wczesna kapusta i kalarepa z rozsady własnej produkcji

PODosłonami.pl

Seminis_3Seminis_3

Wczesna kapusta i kalarepa z własnej rozsady, w szerokim wyborze odmian

Paweł Firydus z miejscowości Wroniec zajmuje się uprawą warzyw oraz chryzantem. W jego 12 hektarowym gospodarstwie produkcja prowadzona jest przez cały rok. Zaczyna się od pędzenia cebuli na zbiór ze szczypiorem. Podstawą są jednak warzywa kapustne. W 42 tunelach i pod agrowłókninami wiosną uprawiana jest kapusta i kalarepa. Warzywa kapustne są uprawiane także w polu bez osłon – do końca sezonu. Gospodarstwo pana Pawła odwiedziłam w połowie lutego, gdy przygotowywał tunele do sadzenia rozsady najwcześniejszych odmian kapusty i kalarepy.

Czytaj dalej...
Paweł Firydus prezentuje rozsadę kapusty na wczesny termin sadzenia, wyprodukowaną we własnej mnożarce

Paweł Firydus prezentuje rozsadę kapusty na wczesny termin sadzenia, wyprodukowaną we własnej mnożarce (fot. A. Wize)

Dlaczego rozsada własnej produkcji

Ogrodnik z Wrońca sam produkuje rozsadę warzyw kapustnych. Pozwala mu na to zaplecze gospodarstwa – rozsada przygotowywana jest w mnożarkach własnej konstrukcji (budową tuneli zajmuje się ojciec pana Pawła), pokrytych podwójną, pompowaną folią, ogrzewanych nadmuchowo. W tych samych obiektach w sezonie zimowo-wiosennym jest pędzona cebula na zbiór ze szczypiorem – początkowo skrzynki z pędzoną cebulą są umieszczone pod stołami z rozsadą, później w miarę wzrostu szczypioru i wolnego miejsca są przenoszone na stoły i wiszące półki. Samodzielna produkcja rozsady zapewnia zdaniem pana Pawła większą kontrolę rozwoju roślin, wyboru środków ochrony, nawozów i biostymulatorów oraz daje pewną elastyczność terminu sadzenia – co jest bardzo ważne w najwcześniejszych nasadzeniach, gdy przebieg pogody jest trudny do przewidzenia.

Dobór odmian wczesnej kapusty i kalarepy

We wczesnej uprawie znajduje się wiele odmian kapusty głowiastej białej, co pozwala uniknąć kumulacji zbiorów. Największy udział w produkcji mają odmiany Mirror, Ranini i Jetma RZ, uzupełnieniem tego asortymentu są odmiany Veronor i Zarissima RZ, a także próby uprawowe – w tym roku jest to np. kapusta pod numerem 30-WC784RZ. Z tego zestawu w ubiegłym roku najwcześniej gotowe do zbiorów były odmiany Ranini i Jetma RZ.

Na późniejsze nasadzenia pod płaskie osłony (agrowłóknina 23 g/m2) nasiona wysiewano 16 stycznia w tace o 160 komórkach. Pod agrowłókniną uprawiane będą kapusty głowiaste białe Veronor, Vettel i Bourbon, kapusta głowiasta czerwona Omero oraz kalarepy Konmar, Korist i Konan.

Produkcja rozsady w dużym skrócie

Nasiona wczesnej kapusty do uprawy w tunelach były wysiane 22 grudnia w tace o 96 komórkach wypełnione substratem TS1 z firmy Klasmann-Deilmann, przeznaczonym do produkcji rozsady warzyw kapustnych. Na późniejsze nasadzenia pod płaskie osłony nasiona wysiewano 16 stycznia w tace o 160 komórkach.

Do czasu wschodów w mnożarce utrzymywana jest temperatura 20°C, po wykiełkowaniu obniża się ją do 15°C, w miarę wzrostu roślin temperatura jest obniżana – nawet do 5°C w nocy (w dzień jest wyższa – co jest częściowo zależne od pogody). W tym sezonie do połowy lutego przy łagodnym przebiegu pogody w mnożarkach pokrytych podwójną folią nie było problemów z utrzymaniem optymalnej temperatury dla rozsady warzyw kapustnych.Rozsada jest zasilana Kristalonem Żółtym, fosforowym (NPK 13-40-13), sprzyjającym rozbudowie systemu korzeniowego, później zastępuje go Kristalon Zielony, o zrównoważonych proporcjach skladników (NPK 18-18-18). Stosowany jest także nawóz biostymulujący FoliQ AscoVigor, zawierający azot i wyciąg z glonów morskich Ascophyllum nodosum.

Do ochrony przed chorobami grzybowymi wykorzystywany jest preparat Previcur Energy 840 SL. Przed szkodnikami, głównie przed śmietką kapuścianą, kapustę zabezpiecza się wykonując 3 dni przed sadzeniem zabieg preparatem Verimark 200 SC. W późniejszym okresie, już w czasie uprawy w tunelach, do ochrony przed chorobami stosowany będzie preparat Signum 33WG.

Przygotowanie stanowisk do sadzenia kapusty i kalarepy

W gospodarstwie pana Pawła folia na tunelach jest pozostawiana na zimę, co sprzyja szybszemu obsychaniu gleby i jej nagrzewaniu się. Najszybciej do obsadzania nadają się tunele na skłonie o południowej wystawie. Zwykle rozsadę wczesnej kapusty do tuneli sadzi się około połowy lutego, tym razem sadzenie przypadło 16 i 17 lutego. Na szczęście tunele dobrze przetrwały kilkudniowe wichury, jakie wystąpiły  w ostatnich dniach.

Przed sadzeniem gleba w tunelach (czy na stanowiskach okrywanych włókniną) jest nawożona przede wszystkim nawozami wieloskładnikowymi, dotychczas używany był głównie Yara Mila Complex (NPK 12-11-18 plus Mikro). Obecnie jednak po znacznym wzroście wszystkich kosztów produkcji, m.in. nawozów (nawet 100% wzrost cen, do prawie 5 tys. zł za tonę nawozu wieloskładnikowego) ogrodnik szuka tańszych rozwiązań, dlatego stosowany będzie głównie Florovit Agro Complex (NPK 12-11-18). Nawozy te są mieszane są z glebą glebogryzarką, później znacznikiem wyznacza się rzędy i rozstaw roślin. Po przyjęciu się roślin w początkowym okresie ich wzrostu, około 4 tygodnie po sadzeniu, kapusta i kalarepa jest nawożona pogłównie nawozem Yara Liva Nitrabor (saletra wapniowa z borem).

Po sadzeniu rośliny w tunelach są podlewane przez zraszacze i dodatkowo okrywa się je agrowłókniną o gramaturze 19 g/m2, co pozwala utrzymać wyższą temperaturę wokół roślin i zabezpiecza przed ewentualnymi chłodami w początkowym okresie uprawy.

Zbiory kapusty i kalarepy

Zbiory wczesnych kapust i kalarepy z tuneli zaczynają się zwykle w drugiej dekadzie kwietnia, kilka tygodni później do cięcia nadaje się kapusta i kalarepa spod włóknin. Do końca maja zwykle zakończone są już zbiory warzyw kapustnych z tuneli, a te spod włókniny zbiera się zazwyczaj do końca czerwca.

W połowie czerwca na pole trafiają chryzantemy drobnokwiatowe sadzone w donicach i misach. Do jesieni są produkowane bez osłaniania, a w październiku zakłada się nad nimi tunele (dziękuję panu Pawłowi za udostępnienie zdjęć chryzantem).

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nawozy z mikroorganizmami

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 28 czerwca zorganizował warsztaty naukowe pt. Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie i ochronie środowiska. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas [...]

FLORENSIS_10 (XII 2023)
ICL Osmocote
TSWTSW
HortiAdNetHortiAdNet