PODosłonami.pl

Seminis_3Seminis_3

Ochrona roślin jagodowych przed szkodnikami

Europejski Zielony Ład wymusza na producentach zmianę w podejściu do ochrony roślin. W gospodarstwach mają być na szeroką skalę stosowane metody z wykorzystaniem preparatów biologicznych. Czy w przypadku silnej presji agrofagów da się ochronić plantację bez chemicznych środków ochrony roślin? W trakcie warsztatów Berry Tech 2022 zaprezentowano tegoroczne wyniki doświadczeń w Stacji Badawczo-Rozwojowej firmy Boryna.

Czytaj dalej...

Technologia „zero pozostałości” w ochronie przed szkodnikami

Mite Mine to preparat naturalny (wapń, ekstrakty organiczne, krzem) o działaniu profilaktycznym, zarejestrowany jako nawóz wapniowy. – Zaatakowana przez szkodnika roślina uruchamia naturalne geny budujące naturalną odporność – wyjaśniał Paweł Kloc (Cosmocel). Dużą rolę w tym procesie pełni wapń, który wbudowywany jest w ściany komórkowe. Naskórek liści jest bardziej twardy, co utrudnionia przędziorkom wgryzanie się blaszki liściowe. Roślina produkuje substancje (chitony) zaburzające odżywianie się szkodnika, dzięki czemu nie żeruje on tak intensywnie. Substancje eteryczne zawarte w preparacie dodatkowo zniechęcają przędziorki do zasiedlenia. Po zastosowanie produktu rośliny nie są już atrakcyjne dla przędziorków, szkodnik nie rozwija się. – Mite Mine ogranicza populację przędziorka ale nie zwalcza jej całkowicie.  Liczebność szkodnika w uprawie będzie niewielka, bez wpływu na plonowanie” – informował P. Kloc. Preparat nie tworzy żadnych pozostałości, może być stosowany łącznie z innymi produktami do ochrony, jest selektywny dla organizmów pożytecznych. Polecany jest do stosowania raz w tygodniu, w trakcie upałów zalecane są dwa zabiegi tygodniowo. Ważna jest systematyczność wykonywania zabiegów i stały monitoring plantacji.

Kolejnym preparatem bez pozostałości jest Milbeknock 10 EC (milbemektyna – substancja naturalna). Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorka chmielowca oraz roztocza truskawkowego. Substancja czynna działa na system nerwowy szkodników, powodując ich paraliż. Środek ma działanie kontaktowe i żołądkowe. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Paweł Jesiotr (Belchim) zalecał dwa zabiegi – przed kwitnieniem (zwalcza samice i larwy) oraz po skoszeniu liści truskawki (zwalcza samice schodzące na zimowanie). Preparat nie jest toksyczny dla pszczół. Dr hab. Zbigniew Jarosz (Doradca Jagodowy) doradzał dodanie do cieczy roboczej preparatu aminokwasowego, który ułatwi przenikanie substancji aktywnej na spodnią stronę liści, gdzie standardowo żeruje roztocz.

Milbeknock 10 EC

Chemiczna ochrona roślin jagodowych przed szkodnikami

Do zwalczania przędziorków Justyna Wasiak (Sumi Agro Polska) polecała kilka akarycydów.  Ortus 05 SC (fenpiroksymat) zwalczała wszystkie ruchome stadia przędziorka. Nissorun Strong 250 SC (heksytiazoks) zwalcza jaja, larwy i nimfy.  Oba środki mogą być stosowane przez cały okres wegetacji z zachowaniem okresu karencji. – Jeżeli na roślinie są obecne zarówno stadia ruchome, jak i jaja przędziorka, warto zastosować mieszaninę Nissorun Strong 250 SC i Ortus 05 SC – doradzała prelegentka. Okres karencji tej mieszaniny wynosi 7 dni.

W uprawie maliny i truskawki polecano środek Kanemite 150 SC.  Zawiera w swoim składzie nową substancję aktywną (acekwinocyl), która zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorka. Stosowany po zbiorach owoców pozwala na zlikwidowanie populacji schodzącej do zimowanie.

– W kontekście technologii „zero pozostałości” środki ochrony roślin powinny być stosowane do kwitnienia lub pozbiorczo – mówiła J. Wasiak.

Problemem na plantacjach malin są szkodniki pędów, takie jak pryszczarki i przezierniki. Do zwalczania pryszczarków może być wykorzystany Mospilan 20 SP (acetamipryd). Obecnie nie ma zarejestrowanych preparatów do rotacji. Albert Zwierzyński (Doradca Jagodowy) polecał stosować pułapki feremonowe do odławianie szkodników, bo wtedy jednym zabiegiem możemy zwalczyć kilka gatunków. Zabieg najlepiej wykonać w trakcie nalotów pryszczarka.

Tegoroczne wyniki doświadczeń w uprawie maliny

W tym roku plantacje maliny w Stacji Badawczo-Rozwojowej bardzo mocno zaatakował przędziorek.  Największa presja ze strony szkodnika wystąpiła pomiędzy zbiorami. Z tego powodu wykonano zabiegi z wykorzystaniem  chemicznych środków ochrony roślin. W kwaterze, gdzie stosowano Mite Mine nagromadzenie szkodników było mniejsze. – W uprawie maliny na zbiór letni do zwalczania szkodników wystarczyła technologia „zero pozostałości”. Jeszcze nie wiadomo jak będzie wyglądała sytuacja przy zbiorach jesiennych – mówił A. Borzęcki. Na jednej z kwater testowano także dobroczynki do zwalczania przędziorków. Ze względu na dużą presję szkodnika te pożyteczne roztocza nie sprawdziły się.

Na prośbę odbiorcy z Włoch owoce produkowane w Stacji Doświadczalnej zbadano pod kontem pozostałości. –  Okazało się, że we włoskim laboratorium wyszły śladowe ilości substancji aktywnych z preparatów, które były stosowane na etapie rozwoju pędów a nie w okresie kwitnienia – informował prelegent.  Były to środki o o działaniu systemicznym.

Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodnie stwierdzili, że dla uzyskania certyfikatu „bez pozostałości” powinny zostać określone granice dla ewentualnych śladowych ilości pozostałości.

Adam Borzęcki w Stacji Doświadczalnej

Na temat tegorocznej ochrony malin w Stacji Doświadczalnej firmy Boryna mówił Adam Borzęcki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FLORENSIS_10 (XII 2023)
ICL Osmocote
TSWTSW
HortiAdNetHortiAdNet