wskutek nadmiernego promieniowania. Tradycyjnie producenci warzyw szklarniowych są przyzwyczajeni do zacieniania dachów obiektów i ograniczania dostępu znacznej części światła, aby mieć pewność, że rośliny nie zostaną uszkodzone. Odbywa się to jednak kosztem produkcji.

Precyzyjne „zarządzanie światłem” pod osłonami jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich powłok do pokrywania dachu szklarni lub – co obserwujemy coraz częściej – kombinacji takich powłok. Poprzez rozprowadzenie korzystnej dla roślin części widma światła wewnątrz uprawy za pomocą powłoki dyfuzyjnej (ReduFuse lub ReduFuse IR) czy przez zapobieganie nadmiernemu nagrzewaniu się roślin poprzez odbijanie promieniowania cieplnego (światła podczerwonego) za pomocą powłok ReduHeat lub ReduFuse IR. Możliwe jest też częściowe odbicie światła PAR (które jest wymagane do fotosyntezy) za pomocą powłoki ReduSol, w razie potrzeby połączonej z powłoką SprayChalk.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i porady techniczne:

Tel. 695 709 050

angelika.borko@lumiforte.com

www.redusystems.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pompy dozujące w fertygacji – kluczowe aspekty wyboru

Fertygacja, czyli podawanie nawozów wraz z wodą podczas nawadniania, jest niezwykle istotnym procesem w uprawach ogrodniczych. Aby zagwarantować optymalne warunki dla roślin, konieczne jest dokładne i skuteczne dozowanie pożywki nawozowej. W tym kontekście kluczową rolę [...]

HortiNet_wyszukiwarka
HortiAdNetHortiAdNet