Działania producentów środków ochrony roślin w obliczu celów Zielonego Ładu

PODosłonami.pl

OSRAM - FLUENCE - czerwiec

Działania producentów środków ochrony roślin na rzecz zrównoważonego rolnictwa

Cele zawarte w strategiach Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) stanowią wiele wyzwań dla producentów środków ochrony roślin. Branża prowadzi działania rzecz zrównoważonego rolnictwa wykorzystujące m.in. nowoczesne technologie w ochronie roślin. W trakcie 62. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB na ten temat mówiła Joanna Gałązka reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

Czytaj dalej...

fot. Derks24, pixabay

Przeprowadzone analizy

W tamtym roku pod kierownictwem Polityka Insight opracowano raport „Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo”. Został on przygotowanego przez konsorcjum autorów z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Partnerami projektu było Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa oraz firma Yara.

Jak wskazują autorzy raportu wprowadzenia EZŁ wpłynie negatywnie na wiele obszarów. Pogorszy międzynarodową konkurencyjność. W związku z tym spadnie eksport, wzrośnie import żywności, zwłaszcza spoza Unii Europejskiej. Wzrosną ceny żywności. Spadnie dostępność artykułów spożywczych przez co zagrożenie będzie bezpieczeństwa żywnościowe w UE. Spadek dochodów rolników prognozowany jest o co najmniej 11%. Areał analizowanych upraw zmniejszy się o 6%. Wartość produkcji spadnie o 13%. Według raportu możliwa jest redukcja stosowania środków ochrony roślin zaledwie o kilka procent.

Jak podkreślała Joanna Gałązka cele EZŁ mogą być osiągnięte poprzez rolnictwo zrównoważone, które łączy w sobie najlepsze cechy systemu konwencjonalnego i ekologicznego. Wdrożenie jego zasad pozwala rolnikowi zapewnić właściwą ochronę roślin, przy jednoczesnym ograniczeniu stosowania środków ochrony roślin – zgodnie z przytaczanymi w raporcie badaniami średnio o 20%.

Z perspektywy branży działania na rzecz zrównoważonego rolnictwa prowadzone są poprzez badania, innowację i działania edukacyjne.

Dostępne obecnie rozwiązania

Jak informowała prelegentka producenci środków ochrony roślin wspierają użytkowników na każdym etapie użycia środka ochrony roślin – od dostarczenia sprawdzonego produktu i doradztwo w stosowaniu, po zbiórkę i zagospodarowanie pustych opakowań.  Firmy agrochemiczne udostępniają różnego rodzaju narzędzia cyfrowe, które wspomagają zarządzanie ochroną roślin w gospodarstwie.

Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (zrzeszające producentów śor) do 2030 roku zobowiązało się zainwestować 10 miliardów euro w rolnictwo precyzyjne i technologie cyfrowe. Zobowiązało się także do przeszkolenia w Polsce miliona rolników i doradców w zakresie integrowanej ochrony roślin, ochrony wód i ochrony osobistej operatora.

– Z powodu pandemii nie mogliśmy organizować szkoleń stacjonarnych. Postanowiliśmy zebrać całą naszą wiedzę w jednym miejscu i udostępnić ją online na stronie internetowej Akademiapsor.pl – mówiła przedstawicielka Stowarzyszenia. Strona jest dostępna bezpłatnie, nie zawiera treści marketingowych. Podzielona jest na kilka modułów i wszystkie są poświęcone tematyce stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny.

Branża prowadzi wiele kampanii w różnych obszarach związanych z ochroną roślin. Akcja „Pomagamy pszczołom bez lipy” dotyczy m.in. współpracy rolników i pszczelarzy na rzecz owadów zapylających. Kampania „Czyste wody” poświęcona jest tematyce związanej z zapobieganiem zanieczyszczeniom wód gruntowych i powierzchniowych z powodu nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin.  – W „Stop nielegalnym środkom ochrony roślin” pokazujemy w jaki sposób ustrzec się przed zakupem podrobionych, nielegalnych produktów. Mówimy także o konsekwencjach ich stosowania – wyjaśniała prelegentka.

Wszystkie działania prowadzone aktualnie przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zostały zebrane w raporcie „Klimat, środowisko, biznes”, który dostępny jest stronie www.psor.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Antraknoza maliny i jeżyny

Antraknoza jest jedną z najgroźniejszych chorób grzybowych maliny i jeżyny. Objawy występują na wszystkich nadziemnych częściach rośliny. Najbardziej szkodliwe jest porażenie pędów, które w wyniki infekcji mogą całkowicie zamierać. W efekcie wystąpienia choroby dochodzi [...]

Florensis_Dianthus
TSW 23
HortiAdNet