PODosłonami.pl

Seminis Britanos 2

Nicienie w uprawach truskawki i strategia ich zwalczania

Nicienie charakteryzują się szerokim zasięgiem występowania i porażają wiele gatunków roślin. Stanowią bardzo poważny problem w uprawach truskawki. Ich liczebność w środowisku glebowym może osiągnąć nawet kilka milionów osobników na 1 m2. Charakterystykę poszczególnych gatunków oraz metody zwalczania tych szkodników omówił Dawid Kozacki w trakcie Konferencji Sadowniczej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Czytaj dalej...

Nicienie atakujące nadziemne części roślin

Do najgroźniejszych nicieni w uprawach truskawki należą węgorki: truskawkowiec i chryzantemowiec. Oba gatunki porażają odpowiednio ponad 200 oraz 300 gatunków roślin. Jak informował prelegent węgorki potrafią zmniejszyć plon truskawki nawet o 60-70%. Najczęściej zasiedlają paki kwiatowe oraz najmłodsze liście. Nicienie wnikają do liści przez aparaty szparkowe i odżywiają się miękiszem. Typowe objawy porażenia widoczne są w postaci zbrązowienia i nekroz na liściach. Dochodzi do zdrobnienia i deformacji liści oraz karłowacenia całych roślin. Rośliny truskawki opanowane przez węgorki mogą być wtórnie porażone przez bakterie z rodzaju Corynobacterium powodując kalafiorowatość truskawki i obniżenie plonu nawet o 80%.

Kolejnym bardzo groźnym gatunkiem jest niszczyk zjadliwy. Zasiedla ponad 400 gatunków roślin. Szkodnik wykrywany jest głównie w liściach, kwiatach oraz zawiązkach owoców. Porażone blaszki liściowe są zwykle skręcone a brzegi liści wywinięte. Rozłogi roślin są wyraźnie krótsze. Najczęściej uszkodzenia widoczne są na roślinach wiosną i jesienią.

Nicienie porażające korzenie

Korzeniak szkodliwy to endopasożyt zasiedlający około 350 gatunków roślin. Żeruje na zewnątrz korzeni. W miejscach uszkodzeń często dochodzi do wtórnych infekcji spowodowanych przez patogeniczne grzyby (Vertycillium spp.) oraz bakterie (Agrobacterium spp.), które powodują gnicie korzeni. Typowym objawem żerowania tego gatunku są bardzo liczne nekrozy korzeni. Rośliny gorzej rozwijają się, są wyraźnie mniejsze. Na skutek działalności szkodników i chorób rośliny mogą wykazywać objawy więdnięcia. Próg zagrożenia w uprawie truskawki dla tego gatunku wynosi 25 osobników na 100 g gleby.

Kolejnym gatunkiem atakującym podziemne części roślin jest guzak północny. Do typowych objawów żerowania tego gatunku możemy zaliczyć zgrubienia (tzw. wyrośla) wyraźne widoczne na korzeniach.  Rośliny są niższe w porównaniu do reszty, liście żółkną i więdną.  Prawie cały cykl życiowy szkodnika odbywa się w tkankach korzeni.  – Wylęg larw inwazyjnych  następuje na przełomie kwietnia i maja oraz sierpnia i września. W tym okresie możemy je stwierdzić w glebie – mówił Dawid Kozacki. Próg zagrożenia dla guzaka północnego wynosi około 10 larw inwazyjnych na 100 g gleby.

Kolejną bardzo ważną grupą nicieni są wektory wirusów roślinnych (żółtej plamistości liści, wirusa cętkowanej plamistości liści, wirus kędzierzawki). W jej skład wchodzą gatunki z rodzajów: długacze, sztylaki, krępaki. Uprawy truskawek najczęściej atakuje długacz zwyczajny, który powoduje skrócenie i zdeformowanie korzeni. W uszkodzonych korzeniach powstają niewielkie otwory, przez które mogą wynikać różne patogeny (wirusy, choroby). Próg zagrożenia dla tego gatunku wynosi 20 osobników na 100 g gleby.

Ochrona przed nicieniami

Najważniejszą strategią walki z nicieniami jest odpowiednia profilaktyka. Przed założeniem plantacji należy przeprowadzić analizę gleby pod kontem występowania nicieni w specjalistycznym laboratorium. Sadzonki powinny być zdrowe. Nicienie mogą swobodnie przemieszczać się wraz z cząsteczkami gleby oraz wody. W związku z tym należy czyścić narzędzia rolnicze, unikać nawadniania plantacji wodą zanieczyszczoną nicieniami.

Po zauważeniu rośliny wykazującej objawy porażenia nicieniami należy ją natychmiast usunąć oraz zutylizować. Tego typu resztki roślinne nie powinny być kompostowane. Roślinami żywicielskimi tych szkodników mogą być pozostawione na plantacji chwasty.

Warto wprowadzić do zmianowania rośliny nieżywicielskie, a także antagonistyczne w stosunku do nicieni (np. aksamitka). Jako przedplon polecana jest gryka, gorczyca, rzepak, owies.

Basamid - nicienie w truskawce

Nicienie w uprawach truskawki mogą zwalczane być środkami ochrony roślin: Basamid 97 GR, Vydate 10 WG, Nemasol 510 SL. Zarejestrowane są one do stosowania doglebowego przed założeniem plantacji.

Prelegent wspomniał także o metodzie fizycznego zwalczania nicieni. Polega ona na moczeniu pojedynczych roślin przed sadzeniem w ciepłej wodzie. Składa się z 3 etapów zróżnicowanych pod względem czasu oraz temperatury. Warunkiem powodzenia zabiegu jest równomiernie ogrzanie masy roślinnej w wodzie. Po zakończonej serii zabiegów należy schłodzić roślinę  w wodzie o temperaturze otoczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Antraknoza w uprawach truskawki

Sprawca antraknozy (grzyby z rodzaju Colletotrichum) poraża wiele gatunków roślin uprawnych i dzikorosnących. W uprawach truskawki najgroźniejszy jest w okresie kwitnienia oraz przed zbiorami. Choroba wywołuje masowe gnicie owoców, a tym samym doprowadza do znacznych [...]

Florensis_Dianthus
BIOCONT
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet