Dokarmianie dolistne uzupełnia nawożenie doglebowe

PODosłonami.pl

FLUENCE

Czy dokarmianie dolistne może zastąpić nawożenie doglebowe?

Na to pytanie udzielał odpowiedzi informacji Albert Zwierzyński (Doradca Jagodowy) podczas Kongresu Jagodowego. Nawożenia dolistne powinno uwzględniać aktualne zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe oraz stopień zaspokojenia tych potrzeb poprzez pobieranie składników z gleby. Dokarmianie dolistnie powinno się stosować w konkretnym celu.

Czytaj dalej...
Albert Zwierzyński

Albert Zwierzyński (Doradca Jagodowy)

Zasady nawożenia

Podstawową do ustalania zaleceń nawozowych w uprawie roślin jagodowych (i nie tylko) jest analiza gleby metodą ogrodniczą. Dopiero na podstawie wyników można podać zalecenia dotyczące nawożenia doglebowego, fertygacji, nawożenie dolistnego i biostymulacji. Nawożenie należy także dostosować do odmiany, ponieważ mogą mieć różne wymagania. Liczby graniczne zawartości makro- i mikroelementów w uprawach mogą różnić się w zależności kraju (inny klimat, typ gleby, odmiany). Nawożenie powinno być dopasować do indywidualnych potrzeb.

Dokarmianie dolistne nie zastąpi nawożenia dokorzeniowego. Przykładem jest wapń, który odgrywa bardzo istotną rolę w nawożeniu roślin. Jak stwierdził Albert Zwierzyński nie da się uzupełnić tego pierwiastka drogą pozakorzeniową. Przed założeniem plantacji w glebie powinna znajdować się odpowiednia ilość dostępnego dla roślin wapnia. Wapń bardzo wolno przemieszcza się w roślinie. Według danych literaturowych na pobranie 50% dostarczonego wapnia roślina potrzebuje od 70 do 120 godzin. Dla porównania 80% azotu pobrane jest w około 5 godzin.

Cele dokarmiania dolistnego

Jednym z celów dokarmiania dolistnego jest dostarczanie składników pokarmowych roślinie. W ten sposób skutecznie można dostarczyć pierwiastki korzystne (np. krzem). Metoda dolistna wykorzystywana jest do aplikacji preparatów (np. aminokwasy, mikroorganizmy) działających biostymulująco na wzrost i rozwój roślin, szczególnie po wystąpieniu stresów biotycznych i abiotycznymi. Dolistnie warto wspierać procesy fizjologiczne roślin w trakcie m.in. zawiązywania paków kwiatowych, kwitnienia, zawiązywania owoców.Skuteczność zabiegów dolistnych uzależniona jest od kilku czynników. Należy przeprowadzać je w zalecanych przez producenta preparatu warunkach atmosferycznych. Istotne znaczenie mają właściwości cieczy roboczej (EC, pH) w opryskiwaczu. W zależności od tych parametrów należy dostosować dawkę produktu.

W trakcie sezonu należy racjonalnie prowadzić nawożenie i biostymulację dolistną bo może dojść do poparzenia liści a także do przebiostymulowania roślin. Zbyt duża zawartość azotu w liściach zwiększa presje ze strony chorób, np. porażenie przez Botrytis cinerea  (sprawca szarej pleśni).

W trakcie uprawy na roślinach możemy zobaczyć objawy sugerujące niedobory składników pokarmowych. – Ocena wizualna jest bardzo ważna i potrzebna ale obarczona pewnym błędem. Jeżeli mamy wątpliwości najbardziej miarodajna jest analiza liści w laboratorium – doradzał prelegent.

Jako dolistne źródło magnezu wykorzystywany jest zazwyczaj siarczan magnezu (16% MgO, 32% SO3). Można także użyć saletrę magnezowej (16% MgO, N-NO3), jeśli chcemy rośliny dodatkowo odżywić azotem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nawozy z mikroorganizmami

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 28 czerwca zorganizował warsztaty naukowe pt. Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie i ochronie środowiska. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas [...]

ICL Osmocote
HortiAdNetHortiAdNet